Edunvalvonta: Päätavoitteet

Puhemiehistö 2015-2017 keskusteli syyskokouksessa 21.10.2016 eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan pj. Matti Vanhasen kanssa mm. USP:n toiminnan turvaamisesta

Ulkosuomalaisparlamentti on vaikutuskanava, joka liittää Suomeen maailmalla asuvat suomalaiset joiden asioita se edistää. Parlamentti toimii ulkosuomalaisten yhteisöjen yhteistyö- ja edunvalvonta-foorumina.

Suomalaiset ovat kansainvälisempiä kuin koskaan. Ulkosuomalaisuus on yhä useammalle suomalaiselle arkipäivää: maailmalla asuu 1,6 – 2 miljoonaa ulkosuomalaista, joista noin 300 000 on Suomen kansalaisia ja runsas 254 000 äänioikeutettuja. Pysyvä trendi on liikkuvuuden, maastamuuton ja paluu-/maahanmuuton lisääntyminen.

Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistön erityiset päätavoitteet kaudella 2017-2020 (jatkuu vuoteen 2021 siirrettyyn istuntoon) esitellään istunnon 2017 hyväksymien päätöslauselmien yhteenvedon johdannossa:

– kirjeäänestyksen pikainen toteutus kansallisissa vaaleissa ja siihen liittyvä tiedotuskampanja;
– sisäministeriön koordinaatiossa päivitetyn Hallituksen ulkosuomalaispoliittisen ohjelman vuosille 2017-2021 edistäminen kaikilla hallinnonaloilla;
– ulkosuomalaisparlamentin toimintaedellytysten turvaaminen vakiinnuttamalla se lainsäädännön piiriin;
– Suomen ulkokansalaisilleen tarjoamien palvelujen saavutettavuuden korostaminen;
– Suomi-koulujen ja suomalaisten koulujen toiminnan turvaaminen ja ulkosuomalaisten lasten ja nuorten äidinkielen ja kulttuurin tukeminen (lisäämällä Suomi-koulujen momentille määräraha pysyvästi, luomalla Suomi-kouluille oma momentti valtion budjettiin ja ulottamalla valtionavustus alle 3-vuotiaiden suomi-koululaisten opetukseen);
– ulkosuomalaisille tarjottujen suomalaisten viestintäpalveluiden ja heille suunnatun tiedottamisen tarjonta sekä Ylen ohjelmien saatavuus eri puolilla maailmaa;
– ulkosuomalaisten järjestötoiminnan tukeminen ja verkottumisen edistäminen kiinteiden suhteiden vaalimiseksi Suomeen, opetus- ja kulttuuriministeriön jatkaessa Suomi-Seura ry:n toimintaedellytysten turvaamista.