Edunvalvonta: Saavutukset

Parlamentin puhemiehistö keskusteli syyskokouksessa 24.10.2014 kahdeksan suurimman eduskuntapuolueen puheenjohtajien kanssa seuraavan hallituskauden ulkosuomalaistavoitteista, joihin kuului jo myös USP:n toiminnan turvaaminen.

 

Ulkosuomalaisparlamentin kautta maailmalla asuvat ja oleskelevat suomalaiset keskustelevat sekä päättävät yhdessä heille tärkeistä asioista. Istunnon hyväksymien päätöslauselmien ansiosta heidän näkökulmansa saatetaan keskitetysti Suomen päättäjien tietoon.

Päätöslauselmien ansiosta saavutettuja parannuksia ja muutoksia katsoessa on selvää, että ulkosuomalaisparlamentti on kansainvälisesti ja eurooppalaisesti vertaillen täysin poikkeuksellinen, innovatiivinen osallistamisen muoto: kaikille parlamentin säännöt hyväksyneille ulkosuomalaisille yhteisöille avoin foorumi kokoaa ja kanavoi ulkosuomalaisten äänen Suomeen ja tätä ääntä kuullaan. Foorumia ylläpitää voittoa tuottamaton, poliittisesti sitoutumaton yhdistys Suomi-Seura ry jonka tehtävä on toimia laajasti ulkosuomalaisten asialla. Ulkosuomalaisparlamentin saavutuksia:

  • Ulkosuomalainen ajoneuvon omistaja verovelvolliseksi haltijaksi, jolle ajoneuvoverolippu voidaan lähettää (2019)
  • Kirjeäänestys ulkosuomalaisille (saatu 21.11.2017, alk. 2019)
  • Ulkomaille maksettavien eläkkeiden lähdeverotuksesta luopuminen ja progressiiviseen verotukseen siirtyminen (2006)
  • Sosiaali- ja terveydenhoitoalan suomenkielinen harjoitteluohjelma hoivakoteihin maailmalla (2004)
  • Kaksoiskansalaisuus (2003)
  • Ulkosuomalaisten sotaveteraanien oikeus valtion veteraanikuntoutukseen asuinmaissaan (1999)
 • JATKUVAT TAVOITTEET:
  • Ulkosuomalaisten lasten ja nuorten kielen ja kulttuurin tuki, kuten: Suomi-koulujen tuki, 2011-2020 vuosittain 25-42 %:n valtionavustuksen korotus eduskunnan tuella ja Suomen kuuden ulkomaan peruskoulun ja yhden lukion tuki
  • USP:n toimintaedellytysten turvaaminen
  • Kansalaispalveluiden saatavuus, kuten passit
  • Sosiaaliasiat, Senioreiden & ikääntyneiden asiat, paluumuuttajat
  • Radio- & TV-lähetykset, sähköisen viestinnän ratkaisut
  • Paikallisen ulkosuomalaisen järjestö-, nuoriso- ja median toiminnan tuki
 • Ulkosuomalaisparlamentin edunvalvonta on jatkuvaa. Parlamentin puhemiehistö, joka edustaa maailman suomalaisia edistää niitä Suomi-Seuran kanssa. Vaikutustyön esimerkkejä ovat valtion vuosittaisen talousarvion parannusesitykset, Suomi-Seuran isännöimät USP:n puhemiehistön Helsingin kokoukset, ja seuran tiedotteet, julkilausumat, lehtikirjoitukset sekä lausunnot lakiesityksistä. Dialogia ulkosuomalaisuudesta käydään myös tapahtumissa ja kuulemistilaisuuksissa. Suomen kansainvälistyessä on tiedotus Suomessa monitahoista ja tärkeää.