Varapuhemies Kati Hognes haastaa kevään 2019 kaksien kirjeäänestysvaalien EU- ja eduskuntavaaliehdokkaita, toimittaja Kari Lumikero juontaa.

Aloitteen jättäminen

Tervetuloa jättämään yhteisönne aloite tulevaan, USP:n 10. istuntoon (11.-12.6.2021)! Aloitteen voi jättää 10.3.2021 asti. Alta löydätte neuvoja ja lomakkeen.

USP:n toiminta perustuu sen ulkosuomalaisyhteisöjen tekemiin aloitteisiin ja niistä muodostettaviin päätöslauselmiin. Ulkosuomalaisparlamentin istunnon aikana ulkosuomalaisyhteisöjen jättämät aloitteet käsitellään ensin valiokunnissa, tämän jälkeen täysistunnossa.

Pysyvät ja istunnon perustamat tilapäiset valiokunnat laativat jokaisesta lähetetystä aloitteesta mietinnön, jonka tulee sisältää päätösehdotus. Se voi olla joko kannanotto asiaan tai päätös olla ottamatta kantaa aloitteessa mainittuun asiaan. Valiokunnat voivat halutessaan kuulla asiantuntijoita. Valiokuntakäsittelyn jälkeen valiokunnat antavat päätöslauselmaehdotukset täysistunnolle, jossa päätöslauselmat joko hyväksytään tai hylätään.

Istunnon jälkeen päätöslauselmat luovutetaan Suomen pääministerin kanslian kautta valtioneuvostolle. Ministeriöt antavat lausuntonsa toimialaansa kuuluvista päätöslauselmista. Päätöslauselmayhteenveto voidaan lähettää myös muulle päätöslauselman mainitsemalle taholle lausuntopyyntönä tai tiedonantona. Hyväksytyt päätöslauselmat ohjaavat USP:n puhemiehistön ja Suomi-Seuran edunvalvontatyötä.

Aloitteet tulee sääntöjen mukaan jättää Suomi-Seuraan kolme (3) kuukautta ennen istuntoa. Kesäkuun 2021 istuntoon voitte siis jättää aloitteen 10.3.2021 asti.

Sihteeristö toivoo, että aloitteet jätetään hyvissä ajoin, koska Suomi-Seuran henkilökunta, parlamenttisihteeri mukaan lukien, työstää aloitteita ja tekee niihin taustat valiokuntakäsittelyä varten. Tällöin aloite saa parhaan mahdollisen käsittelyn. Aloitteen jättävän yhteisön kannattaa myös olla yhteydessä USP-alueensa edustajaan eli varapuhemieheen, jolla on paljon asiantuntemusta. Toisinaan aloitteita laaditaan yhteistoiminnassa aluekokouksessa.

Miten aloite tehdään – tarkemmat neuvot

Aloiteyhteenvedot – kohta listaa kaikkien USP:n istuntojen käsittelemät aloitteet. Aloiteyhteenveto kokoaa istuntoon jätetyt aloitteet ja esittää valiokunnat joissa ne käsiteltäisiin.

Ulkosuomalaisparlamentin säännöt ja työjärjestys