Summaries of submitted initiatives

FEP Presidium in April 2000 as they were submitting to the Parliament of Finland the 25 700 signatures from 51 countries on behalf of dual citizenship (law on multiple citizenships came into force 1.6.2003)

A great number of initiatives (motions for resolutions) is submitted to all sessions of the Finnish Expatriate Parliament. Underneath are listed initiatives submitted to the next, 10. Session, as list Received Initiatives.

Further below them are Summaries of Submitted Initiatives, which are lists of initiatives of previous sessions regrouped by Committee (and thus with their final order number deriving from Committee division), and in that prepared form in which initiatives reached previous Sessions (with added background).

Initiatives received to the 10. FEP session

Received initiatives are listed and numbered below in their order of arrival to Finland Society. Their brief descriptions are unofficial. Initiatives submitted to the 10th Session in June 2020 remain valid to the postponed 10th Session in June 2021. Initiatives could be made until the new final submission date of 10.3.2021. Thank you to all expatriate Finnish and other Finnish organisations abroad for your initiatives!

Initiative number 1/2020: Ryhmälukuoikeudet digitaaliselle medialle [Group reading rights of digital media]
Issued by: Ateenan suomalaiset ja ystävät, Pohjois-Kreikan Suomi-Seura
Content: pyydetään Suomessa toimivia kustantamoita laajentamaan kirjojen ja lehtien digitaalisia lukuoikeuksia ryhmälukuoikeuksiin.

Initiative number 2/2020: Passin hinta Suomen ulkopuolelta haettaessa [Price of passport when applied outside of Finland]
Issued by: Rotterdamin suomalainen merimieskirkko, USPKE (USP:n Keski-Euroopan alue)
Content: ehdotetaan, että selvitettäisiin mitkä ovat ulkomailta käsin haettavan passin korkean hinnan perusteet ja että hintaa kohtuullistettaisiin.

Initiative number 3/2020: Passin haku Beneluxissa [Applying for passport in Benelux countries]
Issued by: Rotterdamin suomalainen merimieskirkko, USPKE (USP:n Keski-Euroopan alue)
Content: ehdotetaan, että Haagiin saataisiin takaisin passinhakumahdollisuus.

Initiative number 4/2020: Liikkuvia passisalkkuja Keski-Eurooppaan [Mobile passport units to Central Europe]
Issued by: Rotterdamin suomalainen merimieskirkko, USPKE (USP:n Keski-Euroopan alue)
Content: esitetään, että Keski-Euroopan alueella otetaan käyttöön passisalkkuja passinhakumatkojen kohtuullistamiseksi.

Initiative number 5/2020: Passin voimassaoloaika takaisin kymmeneksi vuodeksi [Return of passport validity period to ten years]
Issued by: Rotterdamin suomalainen merimieskirkko, USPKE (USP:n Keski-Euroopan alue), Riminin Suomi-seura
Content: ehdotetaan, että Suomen pitää nopeasti palata kymmenvuotisten passien käytäntöön.

Initiative number 6/2020: Käyttämättömien kuukausien lisääminen uuteen passiin (Adding unused passport validity months to new passport)
Issued by: Rotterdamin suomalainen merimieskirkko, USPKE (USP:n Keski-Euroopan alue)
Content: esitetään, että vanhan passin jo maksetut, käyttämättömät kuukaudet lisätään uuden passin voimassaoloaikaan.

Initiative number 7/2020: Ylen ohjelmien seurantamahdollisuuksien parantaminen (Enhancing possibilities of following YLE programming)
Issued by: Rotterdamin suomalainen merimieskirkko, USPKE (USP:n Keski-Euroopan alue), USAtoday.com
Content: esitetään, että YLE parantaa palvelujaan ja jatkaa niiden kehittämistä myös ulkosuomalaisten käyttöön.

Initiative number 8/2020: Raportointi Hallituksen ulkosuomalaispoliittisen ohjelman toteutumisesta (Reporting about realisation of the Government Policy Program for Expatriate Finns)
Issued by: Rotterdamin suomalainen merimieskirkko, USPKE (USP:n Keski-Euroopan alue)
Content: esitetään, että Suomi-Seura ja ulkosuomalaisparlamentti selvittävät ja raportoivat ulkosuomalaisyhteisöille vuosittain Hallituksen ulkosuomalaispoliittisen ohjelman toteutumisesta.

Initiative number 9/2020: Suomen kansalaisuus pysyväksi [Making Finnish citizenship permanent]
Issued by: Ranskan Suomi-Seura, USPKE (USP:n Keski-Euroopan alue), Pohjois-Kreikan Suomi-Seura
Content: esitetään, että Suomen kansalaisuutta ei menetä automaattisesti 22-vuotiaana henkilö, jolla on myös toisen maan kansalaisuus ja jolla ei ole riittävää yhteyttä Suomeen; kerran myönnetyn kansalaisuuden tulisi olla pysyvä.

Initiative number 10/2020: Ulkosuomalaisen sähköisen asioinnin helpottaminen (sähköinen tunnistautuminen) (Facilitation to expatriate Finns of electronic dealings with the government [electronic identification])
Issued by: Ranskan Suomi – Association Finlandaise en France, USPKE (USP:n Keski-Euroopan alue), Benalmadenan Suomalaiset ry
Content: ehdotetaan, että kansalaisten sähköistä tunnistautumista tulisi helpottaa siten, että luodaan yksi yhtenäinen ja helppokäyttöinen kansallinen sähköisen tunnistautumisen muoto.

