Aiemmat istunnot: 2015

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ulkosuomalaisparlamentin 8. istunto, 22.-23.5.2015

Ulkosuomalaisparlamentin kahdeksas täysistunto kokoontui Helsingissä 22.-23. toukokuuta 2015 Helsingin yliopiston päärakennuksen upeassa juhlasalissa, Senaatintorin kupeessa. Ulkosuomalaisten yhteisöjen edustajat ahkeroivat myös istunnon kahdeksassa valiokunnassa viereisissä auditorioissa. Istunnon hyväksymät 41 päätöslauselmaa ovat vahva ulkosuomalaisten näkökulma haasteista, ongelmista ja ideoista. Ne ovat myös parannusehdotuksia lainsäätäjille ja virkamiehille.

Istuntoon oli kutsuttu kaikki ulkosuomalaisyhteisöt jotka ovat mukana ulkosuomalaisparlamentin (USP) toiminnassa vahvistettuaan eli ratifioituaan USP:n säännöt, yhteensä 519 yhteisöä 38 maasta. Ne voivat osallistua toimintaan lähettämällä istuntoon äänivaltaisia edustajia ja tarkkailijoita ja tekemällä istunto-aloitteita. Istuntoon osallistui 187 henkeä 21 maasta, edustaen yhteensä 125 ulkosuomalaista järjestöä. Istuntoon osallistui 140 yhteisöjen edustajaa ja 47 näiden yhteisöjen virallista tarkkailijaa.

Lisäksi mukana oli kutsuvieraita ja lehdistöä. Senaatintorille aukeavan päärakennuksen lämpiössä tietoa jakoi ja palveluitaan tarjosi 11 näytteilleasettajaa.

Vuoden 2015 istuntoon jätettiin alun perin 54 aloitetta. Aloiteyhteenveto 2015  on istunnon käsiteltäviksi jätettyjen kaikkien alkuperäisten aloitteiden lista, joka kuvailee aloitteet lyheysti sellaisina kuin ne jätettiin Suomi-Seura ry:hyn. Aloiteyhteenvedossa aloitteet on ryhmitelty valiokunnittain sen jälkeen, kun samankaltaiset on yhdistetty ja aloitteille on annettu tausta niiden käsittelyn ja läpimenon edistämiseksi. Aloitteiden lopullinen lukumäärä selvisi kun samankaltaiset oli yhdistetty: 41 aloitetta.

Suomi-Seuran työntekijoiden taustaselvityksin varustetut aloitteet ovat päätöslauselmaehdotuksia parlamentin valiokuntien käsittelyyn. Valiokunnat lähettävät ne käsittelystään päätöslauselmaesityksinä istunnon toisena päivän täysistuntokäsittelyyn. Istunto muokkaa, ja hylkää tai hyväksyy ne päätöslauselmiksi, ja jos tarpeen, äänestää näistä.

Tämä jännittävä päätöslauselmakeskustelu löytyy radionauhoitteena jonka teki helsinkiläinen paikallisradio Radio Rapu. Avaa ja kuuntele äänitallenne tästä: Radiointi

Istunnon pöytäkirja liitteineen lähetettiin kaikille ulkosuomalaisyhteisöille ja istuntoon osallistuneille edustajille sekä tarkkailijoille kahden kuukauden sisällä istunnosta. Mikäli sihteeristöllä ei ollut yhteisön tai osallistujan sähköpostiosoitetta, postitettiin pöytäkirja kirjeitse. Tämä on 2015_Istuntopoytakirja_liitteineen_FI (svensk version finns på den svenska hemsidan). Liitteitä ovat hyväksytyt päätöslauselmat, osallistujalista sekä puheet:

Eduskunnan II varapuhemies Ben Zyskowicz piti avajaispuheen istunnon ensimmäisenä päivänä 22.5.2015:  LIITE1_Avajaispuhe_Ben_Zyskowicz

