Aloitteen jättäminen

Ulkosuomalaisparlamentin toiminta perustuu ulkosuomalaisyhteisöjen tekemiin aloitteisiin ja niistä täysistunnoissa laadittaviin päätöslauselmiin.

Jokaisella ulkosuomalaisparlamentin säännöt vahvistaneella yhteisöllä, puhemiehistöllä sekä Suomi-Seura ry:llä on oikeus jättää aloitteita ulkosuomalaisparlamentin istuntoon.

Ennen aloitteen laatimista kannattaa tutustua uUlkosuomalaisparlamentin sääntöihin ja työjärjestykseen. 

Aloitteet kannattaa toimittaa Suomi-Seuraan hyvissä ajoin ja viimeistään kolme (3) kuukutta ennen istuntoa.

Aloittetta laativan yhteisön kannattaa olla yhteydessä oman alueensa varapuhemieheen, jolla on paljon asiantuntemusta. Yhteisöjen edustajien kannattaa myös osallistua aluekokouksiin, joissa yhteisöt voivat yhdessä laatia aloitteita ulkosuomalaiparlamentin istuntoon.

Miten aloite tehdään?

Aloite tehdään kirjallisesti ja siinä tulee olla:
1) yhteisön nimi ja yhteystiedot,
2) otsikko, josta ilmenee aloitteen perustavoite,
3) selvitys, eli nykytilanteen kuvailu tai perustelut, josta ilmenee aloitteen tavoite tai tarkoitus,
4) ehdotus päätöslauselmaksi, kuten lauseen mittainen tiivistelmä, ja
5) puheenjohtajan allekirjoitus (huom. pelkkä nimi riittää).

Voit käyttää myös valmista aloitepohjaa:

Aloite_Motion_2020-2021 (word)

Aloite_Motion_Initiative_2020-2021 (pdf)

Lähetä aloite sähköpostilla: info@usp.fi

tai postita se osoitteeseen:
Ulkosuomalaisparlamentti/Suomi-Seura ry
Mariankatu 8
FI-00170 Helsinki
Finland

Miten aloite etenee?

Aloitteet käydään läpi Suomi-Seurassa ja niihin lisätään tarvittaessa taustatietoja, jotta aloite tulee käsiteltyä parhaalla mahdollisella tavalla.

Aloitteet jaetaan ulkosuomalaisparlamentin täysistunnossa valiokuntien käsiteltäviksi. Valiokunnat antavat jokaisesta aloitteesta päätöslauselmaehdotuksen. Se voi olla joko kannanotto asiaan tai päätös olla ottamatta kantaa aloitteessa mainittuun asiaan.

Valiokuntakäsittelyn jälkeen päätöslauselmaehdotukset käydään läpi täysistunnossa, jossa ne joko hyväksytään tai hylätään.

Istunnon jälkeen päätöslauselmat luovutetaan Suomen sisäministerille ja sitä kautta  valtioneuvostolle. Ministeriöt antavat lausunnot toimialaansa kuuluvista päätöslauselmista. Päätöslauselmat lähetetään lausuntopyyntönä tai tiedonantona myös päätöslauselmissa mainituille taholle.

Jos tarvitset apua aloitteen laatimisessa

Ota yhteyttä alueesi varapuhemieheen tai Suomi-Seuraan. Autamme mielellämme aloitteiden laatimisessa: info@usp.fi tai puh + 358-(0)9-684 1210.