USP-alueesi maailmalla: Suomenruotsalaiset maailmalla

Ulkosuomalaisparlamentti (USP) on maantieteellisesti jakaantunut seitsemään alueeseen. Sen lisäksi maailmalla asuvat suomenruotsalaiset muodostavat oman alueensa. Jokaisella kahdeksalla USP-alueella on oma alueen edustajansa, jonka alue valitsee ja istunto vahvistaa.

Suomenruotsalaiset maailmalla alueen edustaja Barbro Allardt Ljunggren ja hänen varahenkilönsä Alexandra Hibolin kertovat mielellään lisää alueenne ulkosuomalaisten yhteisöjen toiminnasta ja parlamentin työhön mukaan tulosta.

Kun järjestösi sähköpostiosoite muuttuu: kerro uusi USP-yhteystieto Barbrolle, Alexandralle tai parlamenttisihteerille ([email protected]). Sähköpostiosoite on tärkeä ja kirjepostiosoite tervetullut, etenkin jos teillä ei ole sähköpostia.

Sähköpostit: [email protected]  ja  [email protected]

Alueiden edustajat ovat ulkosuomalaisparlamentin varapuhemiehiä. Yhdessä ulkosuomalaisparlamentin puhemiehen kanssa he muodostavat USP:n puhemiehistön. Yhdeksäs istunto kesäkuussa 2017 vahvisti istuntokaudelle 2017 – 2020 (jatkuen siirrettyyn istuntoon 2021 asti) Suomenruotsalaiset maailmalla alueen varapuhemieheksi Barbron ja hänen varahenkilökseen Alexandran. Puhemiehistön työstä kerrotaan lisää ja varapuhemiehet esitellään TÄSSÄ.

Katso vielä: Suomenruotsalaiset maailmalla -alueella AJANKOHTAISTA

 

Ulkosuomalaisparlamentilla on alueittain melko vakaa yhteisöpohja, 542 yhteisöä 37 maassa. Suomenruotsalaiset maailmalla alueelta on toiminnassa mukana 19 ulkosuomalaisyhteisöä (13.8.2021).