Initiative number 11/2020: Ulkosuomalaisjärjestöjen toiminta Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttien tiloissa (Activities of expatriate Finnish organisations at premises of the Finnish Cultural and Academic Institutes)
Issued by: Ranskan Suomi – Association Finlandaise en France, USPKE (USP:n Keski-Euroopan alue)
Content: esitetään, että ulkosuomalaisparlamentti kartoittaa kaikki Suomen valtion rahoittamat kulttuuri- ja tiedeinstituutit eri maissa ja pyrkii vahvistamaan Hallituksenulkosuomalaispoliittisessa ohjelmassa mainittua yhteistyötä paikallisten suomalaisjärjestöjen kanssa.

Initiative number 12/2020: Lisätä suvaitsevaisuutta, positiivista viestintää sekä tietoisuutta ulkosuomalaisista (More tolerance, positive information and awareness about Finns abroad)
Issued by: Ranskan Suomi-Seura – Association Finlandaise en France, USPKE (USP:n Keski-Euroopan alue)
Content: esitetään, että Suomi-Seura eli ulkosuomalaisparlamentin sihteeristö pyrkii voimakkaasti edistämään ulkosuomalaisten positiivista näkyvyyttä suomalaismedioissa.

Initiative number 13/2020: Suomi-koulujen valtionavustuksen kriteerien tarkistus ja perusrahoituksen tuntuva korotus (Revision of criteria of state subsidy and substantial rise of basic financing to Finnish language schools)
Issued by: Manchesterin Suomi-koulu, USPKE (USP:n Keski-Euroopan alue), Pohjois-Kreikan Suomi-Seura
Content: vaaditaan Suomi-koulujen rahoituksen kriteerien tarkistusta ja perusrahoituksen tuntuvaa korotusta.

Initiative number 14/2020: Suomi-koulujen rahoitus (Financing of Finnish language schools)
Issued by: Hampurin suomalainen koulu, USPKE (USP:n Keski-Euroopan alue), Firenzen Suomi-Seura
Content: vaaditaan opetus- ja kulttuuriministeriötä noudattamaan eduskunnan tahtoa nostamalla Suomi-koulujen valtionavustusta pysyvästi huomioiden Suomi-koulujen jatkuvasti kasvavan määrän ja jo olemassa olevien Suomi-koulujen toiminnan turvaamiseksi.

Initiative number 15/2020: Suomi-koulujen ryhmäkoon pienentäminen (Reduction of group size of Finnish language schools)
Issued by: Hampurin suomalainen koulu, USPKE (USP:n Keski-Euroopan alue), Firenzen Suomi-Seura, Pohjois-Kreikan Suomi-Seura
Content: kehotetaan opetus- ja kulttuuriministeriötä pienentämään valtionavustukseen vaadittua ryhmäkokoa kuudesta neljään oppilaaseen, kielitaidoltaan eritasoisten oppilaiden laadukkaan opetuksen turvaamiseksi.

Initiative number 16/2020: Alle 3-vuotiaat Suomi-koulujen valtionavustuksen piiriin (Incorporating under-3-year-olds under state subsidy to Finnish language schools)
Issued by: Hampurin suomalainen koulu, USPKE (USP:n Keski-Euroopan alue), Firenzen Suomi-Seura, Pohjois-Kreikan Suomi-Seura
Content: kehotetaan opetus- ja kulttuuriministeriötä ulottamaan valtionavustus alle 3-vuotiaiden suomikoululaisten opetukseen ja korottamaan Suomi-koulujen tukea vastaavasti, niin etteivät alle 3-vuotiaat tule jakamaan 3-18-vuotiaille jo nykyään kuuluvaa rahoitusta.

Initiative number 17/2020: Suomi-kouluille oma momentti valtion budjetissa (A dedicated state budget item to Finnish language schools)
Issued by: Manchesterin Suomi-koulu, USPKE (USP:n Keski-Euroopan alue), Pohjois-Kreikan Suomi-Seura
Content: vaaditaan opetus- ja kulttuuriministeriötä lisäämään valtion budjettiin oma momentti Suomi-kouluille rahoituksen selkeyttämiseksi ja turvaamiseksi.

Aloite numero 18/2020: Yleisen kielikokeen (YKI) suorittaminen Suomen ulkopuolella (Accomplishing National certificate of language proficiency (YKI) outside of Finland)
Aloitteen tekijät: Düsseldorfin suomalainen kielikoulu, USPKE (USP:n Keski-Euroopan alue), Pohjois-Kreikan Suomi-Seura
Sisältö: esitetään, että Suomen virallisten kielten tukemiseksi Yleisiä kielitutkintoja koskevaa lainsäädäntöä muutetaan niin, että Suomen virallisten kielten kielikokeiden suorittaminen on mahdollista myös Suomen ulkopuolella.

Aloite numero 19/2020: Aktiviteetteja nuorille Suomi-koulun jälkeen (Activities to youth after Finnish language schools)
Aloitteen tekijä: Rotterdamin suomalainen merimieskirkko, Ranskan Suomi-Seura – Association Finlandaise en France
Sisältö: ehdotetaan, että Suomi-kouluissa kerrottaisiin Suomen koulutus- ja työmahdollisuuksista. Elinkeinoelämän keskusliitto ja Kauppakamari esittelisivät jäsenilleen harjoittelupaikkojen tarjoamista ammattikoulutuksessa oleville toisen polven suomalaisille.