LIITE2_ Puhemiehen_tervehdys_Jarmo_Virmavirta

LIITE3_Parlamenttisihteerin_aloitealustus

Kansanedustaja Pekka Haavisto piti kutsuvieraan juhlapuheen toisena istuntopäivänä 23.5.2015: LIITE6_Juhlapuhe_Pekka_Haavisto

Suomi-Seura ry:n toiminnanjohtaja Paula Selenius antoi istunnolle toimintaportin 2012-2015. Kuukautta ennen istuntoa sihteeristö lähetti kaikille istunnon osallistujille toimintaraportin edellisestä istuntokaudesta 2012-2015, työstä vuoden 2012 istunnon päätöslauselmien edistämiseksi: Raportti sihteeristön toiminnasta 2012-2015 

Istuntoa edeltäneet oheisohjelmat (4)

Ulkosuomalaisparlamentin täysistunnon yhteyteen järjestetään perinteisesti mielenkiintoista oheisohjelmaa edeltävänä päivänä. Torstaina 21.5.2015 pidettiin yksi osallistava keskustelutilaisuus, kaksi seminaaria ja avajaisjuhlajumalanpalvelus.

1. ’Suomi vuonna 2017: onko ulkosuomalaisuudella väliä?’ (klo 9-11.15)

ulkosuomalaisyhteisöjen oma Suomen 100-vuotisjuhlavuoden tiedotus- ja suunnittelutilaisuus oli menestys 105 ilmoittautuneella osallistujalla. Pidimme dialogin yhdessä Suomen valtiollisen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden organisaation kanssa. Kiitos heidän, saimme kokoontua upeassa Säätytalossa (Snellmaninkatu 9-11) jossa maamme julistettiin itsenäiseksi vuonna 1917. Ohjelma: 2015_Dialogue_Suomi100

Ulkoasiainministeriön tervehdyksen toi valtiosihteeri Peter Stenlund. Hän korosti muiden muassa, että Suomen edustustojen johdolla on Team Finlandilla tehtävä ja ulkosuomalaisjärjestöt ovat mukana 100-vuotisjuhlavuoden valmisteluissa sitä kautta. 2015_Suomi100_TERVEHDYS_muistiinpanoja

Suomi 100:n pääsihteeri Pekka Timonen kertoi inspiroivasti valtiollisista valmisteluista ja korosti teemaa ”Yhdessä”.

Suomi-Seuran johtokunnan puheenjohtaja, USP:n puhemies Jarmo Virmavirta muistutti, että ulkosuomalaisalueilla ja ulkosuomalaisyhteisöjen parissa käy juhlavuoden 2017 suunnittelu jo vilkkaana ja että ulkosuomalaisten verkosto käytettävissä oleva voimavara.

Ulkosuomalaiset osallistuivat keskusteluun vilkkaasti ja jättivät järjestäjille paljon viestejä jotka kerättiin talteen (2015_Suomi100_KESKUSTELUSATOA_1_of_f2 ja 2015_Suomi100_KESKUSTELUSATOA_2_of_2).

Näyttelijä Antti Virmavirran yllätysesitys siivitti pohtimaan suomalaisuutta Veikko Huovisen Havukka-Ahon ajattelija-kirjasta löytyvän metsätyömies, korpifilosofi Konsta Pylkkäsen avulla.

Valtiollinen juhlatoimikunta kertoo yhteistilaisuudestamme omassa Uutiskirjeessään 2/2015 (17.6.2015) näin: Sydän Suomessa, tunne suomalaisuudesta yhdistää ulkomailla.

2. Senioriseminaari ’Vanhuus ja kaksi kotimaata’ (klo 13-17.00)

kokoontui kauniissa Helsingin tuomiokirkon kryptassa välittömästi avajaisjuhlajumalanpalveluksen jälkeen. Senioriseminaariin osallistui lähes 80 henkeä. Paneelikeskustelun avasi kanslianeuvos Risto Laakkonen. Edustettuina olivat Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ulkosuomalaistyö, sosiaali- ja terveysministeriö, ulkoasiainministeriö, Pohjois-Saksan suomalainen merimieskirkko, Ruotsinsuomalaiset eläkeläiset ja Siirtolaisuusinstituutti. Suomi-Seuran seniorineuvonta on yksi Suomalaiset seniorit maailmalla, SuSeMa, järjestäjistä. Ohjelma: 2015_Senioriseminaari_uusin

