USP-alueesi maailmalla: Pohjois-Eurooppa

Ulkosuomalaisparlamentti (USP) on maantieteellisesti jakaantunut seitsemään alueeseen. Sen lisäksi maailmalla asuvat suomenruotsalaiset muodostavat oman alueensa. Jokaisella kahdeksalla USP-alueella on oma alueen edustajansa, jonka alue valitsee ja istunto vahvistaa.

Pohjois-Euroopan alueen edustaja Seija Sjöstedt ja hänen varahenkilönsä Josefin Gustafsson kertovat mielellään lisää alueenne ulkosuomalaisten yhteisöjen toiminnasta ja parlamentin työhön mukaan tulosta.

Sähköpostit: seija32@hotmail.com  ja  jg@josefin-g.se

Alueiden edustajat ovat ulkosuomalaisparlamentin varapuhemiehiä. Yhdessä ulkosuomalaisparlamentin puhemiehen kanssa he muodostavat USP:n puhemiehistön. Yhdeksäs istunto kesäkuussa 2017 vahvisti istuntokaudelle 2017 – 2020 Pohjois-Euroopan alueen varapuhemieheksi Seijan ja hänen varahenkilökseen Josefinin. Puhemiehistön työstä kerrotaan lisää ja varapuhemiehet esitellään TÄSSÄ.

Ulkosuomalaisparlamentilla on alueittain melko vakaa yhteisöpohja. Pohjois-Euroopan alueelta on mukana USP:n toiminnassa 100 ulkosuomalaisyhteisöä.

Katso tästä: Pohjois-Euroopan alueella AJANKOHTAISTA