Aloite numero 20/2020: Opettajien kansainvälisten koulutuspäivien ja maakohtaisten koulutuspäivien rahoittamisen varmistaminen (Securing financing to teachers’ international and country specific training days)
Aloitteen tekijä: Hampurin suomalainen koulu 
Sisältö: esitetään, että Suomi-koulujen opettajien kansainvälisiin koulutuspäiviin ja maakohtaisiin koulutuksiin tulisi saada vuosittain riittävän korkea määräraha opettajien säännöllisen täydennyskoulutuksen takaamiseksi.

Aloite numero 21/2020: Oppimishäiriöisten ja muunlaista tukea tarvitsevien oppilaiden tukirahoitus (Support financing to school children with learning disabilities and in need of other types of support)
Aloitteen tekijä: Hampurin suomalainen koulu
Sisältö: pyydetään, että opetusviranomaiset selvittävät, miten ulkosuomalaisten lasten ja nuorten oppimisvaikeuksien kartoitus ja hoito on järjestetty ja vedotaan Opetushallitukseen, että se rahoittaisi kouluavustajan palkkausta niissä ulkomailla toimivissa Suomi-kouluissa, ulkomaankouluissa ja Eurooppa-kouluissa, joissa opetuksen eriytykseen on erityistä tarvetta.

Aloite numero 22/2020: Ulkosuomalaisen väestökirjanpitokunnan määräytyminen (Determining municipality of expatriate Finn in population bookkeeping)
Aloitteen tekijä: Edinburgin Suomi-koulu, USPKE (USP:n Keski-Euroopan alue)
Sisältö: esitetään, että Kotikuntalain 2. artiklan tulee koskea myös ulkosuomalaisia ja lain pitäisi mahdollistaa ulkosuomalaisen väestökirjanpitokunnan muuttaminen jälkeenpäin, perhesuhteiden ja/tai tunnesiteiden perusteella.

Initiative number 23/2020: Vakituisesti ulkomailla EU- ja ETA-alueen ulkopuolella asuvan Suomen kansalaisen Suomen ajokortin uusinta (Renewal of driving licence of expatriate Finn with permanent foreign residency outside of EU and European Economic Area)
Issued by: The Finnish American Chamber of Commerce, San Diego, UFP region USA och Latinamerika
Content: Suggests that Finnish citizen permanently resident abroad get the right to renew at its expiry his/her Driver’s Licence. (Ehdotetaan, että Suomen kansalaisen, joka asuu vakituisesti ulkomailla, tulisi olla oikeutettu uusimaan Suomen ajokorttinsa sen voimassaolon päättyessä.)

Aloite numero 24/2020: Etäkoulu Kulkurin valtionavustuksen tasokorotus
Aloitteen tekijä: Frankfurtin Suomi-koulu, USPKE (USP:n Keski-Euroopan alue)
Sisältö: kehotetaan opetus- ja kulttuuriministeriötä ryhtymään toimenpiteisiin, joilla Kansanvalistusseuran ylläpitämän Etäkoulu Kulkurin valtionavustukseen saadaan verkko-opetuksen edellyttämä tasokorotus niin, että vuotuinen valtionavustus on vähintään 200 000 euroa. Kyseessä tulee olla erikseen Etäkoulu Kulkurille osoitettu rahoitus, joka ei vähennä momentin muiden toimijoiden rahoitusta.

Aloite numero 25/2020: Kesälukioseuran valtionavustus turvattava
Aloitteen tekijä: Frankfurtin Suomi-koulu, USPKE (USP:n Keski-Euroopan alue)
Sisältö: kehotetaan opetus- ja kulttuuriministeriötä nostamaan Kesälukioseuran valtionavustuksen tasoa vähintään vuoden 2013 tasolle, jotta ulkosuomalaislapsille ja -nuorille suunnattu tärkeä kesäleiritoiminta voidaan käynnistää uudelleen. Kyseessä tulee olla erikseen Kesälukioseuralle osoitettu rahoitus, joka ei vähennä momentin muiden toimijoiden rahoitusta.

Aloite numero 26/2020: Aurinkorannikolla asuvien suomalaisten lasten ja nuorten koulunkäynnin turvaaminen suomalaisessa koulutusjärjestelmässä
Aloitteen tekijä: Aurinkorannikon suomalainen koulu, Asociación Cultural Finlandesa Kaleva – Kulttuuriyhdistys, Asociación Finlandesa Suomela, Club de Leones Torremolinos Suomi, Sofian kannatusyhdistys ry / Sofia-opisto, Benalmadenan Suomalaiset ry

Sisältö: kehotetaan Suomen opetus- ja kulttuuriministeriötä turvaamaan Aurinkorannikon suomalaisen koulun olemassaolo myöntämällä oppilas- ja opiskelija-kohtainen valtionosuus ilman aikarajoituksia, sekä takaamaan Suomen kansalaisten joustava koulunkäynti suomalaisessa koulutusjärjestelmässä suomen kielellä ilman kotikuntavaatimusta. Koulun tulisi varmuudella saada jatkaa toimintaansa ja sen kehittämistä. Korostetaan, että Suomen ulkomaankouluilla on opetustyönsä lisäksi merkittävä sosiaalinen ja yhteiskunnallinen rooli paikallisen suomalaisen yhteisön elämässä ja hyvinvoinnissa, ja että kokonaisvaltaisen arvioinnin kyky on koko suomalaisen yhteiskunnan etu.

