Aiemmat istunnot: 2012

[kuva]

Ulkosuomalaisparlamentin 7. istunto, 26.-27.10.2012

[sivu työn alla]

Ulkosuomalaisparlamentin seitsemäs istunto pidettiin 26. – 27.10.2012 Helsingissä Helsingin yliopiston tiloissa.

Istunnon juhlapuheet

  • Tasavallan presidentin Tarja Halosen avauspuhe
  • Eduskunnan puhemiehen Eero Heinäluoman puhe

Muuta ohjelmaa

Istunnon lisäksi järjestettiin torstaina 25.10.2012 kolme seminaaria:

  • Senioriseminaari,
  • Ulkosuomalaiset viennin voimavarana ja
  • Monikulttuuriset avioliitot sillanrakentajina. Lue lisää näistä seminaareista

Pöytäkirja

USP:n sääntöjen mukaan sihteeristön on lähetettävä istunnon pöytäkirja kaikille ulkosuomalaisparlamentin jäsenjärjestöille ja kaikille istuntoon osallistuneille edustajille viimeistään kaksi kuukautta istunnon jälkeen (27.12.2012). Sihteeristö on lähetti pöytäkirjan kaikille ensisijaisesti sähköpostitse. Vialliset osoitteet korvattiin mahdollisuuksien mukaan sitä mukaa kun virhelähetyksistä tuli tietoa. Jos pöytäkirjaa ei ole tullut kannattaa tarkistaa, pitävätkö sähköpostitiedot paikkaansa. Jos sihteeristöllä ei ole järjestön tai osallistujan sähköpostiosoitetta, pöytäkirja lähetetään kirjeitse.

Päätöslauselmat 2012

Istunto antoi 36 päätöslauselmaa. Sihteeristö työstää päätöslauselmia, lähettää ne käännettäväksi ja sen jälkeen painettavaksi. Kun päätöslauselmat on painettu, ne luovutetaan pääministerille, joka lähettää ne edelleen lausuntokierrokselle valtiohallintoon.

Parlamenttisihteerin aloiteyhteenveto esittelee sihteeristöön Suomi-Seuraan jätetyt jätetyt aloitteet työntekijöiden taustaselvitysten jälkeen niin että samankaltaiset on yhdistetty ja nämä päätöslauselmaehdotukset on ehdotettu jaettavaksi valiokunnittain.

Sihteeristön raportti 2012 kertoo työstä istunnon 2010 päätöslauselmien edistämiseksi.

Uusi puhemiehistö

Istunto vahvisti myös uuden puhemiehistön, jonka toimikausi alkoi heti istunnon päätyttyä ja jatkuu seuraavan istunnon loppuun, jolloin taas uusi puhemiehistö aloittaa toimikautensa.

Lämmin kiitos kaikille istuntoon, seminaareihin ja muuhun ohjelmaan osallistuneille!