USP-alueesi maailmalla: Itä-Eurooppa

Ulkosuomalaisparlamentti (USP) on maantieteellisesti jakaantunut seitsemään alueeseen. Sen lisäksi maailmalla asuvat suomenruotsalaiset muodostavat oman alueensa. Jokaisella kahdeksalla USP-alueella on oma alueen edustajansa, jonka alue valitsee ja istunto vahvistaa.

Itä-Euroopan alueen edustaja Sakari Neuvonen ja hänen varahenkilönsä Wladimir Kokko kertovat mielellään lisää alueenne ulkosuomalaisten yhteisöjen toiminnasta ja parlamentin työhön mukaan tulosta.

Sähköpostit: sakari@tamperemaja.ee  ja  wkokko@mail.ru

Alueiden edustajat ovat ulkosuomalaisparlamentin varapuhemiehiä. Yhdessä ulkosuomalaisparlamentin puhemiehen kanssa he muodostavat USP:n puhemiehistön. Yhdeksäs istunto kesäkuussa 2017 vahvisti istuntokaudelle 2017 – 2020 Itä-Euroopan alueen varapuhemieheksi Sakarin ja hänen varahenkilökseen Wladimirin. Puhemiehistön työstä kerrotaan lisää ja varapuhemiehet esitellään TÄSSÄ.

Ulkosuomalaisparlamentilla on alueittain melko vakaa yhteisöpohja. Itä-Euroopan alueelta on mukana USP:n toiminnassa noin 44 ulkosuomalaisyhteisöä.

AJANKOHTAISTA ALUEELLA