Aloite numero 27/2020: Suomenkielen osaston perustaminen Ranskaan/kieliosaston yläkoulu Pariisin alueelle (WITHDRAWN BACK ON 14.4.2021)
Aloitteen tekijä: Länsi-Pariisin Suomi-koulu, USPKE (USP:n Keski-Euroopan alue)
Sisältö: toivotaan opetus- ja kulttuuriministeriön tukea Ranskaan perustettavalle suomenkielen osaston hankkeelle / Pariisin alueen arvostetun Lycée International de Saint-Germain-en-Laye’n yläkoulun kieliosastona. Kuten vanhempainyhdistys Dubai International Academyn (DIA) v. 2012 perustetussa Finnish programme’ssa, suomalaisvanhempien yhdistys Ranskassa voi toimia suomenkielen osaston perustamiseksi (4 viikkotuntia äidinkielen opetusta ja 4-6 viikkotuntia historian ja maantiedon opetusta). Ruotsin Skolverket tarjoaa Lycée international’issa täydentävää ruotsinkielen opetusta suomenruotsalaisille oppilaille kansainvälisen koulun kielilinjalla johon jo voi saada toiminta-avustusta Suomesta.

Aloite numero 28/2020: Kesälukioseuran valtionavustustasoa nostettava ulkosuomalaislasten ja -nuorten leiritoiminnan käynnistämiseksi uudelleen
Aloitteen tekijä: Manchesterin Suomi-koulu, USPKE (USP:n Keski-Euroopan alue)
Sisältö: kehotetaan opetus- ja kulttuuriministeriötä nostamaan Kesälukioseuran valtionavustuksen tasoa vähintään 130 000 €, jotta ulkosuomalaislapsille ja -nuorille suunnattu tärkeä kesäleiritoiminta voidaan käynnistää uudelleen.

Aloite numero 29/2020: Suomalaisten äitien ja/tai isien aikuisille lapsille oikeus Suomen kansalaisuuteen
Aloitteen tekijä: North West Senioriklubi
Sisältö: ehdotetaan muutosta vuoden 2003 kansalaisuuslakiin niin, että Suomen kansalaisuuden periytyminen koskisi myös ennen vuotta 2003 syntyneitä suomalaisten äitien ja/tai isien lapsia.

Aloite numero 30: USP:n istuntojen ja UPS:n aluekokousten äänestyksiin osallistuminen sähköisesti
Aloitteen tekijä: Finnish School in Manchester
Sisältö: toivotaan selvitystä erilaisista mahdollisuuksista osallistua USP:n istuntojen ja USP:n aluekokousten äänestyksiin sähköisesti, jos yhteisö on estynyt lähettämään edustajansa paikalle.

Aloite numero 31: Mahdollisuus hakea rahoitusta USP:n istuntoihin ja USP:n aluekokouksiin
Aloitteen tekijä: Finnish School in Manchester
Sisältö: esitetään, että Suomi-Seura ry:n korvatessa USP:n puhemiehistön jäsenten eli alueiden puheenjohtajien matka- ja majoituskuluja, olisi mahdollista hakea rahoitusta USP:n istuntoihin ja UPS:n aluekokouksiin osallistuville alueiden varapuheenjohtajille, edustajille ja tarkkailijoille.

Initiative number 32: Suomi liittyy mukaan Yhdysvaltojen ”Global Entry” rajanylitys ohjelmaan (Finland to join US ”Global Entryborder crossing program)
Issued by: Finnish American Chamber of Commerce, San Diego, UFP region USA och Latinamerika
Conent: Suggests that Finland applies to join the US ”Global Entry” border program which facilitates cross-border traveller movement to and from the US in matters of safety, customs and in dealings with authorities. (Esitetään, että Suomi hakee mukaan Yhdysvaltojen ”Global Entry”-rajanylitysohjelmaan joka helpottaa Yhdysvaltoihin tai sieltä pois matkustavien liikkumista rajanylityksen turvallisuus-, viranomais- ja tullimääräysasioissa.)

Initiative number 33: Ulkosuomalaisten keskeiset SOME ryhmät mukaan ulkosuomalaisparlamenttiin (Pivotal SOME groups of Finns abroad to join Finnish Expatriate Parliament)
Issued by: Finlandia Foundation National Capital Chapter, UFP region USA och Latinamerika
Content: Asks that since technology enables fast and efficient social activity in social media by Finns abroad, also the rules to join the FEP be clarified and changed if necessary, so that also social media (some) groups and societies can join the FEP and augment participation. (Pyydetään, että teknologian luotua edellytykset nopeaan ja tehokkaaseen ulkosuomalaisten keskeiseen toimintaan sosiaalisen median kautta, selkiytetään tai tarvittaessa muutetaan ulkosuomalaisparlamenttiin liittymisen sääntöjä siten, että myös SOME -ryhmät ja -yhdistykset voisivat osallistua ja näin laajentaa osallistuvien ulkosuomalaisten määrää.)

Aloite numero 34: Ulkosuomalaisten lasten mahdollisuus tutustua suomalaiseen koulunkäyntiin suomen kielen ylläpidon motivoimiseksi
Aloitteen tekijä: Emilia-Romagnan Sisuseura
Sisältö: ehdotetaan, että Opetushallitus suosittelee kirjeitse suomalaisia kouluja vastaanottamaan mahdollisuuksien mukaan ulkosuomalaisia lapsia ”vaihto-oppilaiksi” suomen kielen oppimisen ja Suomeen muuton motivoimiseksi. Suomi-Seura voisi tiedottaa mahdollisuudesta, kannustaen ulkosuomalaisia ottamaan yhteyttä lomanviettokuntiensa kouluihin.

