Edunvalvonta: Saavutukset

Parlamentin puhemiehistö keskusteli syyskokouksessa 24.10.2014 kahdeksan suurimman eduskuntapuolueen puheenjohtajien kanssa seuraavan hallituskauden ulkosuomalaistavoitteista, joihin kuului jo myös USP:n toiminnan turvaaminen.

 

Ulkosuomalaisparlamentin kautta maailmalla asuvat ja oleskelevat suomalaiset keskustelevat sekä päättävät yhdessä heille tärkeistä asioista. Istunnon hyväksymien päätöslauselmien ansiosta heidän näkökulmansa saatetaan keskitetysti Suomen päättäjien tietoon.

Päätöslauselmien ansiosta saavutettuja parannuksia ja muutoksia katsoessa on selvää, että ulkosuomalaisparlamentti on kansainvälisesti ja eurooppalaisesti vertaillen täysin poikkeuksellinen, innovatiivinen osallistamisen muoto. Voittoa tuottamaton, poliittisesti sitoutumaton yhdistys Suomi-Seura ry ylläpitää foorumia, joka on avoin kaikille parlamentin säännöt hyväksyneille ulkosuomalaisille yhteisöille. Ulkosuomalaisparlamentin saavutuksia:

 • Ulkosuomalaisten sotaveteraanien oikeus valtion veteraanikuntoutukseen asuinmaissaan (1999)
 • Kaksoiskansalaisuus (2003)
 • Sosiaali- ja terveydenhoitoalan opiskelijoiden suomenkielinen harjoitteluohjelma ulkomailla oleviin Suomi-koteihin (2004)
 • Ulkomaille maksettavien eläkkeiden lähdeverotuksesta luopuminen ja progressiiviseen verotukseen siirtyminen (2006)
 • Kirjeäänestys vaalien aikana ulkomailla oleskeleville (vaalilain muutos 2017, käytössä 2019 alkaen)
 • Ajoneuvoverolipun lähettäminen ulkomailla asuvalle ajoneuvon omistajalle (2019)
 • Ulkosuomalaisten lasten ja nuorten kielen ja kulttuurin tuki (kuten Suomi-koulut, suomalaiset peruskoulut maailmalla, jatkuva tavoite)
 • USP:n toimintaedellytysten turvaaminen (jatkuva tavoite)
 • Kansalaispalveluiden saatavuus, kuten passit
 • Sosiaaliasiat, Nuorten asiat, Senioreiden & ikääntyneiden asiat
 • Radio- & TV-lähetykset, sähköisen viestinnän ratkaisut
 • Paluumuuttajat
 • Paikallisen ulkosuomalaisen järjestö-, nuoriso-, ja median toiminnan tuki

Ulkosuomalaisparlamentin edunvalvonta on jatkuvaa. Parlamentin puhemiehistö joka edustaa maailman suomalaisia edistää niitä Suomi-Seuran kanssa. USP on päättäjien parissa tunnustettu, tosin ei aina yleisön parissa tunnettu. USP:ia kuullaan ja kuunnellaan – vaikka joskus se kestää! Asioista muistutetaan, kuten valtion seuraavan vuoden talousarviota luodessa ja täydennettäessä tai Suomi-Seuran isännöidessä puhemiehistön Helsingin kokouksia sekä seuran tiedotteiden, lakiesitysten lausuntojen ja julkilausumien kautta. Onnistunutta dialogia ulkosuomalaisuudesta käydään myös tapahtumissa ja kuulemistilaisuuksissa. Suomen kansainvälistyessä on tiedotus Suomessa monitahoista ja tärkeää.