USP-alueesi maailmalla: Suomenruotsalaiset maailmalla

Ulkosuomalaisparlamentti (USP) on maantieteellisesti jakaantunut seitsemään alueeseen. Sen lisäksi maailmalla asuvat suomenruotsalaiset muodostavat oman alueensa. Jokaisella kahdeksalla USP-alueella on oma alueen edustajansa, jonka alue valitsee ja istunto vahvistaa.

Suomenruotsalaiset maailmalla alueen edustaja Barbro Allardt Ljunggren ja hänen varahenkilönsä Alexandra Hibolin kertovat mielellään lisää alueenne ulkosuomalaisten yhteisöjen toiminnasta ja parlamentin työhön mukaan tulosta.

Sähköpostit: barbro.allardt@gmail.com  ja  alexandra.hibolin@gmail.com

Alueiden edustajat ovat ulkosuomalaisparlamentin varapuhemiehiä. Yhdessä ulkosuomalaisparlamentin puhemiehen kanssa he muodostavat USP:n puhemiehistön. Yhdeksäs istunto kesäkuussa 2017 vahvisti istuntokaudelle 2017 – 2020 Suomenruotsalaiset maailmalla alueen varapuhemieheksi Barbron ja hänen varahenkilökseen Alexandran. Puhemiehistön työstä kerrotaan lisää ja varapuhemiehet esitellään TÄSSÄ.

Ulkosuomalaisparlamentilla on alueittain melko vakaa yhteisöpohja. Suomenruotsalaiset maailmalla alueelta on mukana USP:n toiminnassa noin 19 ulkosuomalaisyhteisöä.

Katso tästä: Suomenruotsalaiset maailmalla -alueella AJANKOHTAISTA