Aloite numero 35: Mahdollisuus katsoa Yleisradion ohjelmia ulkomailla maksamalla televisiomaksu
Aloitteen tekijät: Emilia-Romagnan Sisuseura, Firenzen Suomi-Seura, USAtoday.com
Sisältö: toivotaan, että liikenne- ja viestintäministeriö tarkastelee ulkosuomalaisten perheiden mahdollisuutta katsella Yleisradion ohjelmia ulkomailla niin, että se olisi mahdollista maksamalla televisiomaksu.

Aloite numero 36: Ulkosuomalaisten opiskelijoiden opintotuki EU-alueella sekä muualla ulkomailla suoritettaviin opintoihin
Aloitteen tekijä: Hong Kongin Suomi-koulu
Sisältö: toivotaan Suomelta yhdenvertaista päätöksentekoa ulkosuomalaisten opiskelijoiden opintotukiasioissa.

Aloite numero 37: Kielileirien järjestäminen ulkosuomalaisille nuorille suomen kielitaidon ja identiteetin vahvistamiseksi
Aloitteen tekijät: Emilia-Romagnan Sisuseura, Firenzen Suomi-Seura
Sisältö: pyydetään opetusministeriöltä tukea ulkosuomalaisten nuorten toiminnallisten kesäleirien järjestämiseen Suomen kielen ja kulttuurin opiskeluksi, esimerkiksi urheilun ohella, ja suomalaisen identiteetin vahvistamiseksi yhdessä muiden ulkosuomalaisten nuorten kanssa. Perheiden kiinnostuksen kartoitus voisi tapahtua Suomi-Seuran kyselyllä.

Initiative number 38: Pitkäaikaisviisumin myöntäminen Suomeen (Admission of long-term visa to Finland)
Issued by: Finn Spark Inc, UFP region USA och Latinamerika
Content: Finland should study the possibility of joining countries offering D visa. A non-EU traveller cannot stay in Finland (Schengen area) longer than 90 days within any period of 180 days. A country-specific Schengen D visa class would allow to spend longer period in Finland without exceeding the annual six-month limit. This aids participation in Finnish courses by adult education centers and community colleges (insufficient grounds for a student visa) and holidays in Finland, especially for those with a house and children in Finland. (Ehdotetaan, että Suomen tulisi tutkia mahdollisuutta liittyä D-viisumin myöntäjiin. Euroopan Unionin ulkopuolelta matkustava ei voi oleskella Suomessa (Schengen-alueella) yli 90 päivää 180 päivän aikana. Schengenin maakohtainen D-viisumiluokka mahdollistuisi pidempien aikojen viettäminen Suomessa ilman että Schengenissä olo ylittää kuutta kuukautta vuodessa. Tämä helpottaisi kansalaisopistojen suomen kielen kurssiosallistumista, johon ei saa opiskelijaviisumia, ja perheen lomailua varsinkin kun Suomessa on asunto ja lapsia.)

Aloite numero 39: Suomen ulkomaankoulujen järjestämislupien muuttaminen ja rahoituksen turvaaminen
Aloitteen tekijä: Aurinkorannikon suomalainen koulu
Sisältö: esitetään, että opetus- ja kulttuuriministeriö neuvottelee kiireellisesti uudelleen Suomen ulkomaankoulujen järjestämislupien sisällön siten, että oppilaaksi- ja opiskelijaksioton perusteeksi ja valtionosuuden saamiseksi riittäisi Suomen kansalaisuus. Todetaan, että ministeriön vuodesta 2014 soveltama tulkinta liittyen oppilaaksi ja opiskelijaksi oton perusteisiin ja valtionosuuteen voidaan ratkaista ilman uuden lain säätämistä.
Koulujen ratkaisuesitys on, että ministeriö selkeyttää ja tarkentaa tulkintaansa siten, että se turvaa Suomen kansalaisten joustavan koulunkäynnin suomalaisessa koulutusjärjestelmässä suomen kielellä. Yhdytään eduskunnan vuonna 2017 (VaVM 22/2017 vp) ilmaisemaan kantaan, että ulkomailla toimivien suomalaisten peruskoulujen tarve, toimintaedellytykset ja toiminnan vaatima kestävä rahoitus arvioidaan. [kuten 40, 41, 43]

Aloite numero 40: Suomen ulkomaankoulujen järjestämislupien muuttaminen ja rahoituksen turvaaminen
Aloitteen tekijä: Moskovan suomalainen koulu
Sisältö: esitetään, että opetus- ja kulttuuriministeriö neuvottelee kiireellisesti uudelleen Suomen ulkomaankoulujen järjestämislupien sisällön siten, että oppilaaksi- ja opiskelijaksioton perusteeksi ja valtionosuuden saamiseksi riittäisi Suomen kansalaisuus. [Kuten 39/2020, 41/2020, 43/2020]

Aloite numero 41: Suomen ulkomaankoulujen järjestämislupien muuttaminen ja rahoituksen turvaaminen
Aloitteen tekijä: Tarton suomalaisen koulun yhdistys ry
Sisältö: esitetään, että opetus- ja kulttuuriministeriö neuvottelee kiireellisesti uudelleen Suomen ulkomaankoulujen järjestämislupien sisällön siten, että oppilaaksi- ja opiskelijaksioton perusteeksi ja valtionosuuden saamiseksi riittäisi Suomen kansalaisuus. [Kuten 39/2020, 40/2020, 43/2020]

Aloite numero 42: Ennakkoäänestyspaikka Benalmedanassa
Aloitteen tekijä: Benalmadenan Suomalaiset ry
Sisältö: esitetään, että Benalmadenaan myönnetään ennakkoäänestyspaikka. Benalmadenan Suomalaiset ry:n omistama tila voisi olla käytössä siihen. Ennakkoäänestyspaikan saaminen lisäisi äänestysaktiivisuutta Espanjan Aurinkorannikolla, jossa joudutaan matkustamaan äänestystä varten Fuengirolaan tai Torremolinokseen.