Senioriseminaarista 2015 ’Vanhuus ja kaksi kotimaata’ tehtiin muistio ja seminaariin liittyvästä taustakyselystä yhteenveto. Muistiota ja yhteenvetoa voi tiedustella Suomi-Seuran seniorineuvojalta. SuSeMa on järjestänyt aiemmin seminaarin myös kaikkien näiden perättäisten istuntojen yhteydessä: 2000, 2002, 2005, 2007, 2010, 2012.

3. Suomi-kouluseminaari (21.5.2015 klo 13-17.00)

oli tarjolla uutuutena kaikille Suomi-kouluasioista kiinnostuneille täysistuntoon osallistuville ja muutoin kiinnostuneille, kiitos ulkosuomalaisparlamentin Keski-Euroopan alueen puheenjohtajan ja Frankfurtin Suomi-koulun. Myöskin maksuton seminaari pidetiiin suomen kielellä Helsingin yliopiston eräässä Senaatintorin varren auditoriossa. Suomi-kouluseminaariin osallistui noin 40 henkeä ja se käsitteli Suomi-koulujen rahoituspohjaa ja uutta opetussuunnitelma-suositusta. Puhujina olivat mm. Maila Eichhorn Suomi-koulujen Tuki ry:stä ja Leena Nissilä Opetushallituksesta. Tiedustelut: inka.kuusela@gmx.de, kati.hognes@gmail.com. Ohjelma: Kutsu_SUOMIkouluseminaariin.pdf

4. Istunnon avajaisjumalanpalveluksesta

Helsingin tuomiokirkossa (klo 12.00) vastasi Tuomiokirkkoseurakunta Kirkon ulkosuomalaistyön ohjelmallisella tuella. Saarnan piti ulkosuomalaisten oma piispa, Espoon hiippakunnan piispa Tapio Luoma.

Alueiden kokoukset

Ulkosuomalaisparlamentin täysistuntoa edeltävät monet aluekokoukset pidettiin perinteiseen tapaan päivää ennen, torstaina 21.5.2015, iltapäivällä tai alkuillasta. Neljä aluekokousta kokoontui Suomi-Seuran tiloissa. Itä-Euroopan aluekokous kokoontui Inkeri-keskuksessa. Kaksi aluekokousta kokoontui Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Kirkkohallituksen uusissa toimitiloissa ’Kirkon talossa’ (Eteläranta 8). Tästä USP sai kiittää kirkon ulkosuomalaistyön johtajaa rovasti Ilkka Mäkelää. Aluekokoukset myös valitsevat itsenäisesti alueensa edustajan eli USP:n varapuhemiehen ja tämän henkilökohtaisen varahenkilön, jotka täysistunto vahvistaa. Näiltä kotisivuilta kohdasta ’USP:n alueet’ löydät heidän yhteystietonsa ja alueesi uutiset.

Puhemiehistön kokous

pidettiin tavalliseen tapaan istunnon alla (keskiviikkona 20.5. klo 9.00). Puhemiehistön kokousten pöytäkirjat talletetaan Suomi-Seuran arkistoon.

Matka-apurahat nuorille

Suomi-Seura kannustaa nuorisoa mukaan ulkosuomalaisparlamentin toimintaan ja osallistumaan toukokuun 2015 istuntoon Helsingissä sekä istuntoa edeltäviin oheisohjelmiin, tarjoamalla anomuksesta matka-apurahoja istuntoon osallistuville nuorille. Ne kattavat alle 30-vuotiaan järjestönsä edustajan tai tarkkailijan matkakustannuksia ja ovat porrastettuja matkaetäisyyden mukaan. Ulkosuomalaisparlamentin tulee olla ulkosuomalaisten näköinen ja nuorilla ulkosuomalaisilla on tässä tärkeä rooli.