Edunvalvonta: Saavutukset

Parlamentin puhemiehistö keskusteli syyskokouksessa 24.10.2014 kahdeksan suurimman eduskuntapuolueen puheenjohtajien kanssa seuraavan hallituskauden ulkosuomalaistavoitteista, joihin kuului jo myös USP:n toiminnan turvaaminen.

 

Ulkosuomalaisparlamentin kautta maailmalla asuvat suomalaiset keskustelevat ja päättävät yhdessä heille tärkeistä asioista. Istunnon hyväksymien päätöslauselmien ansiosta nämä näkökulmat ja parannus- tai muutosehdotukset saatetaan keskitetysti Suomen päättäjien tietoon.

Päätöslauselmien ansiosta saavutettuja parannuksia katsoessa on selvää, että ulkosuomalaisparlamentti on kansainvälisesti ja eurooppalaisesti vertaillen täysin poikkeuksellinen. Se on innovatiivinen kansalaisten kuulemisen ja osallistamisen muoto, tarjoten avoimen foorumin kaikille parlamentin säännöt hyväksyneille ulkosuomalaisille yhteisöille. USP on päättäjien parissa tunnustettu, tosin ei vielä yleisön parissa laajasti tunnettu. Sitä kuullaan ja kuunnellaan – vaikka joskus se vie aikaa!

 • Veteraanien kuntoutus asuinmaissaan (1999)
 • Kaksoiskansalaisuus (2003)
 • Sosiaali- ja terveydenhoitoalan suomenkielinen harjoitteluohjelma hoivakoteihin maailmalla (2004)
 • Työeläkeverotus-uudistus/-kevennys (2011)
 • Kirjeäänestys ulkosuomalaisille (saatu 21.11.2017, alk. 2019)
 • Suomi-koulujen ja suomalaisten peruskoulujen tuki maailmalla (jatkuva tavoite)
 • USP:n toiminnan turvaaminen (välitön tavoite)
 • Kansalaispalveluiden saatavuus, kuten passit
 • Sosiaaliasiat, Senioreiden & ikääntyneiden asiat
 • Radio- & TV-lähetykset, sähköisen viestinnän ratkaisut
 • Paluumuuttajat
 • Paikallisen toiminnan tukeminen

Ulkosuomalaisparlamentin edunvalvonta on jatkuvaa. Monista tärkeistä asioista muistuttaminen on toistuvaa, kuten vuosittain silloin, kun valtion seuraavan vuoden talousarviota luodaan tai täydennetään. Onnistunutta dialogia ulkosuomalaisuudesta on osallistuminen lainsäädäntötyöhön valmisteluvaiheen lausuntoina, kuulemistilaisuuksissa ja julkilausumina. Suomen kansainvälistyessä on tiedotus Suomessa ulkosuomalaisuudesta resurssina monitahoista ja tärkeää Suomi-Seuran työtä. Työn pohjana ovat päätöslauselmat,joihin perustuu parlamentin puhemiehistön ja Suomi-Seuran aktiivinen istuntojen välisen ajan asioiden esiin tuominen ja kantaa ottaminen.