Aloite numero 43: Suomen ulkomaankoulujen järjestämislupien muuttaminen, lakitulkinnan muutos ja rahoituksen turvaaminen
Aloitteen tekijä: Tallinnan suomalainen koulu (TASK) / Tallinnnan suomalaisen koulun tuki ry
Sisältö: Esitetään, että opetus- ja kulttuuriministeriö neuvottelee kiireellisesti
uudelleen Suomen ulkomaankoulujen järjestämislupien sisällön siten, että oppilaaksi- ja
opiskelijaksioton perusteeksi ja valtionosuuden saamiseksi riittää Suomen kansalaisuus.
Ulkosuomalaisparlamentti toteaa, että ministeriön vuodesta 2014 soveltama tulkinta liittyen
oppilaaksi- ja opiskelijaksioton perusteisiin ja valtionosuuteen voidaan ratkaista ilman uuden lain
säätämistä. Koulujen ratkaisuesitys on, että ministeriö selkeyttää ja tarkentaa tulkintaansa siten, että se turvaa Suomen kansalaisten joustavan koulunkäynnin suomalaisessa koulutusjärjestelmässä suomen kielellä. Ulkosuomalaisparlamentti yhtyy eduskunnan kantaan (VaVM 22/2017 vp), että ulkomailla toimivien suomalaisten peruskoulujen tarve, toimintaedellytykset ja toiminnan vaatima kestävä rahoitus arvioidaan. [Kuten 39/2020, 40/2020, 41/2020]

Aloite numero 44: Vapaaehtoinen liittyminen Suomen työeläkejärjestelmään
Aloitteen tekijä: Rooman Suomi-Seura
Sisältö: ehdotetaan, että Suomen työeläkejärjestelmä mahdollistaa yksityisten vapaaehtoisten eläkemaksujen maksamisen sitä varten perustettuun työeläkekassaan.

Aloite 45: Låt utlandsfinländarna själva välja valkrets i riksdagsvalen [Oman eduskuntavaalien vaalipiirin valinnan salliminen ulkosuomalaisille]
Aloitteen tekijä: Finlandssvenska Nylandsgillet i Stockholm (FNYS)
Sisältö: föreslås, att Finland inför en möjlighet för i utlandet fast bosatta finländska röstberättigade medborgare att byta valkrets till en sådan man känner större samhörighet med. (Ehdotetaan, että Suomi toteuttaa ulkomailla pysyvästi asuville äänioikeutetuille suomalaisille mahdollisuuden vaihtaa vaalipiirinsä sellaiseksi, jonka kanssa he kokevat suurempaa yhteenkuuluvuutta.)

Aloite 46: Venäjänkielinen sivu suomi-seura.fi:ssä
Aloitteen tekijä: Inkerin Liiton Moskovan osasto
Sisältö: Kahdella suomalaisten sukupolvella Inkerin alueella ei ole ollut mahdollisuutta opiskella suomen kieltä koulussa ja inkeriläisten uudelleensijoittamisalueilla Stalinin tukahduttamisvuosien aikana suomen kieli katosi kokonaan. Venäjä on USP:n säännöissä eräs työkieli. USP-järjestöt Pihkovassa, Moskovassa ja Siperian alueella toivovat venäjänkielistä sivustoa. Pyydetään luomaan venäjänkielinen sivu suomi-seura.fi -sivustolle.

Aloite 47/2020: Suomenkielisten näkövammaisten heikentynyt äänikirjapalvelu Ruotsissa
Aloitteen tekijä: Ruotsin Suomenkielisten Näkövammaisten Liitto (RSNL-SFSF)
Sisältö: ehdotetaan, että Ruotsin suomenkielisten huonontuneeseen äänikirjastopalvelun tilaan auttaa, jos Celia-kirjasto velvoitetaan tekemään uusi linjaus Ruotsin suomenkielisten äänikirjapalvelusta sillä perusteella, että suomenkielisten äänikirjojen lainaus Ruotsin kuntakirjaston kautta ei toimi. Vaaditaan opetusministeriä puuttumaan Suomen Celia-kirjaston linjaukseen, että Celia ei aio postittaa äänikirjoja suoraan henkilöasiakkaille Ruotsiin.

Aloite 48/2020: Suomi-Seuran neuvontafunktion jatkaminen
Aloitteen tekijät: Rotterdamin suomalainen merimieskirkko, USPKE (USP:n Keski-Euroopan alue)
Sisältö: toivotaan, että Suomi-Seura jatkaa ja edelleen kehittää fyysistä neuvontafunktiota. Opetus- ja kulttuuriministeriölle esitetään, että saadaan tähän tarvittavat rahalliset mahdollisuudet.

Aloite 49/2020: Sairastuneen / dementoituneen Suomen kansalaisen palauttaminen Suomeen
Aloitteen tekijät: Die Finnische Seemanskirche – Hampurin merimieskirkko, USPKE (USP.n Keski-Euroopan alue)
Sisältö: esitetään, että Suomi perustaa viranomaistahon alaisen asiantuntijaryhmän yhteystahoksi sairastuneen/dementoituneen Suomen kansalaisen suomeen palauttamisen helpottamiseksi.

