Päätöslauselmat 2012

Ulkosuomalaisparlamentin seitsemäs varsinainen istunto pidettiin Helsingin yliopistolla 26.-27.10.2012. Istunto antoi 36 päätöslauselmaa. Ne on koottu päätöslauselmayhteenvetoon. Sen johdannossa puhemiehistö esittelee istuntokauden 2012-2015 erityiset päätavoitteet.

Päätöslauselmayhteenveto: lauselmat 2012 SU netti

SISÄLLYLUETTELO

  • Puhemiehistön johdanto
  • Poliittisten ja virallisten asioiden valiokunta
  • Kansalaisuusvaliokunta
  • Seniorivaliokunta
  • Sosiaalivaliokunta
  • Nuoriso-, opinto- ja koulutusvaliokunta
  • Kulttuurivaliokunta
  • Talous- ja tiedotusvaliokunta

Päätöslauselmat käännettiin ruotsiksi ja englanniksi ja painettiin. Painettuja päätöslauselmayhteenvetoja saa parlamenttisihteeriltä: info@usp.fi

Päätöslauselmat luovutettiin Suomen pääministerille, Jyrki Kataiselle 8.4.2013. Hän lähetti ne edelleen valtiohallintoon lausuntokierrokselle. Tulokset päätöslauselmien edistämisessä eli Toimintaraportti 2012-2015 raportoitiin vuoden 2015 istunnolle, josta toimintaraportti löytyy.

Päätöslauselmat ilman niihin kuuluvia taustoja eli niinsanotut lyhyet päätökset on julkaistu vuoden 2012 istunnon pöytäkirjan liitteenä. Istunnon 2012 pöytäkirja lötyy kohdasta Istunto 2012. Aloiteyhteenveto 2012 taas on lista istuntoon alun perin jätetyistä aloitteista, ryhmiteltyinä valiokunnittain taustoituksensa jälkeen.