USP-alueesi maailmalla: Pohjois-Eurooppa

Ulkosuomalaisparlamentti (USP) on maantieteellisesti jakaantunut seitsemään alueeseen. Sen lisäksi maailmalla asuvat suomenruotsalaiset muodostavat oman alueensa. Jokaisella kahdeksalla USP-alueella on oma alueen edustajansa, jonka alue valitsee ja istunto vahvistaa.

Pohjois-Euroopan alueen edustaja Seija Sjöstedt ja hänen varahenkilönsä Josefin Gustafsson kertovat mielellään lisää alueenne ulkosuomalaisten yhteisöjen toiminnasta ja parlamentin työhön mukaan tulosta.

Kun järjestösi sähköpostiosoite muuttuu: kerro uusi USP-yhteystieto Seijalle, Josefinille tai parlamenttisihteerille ([email protected]). Sähköpostiosoite on tärkeä ja kirjepostiosoite tervetullut, etenkin jos teillä ei ole sähköpostia.

Yhteydenotot: [email protected]  ja  [email protected]

Alueiden edustajat ovat ulkosuomalaisparlamentin varapuhemiehiä. Yhdessä ulkosuomalaisparlamentin puhemiehen kanssa he muodostavat USP:n puhemiehistön. Yhdeksäs istunto kesäkuussa 2017 vahvisti istuntokaudelle 2017 – 2020 (jatkuen siirrettyyn istuntoon 2021 asti) Pohjois-Euroopan alueen varapuhemieheksi Seijan ja hänen varahenkilökseen Josefinin. Puhemiehistön työstä kerrotaan lisää ja varapuhemiehet esitellään TÄSSÄ.

Katso vielä: Pohjois-Euroopan alueella AJANKOHTAISTA

 

Ulkosuomalaisparlamentilla on alueittain melko vakaa yhteisöpohja. Pohjois-Euroopan alueelta on toiminnassa mukana 100 yhteisöä Islannista, Norjasta, Tanskasta ja Ruotsista (18.3.2021).