Aloite 50/2020: Kansaneläkkeen takaisin maksut
Aloitteen tekijät: Die Finnische Seemanskirche – Hampurin merimieskirkko, USPKE (USP.n Keski-Euroopan alue)
Sisältö: toivotaan Kelan ja Veroviraston eläkkeensaajia koskevien virheellisten päätösten oikaisut kohtuullisessa ajassa, kuten vuoden sisällä.

Aloite 51/2020: Eläkkeen kertyminen palkattomien jaksojen ajalta esim. opiskelu, lasten kotihoito
Aloitteen tekijät: Die Finnische Seemanskirche – Hampurin merimieskirkko, USPKE (USP.n Keski-Euroopan alue)
Sisältö: esitetään, että kansaneläkkeessä huomioidaan ilman takarajavuotta 2005 kodinhoitovelvollisuuden aikaiset poissaolot työelämästä.

Aloite 52/2020: Eläkkeen kertyminen jo 15 vuoden iästä lähtien, ei siis 23 vuoden iästä lähtien
Aloitteen tekijät: Die Finnische Seemanskirche – Hampurin merimieskirkko, USPKE (USP.n Keski-Euroopan alue)
Sisältö: ehdotetaan, että Suomen eläkejärjestelmää muutetaan niin, että Kelan huolehtimat perusturvaeläkkeet (kansaneläke, takuueläke) alkavat kertymään jo 15 vuoden iästä lähtien.

Aloite 53/2020: USP:n ja Suomi-Seuran välisten roolien selvittäminen
Aloitteen tekijä: Tarton Suomi-Seura
Sisältö: ehdotetaan, että sääntövaliokunnassa kirjataan ulkosuomalaisparlamentin roolit ja suhde Suomi-Seura ry:n kanssa.

Aloite 54/2020: Kirjeitse tapahtuvan ennakkoäänestyksen vaaliasiakirjat voisi toimittaa sähköpostilla
Aloitteen tekijät: Pohjois-Kreikan Suomi-Seura, Hanian Suomalaiset ry, Rodoksen Suomi-koulu, Benalmadenan Suomalaiset ry
Sisältö: pyydetään Suomen viranomaisia tutkimaan mahdollisuutta lähettää kirjeäänestyksen vaalimateriaali vastaanottajan niin pyytäessä, hänen ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen.

Aloite 55/2020: Sähköisen tunnistautumisen helpottaminen
Aloitteen tekijät: Pohjois-Kreikan Suomi-Seura, Hanian Suomalaiset ry, Rodoksen Suomi-koulu, Riminin Suomi-seura, USAtoday.com, USP:n Etelä-Euroopan, Afrikan ja Lähi-Idän alue
Sisältö: pyydetään Suomen viranomaisia kehittämään nopeasti oma sähköinen tunnistautumisväline, jota kaikki Suomen kansalaiset voisivat käyttää, huolimatta siitä ovatko he esimerkiksi jonkun pankin asiakkaita.

Aloite 56/2020: Liikkuva passinantopiste (passisalkku) Etelä-Eurooppaan
Aloitteen tekijät: Pohjois-Kreikan Suomi-Seura, Hanian Suomalaiset ry, Rodoksen Suomi-koulu
Sisältö: pyydetään ulkoministeriötä tutkimaan mahdollisuutta siihen, että Espanjassa olevista kahdesta kannettavasta passisalkusta toinen olisi myös muiden Etelä-Euroopan maiden suurlähetystöjen yhteiskäytössä, kiertäen maasta toiseen esim. puolen vuoden välein, sekä pyydetään toimittamaan keski-Euroopan maiden käyttöön toinen passisalkku. Lisäksi pyydetään ulkoministeriötä tutkimaan mahdollisuutta kunniakonsuleiden tai maassa asuvien suomalaisten kouluttamiseksi passisalkun käyttöön, jotta mahdolliset suurlähetystöjen resurssipulat eivät olisi esteenä passisalkun käyttöön eri maissa.

Aloite 57/2020: Matkustusilmoitus: matkan kohdemaaksi myös Suomi
Aloitteen tekijät: Pohjois-Kreikan Suomi-Seura, Hanian Suomalaiset ry, Rodoksen Suomi-koulu
Sisältö: pyydetään Suomen ulkoministeriötä lisäämään matkustusilmoitus-palveluun myös Suomi matkan kohdemaaksi, jotta ulkosuomalaiset voivat ilmoittaa olevansa matkalla Suomessa ja samalla informoida ulkoministeriötä olevansa poissa nykyiseltä asuinpaikkakunnalta, jos siellä syntyy kriisitilanne ko. matkan aikana.

Aloite 58/2020: Sähköinen tunnistautuminen mahdolliseksi ulkosuomalaisille
Aloitteen tekijä: Ruotsinsuomalaisten keskusliitto, USAtoday.com
Sisältö: On paljon kansalaisia, joilla ei Suomen pankkitilin puutteessa ole mahdollisuutta sähköiseen asiointiin, mikä helpottaisi asiointia esim. Veroviraston ja Kelan kanssa. Ehdotetaan, että vastuussa oleva ministeriö tutkii mahdollisuudet toteutukseen.

