Päätöslauselmat 2010

Ulkosuomalaisparlamentin kuudes varsinainen istunto pidettiin Helsingin yliopistolla 24.-25.5.2010. Istunto antoi kaiken kaikkiaan 67 päätöslauselmaa. Päätöslauselmat on koottu päätöslauselmayhteenvetoon. Siinä jokaiseen liittyy Suomi-Seura ry:n henkilökunnan tekemä taustaselvitys joka edesauttoi aloitteen käsittelyä istunnossa.

Päätöslauselmayhteenveto: Paatoslauselmat2010

SISÄLLYSLUETTELO

  • Johdanto, sisältäen puhemiehistön seuraavan parlamenttikauden päätavoitteet
  • Kansalaisuusvaliokunnan päätöslauselmat
  • Kulttuurivaliokunnan päätöslauselmat
  • Nuorisovaliokunnan päätöslauselmat
  • Opinto- ja koulutusasioiden päätöslauselmat
  • Poliittisten ja virallisten asioiden päätöslauselmat
  • Seniorivaliokunnan päätöslauselmat
  • Sosiaalivaliokunnan päätöslauselmat
  • Sääntö- ja talousvaliokunnan päätöslauselmat
  • Tiedotusvaliokunnan päätöslauselmat

Päätöslauselmat käännetään ruotsiksi ja englanniksi ja painetaan sekä lähetetään postitse jokaiselle jäsenyhteisölle. 7.12. 2010 päätöslauselmat luovutettiin Suomen pääministerille, Mari Kiviniemelle, joka lähetti ne edelleen valtiohallintoon lausuntokierrokselle.

Sihteeristö teki raportin päätöslauselmien edistymisestä. Raportti täydentyi ajan myötä.  Lisätietoja voi kysyä parlamenttisihteeriltä. Lopullinen raportti lähetettiin kaikille seitsemännen istunnon osallistujille syyskuussa 2012. Sihteeristön raportti 2012