Päätöslauselmat: Istunto 1998

[sivu työn alla: linkit lisätään]

Ulkosuomalaisparlamentin perustamisvuotta seuraavana vuonna pidettiin ensimmäinen varsinainen istunto 23.-24.11.1998 Helsingissä Ritarihuoneella. Istunto käsitteli 77 päätöslauselmaa.

SISÄLLYSLUETTELO (hyväksytyt päätöslauselmat: 57)

 • Kansalaisuusasioita koskevat päätöslauselmat
 • Inkeriläisasioita koskevat päätöslauselmat
 • Kulttuuriasioita koskevat päätöslauselmat
 • Nuorisoasioita koskevat päätöslauselmat
 • Opinto- ja koulutusasioita koskevat päätöslauselmat
 • Poliittisia ja virallisia asioita koskevat päätöslauselmat
 • Sosiaaliasioita koskevat päätöslauselmat
 • Senioriasioita koskevat päätöslauselmat
 • Talousasioita koskevat päätöslauselmat
 • Tiedotusasioita koskevat päätöslauselmat
 • Ulkosuomalaisparlamentin sääntöjä koskevat päätöslauselmat

Aloitteet, jotka USP käsitteli, mutta ei hyväksynyt (2 kappaletta):

Aloitteet, joihin USP päätti olla ottamatta kantaa (11):

USP päätti olla ottamatta kantaa itse aloitteeseen, mutta halusi kommentoida (2):

Aloitteet, jotka siirrettiin Suomi-Seura ry:n mietittäväksi (5):

Päätöslauselmayhteento käännettiin ruotsiksi ja englanniksi. Painettuja päätöslauselmayhteenvetoja voi tiedustella:info@usp.fi

Istuntoon osallistui 225 edustajaa ja 22 tarkkailijaa 192:sta ulkosuomalaisyhteisöstä. Maailmalla toimivat ulkosuomalaisyhteisöt toimittivat Ulkosuomalaisparlamentin sihteeristölle Suomi-Seura ry:lle ulkosuomalaisparlamentin työjärjestyksen (3§) mukaisen määräajan 23.8.1998 mennessä 98 aloitetta istunnon käsiteltäväksi.

Nämä aloitteet työstettiin 23.-24.11. 1998 ulkosuomalaisparlamentin istunnossa kymmenessä eri valiokunnissa. Valiokunnat laativat näiden aloitteiden pohjalta päätöslauselmaesityksiä, joista ulkosuomalaisyhteisöjen edustajat päättivät päätösistunnossa. Valiokuntien esittämiä päätösehdotuksia muokattiin, hyväksyttiin tai hylättiin – yksimielisesti tai äänestämällä. Yksittäisien valiokunnan päätösehdotuksesta tuli hyväksymisen myötä koko ulkosuomalaisparlamentin päätöslauselma.

Tässä mielessä valiokuntien alkuperäisten päätösluonnosten tekstiä on editoitu. Esitysten asiasisältöä ei ole muutettu.