Aloite 59/2020: Ulkosuomalaisten tietotaidon hyödyntäminen
Aloitteen tekijä: Rotterdamin merimieskirkko
Sisältö: pyydetään Suomen hallitusta aloittamaan pilottina ulkosuomalaisten asiantuntijoiden kuuleminen yhdessä tulevista lainvalmisteluprosesseista ja raportoimaan kokemuksista ennen seuraavaa ulkosuomalaisparlamentin istuntoa.

Aloite 60/2020: Utlandsfinländare (med finskt medborgarskap) bör ha egen valkrets [Ulkosuomalaisilla (joilla on Suomen kansalaisuus) tulisi olla oma vaalipiiri]
Aloitteen tekijä: Finlandssvenskarnas riksförbund i Sverige (FRIS)
Sisältö: yrkas på att motionen om egen valkrets som skulle ge utlandsfinländarna direkt representation i de finländska riksdagsgrupperna bifalles och bättre möjlighet att driva utlandsfinländska frågor bifalles och att en grupp tillsattes som utreder frågan. [Vedotaan, että hyväksytään aloite omasta vaalipiiristä joka tarjoaisi ulkosuomalaisille suoran edustuksen suomalaisissa eduskuntaryhmissä ja mahdollistaisi paremmin ulkosuomalaiskysymysten edistämisen, ja että asetetaan ryhmä kysymyksen selvittämiseksi.]

Aloite 61/2020: Utlandsfinländares (med finskt medborgarskap) möjlighet att på ett enkelt sätt rösta i nationella val i Finland [Ulkosuomalaisten (Suomen kansalaisten) mahdollisuus äänestää helpolla tavalla kansallisissa vaaleissa Suomessa]
Aloitteen tekijä: Finlandssvenskarnas riksförbund i Sverige (FRIS)
Sisältö: yrkas på att motionen att skapa ytterligare förutsättningar för röstning i nationella val i Finland bifalles och att en grupp tillsattes som utreder frågan. [Vedotaan, että hyväksytään aloite luoda lisäedellytyksiä äänestää kansallisissa vaaleissa Suomessa ja että asetetaan ryhmä kysymyksen selvittämiseksi.]

Aloite 62/2020: Abolish the limit of days per stay in Finland to close relatives of Finnish citizens
Aloitteen tekijä: Inkerin Liiton Moskovan osasto
Sisältö: Family contacts between children in Finland and parents in Russia is harmed by the maximum visa use right of 90 days in row out of a 180-day visa which a close relative of Finnish citizen enjoys in Finland. After 90 days one must return to Russia for 90 days, after which the remaining 90 days can be used. Requested that the Parliament lifts the restrictions on the days of stay in Finland for Finnish citizens’ close relatives living in the Russian Federation.

Aloite 63/2020: Kirjeäänestyksen helpottaminen
Aloitteen tekijä: Firenzen Suomi-Seura
Sisältö: kehotetaan jatkamaan kirjeäänestysmahdollisuudesta tiedottamista sekä helpottamaan ulkosuomalaisten kirjeäänestysmahdollisuuden käyttämistä.

Aloite 64/2020: Ulkosuomalaisten paluumuuton helpottaminen
Aloitteen tekijä: Firenzen Suomi-Seura
Sisältö: kehotetaan puhemiehistöä selvittämään paluumuuton mahdollisia esteitä ja pyrkimään poistamaan niitä sekä edistämään myönteistä mielikuvaa paluumuuttajista.

Aloite 65/2020: Ulkosuomalaisparlamentin lainsäädännöllinen asema
Aloitteen tekijä: Firenzen Suomi-Seura
Aloitteen sisältö: kehotetaan puhemiehistöä jatkamaan pyrkimyksiä vahvistaa USP:n asema lainsäädännöllä ja selvittämään erilaisia vaihtoehtoja aseman vahvistamiseksi.

Aloite 66/2020: Ulkosuomalaisparlamentin aseman ja jatkuvuuden turvaaminen
Aloitteen tekijät: Belgian Suomi-Klubi, USPKE (USP:n Keski-Euroopan alue)
Aloitteen sisältö: esitetään, että ulkosuomalaisparlamentin toiminta ja rahoitus sekä ulkosuomalaisten edustus kotimaassa pyritään turvaamaan parhain mahdollisin keinoin, kuten aseman vakinaistamisella lainsäädännöllisin keinoin ja/tai ulkosuomalaisasiamiehen viran perustamisella.

Aloite 67/2020: Ulkosuomalaisten informaatio- ja osallistumistarpeiden toteutuminen suomalaisissa palveluissa kriisitilanteessa esim. sairaat vanhemmat Suomessa
Aloitteen tekijä: Ranskan Suomi-Seura, USPKE (USP:n Keski-Euroopan alue)
Aloitteen sisältö: pyydetään ryhtymään toimenpiteisiin, jotta ulkosuomalaisten osallistuminen läheistensä kriisitilanteisiin ja esimerkiksi hoitopäätöksiin Suomessa varmistuisi ja tiedonsaanti sujuisi nykyistä paremmin.

Aloite numero 68/2020: Vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta 1765/2009. Lisäys: Lupa voidaan myöntää myös ulkomailla järjestettävää opetusta varten
Aloitteen tekijä: Sofia-opiston kannatusyhdistys ry
Sisältö: esitetään, että Lakia vapaasta sivistystyöstä 1765/2009 muutetaan siten, että kansalaisopiston ylläpitolupa voidaan myöntää myös ulkomailla järjestettävää opetusta varten, ja lakiin lisätään kohta ’Lupa voidaan myöntää myös ulkomailla järjestettävää opetusta varten’.

Initiative number 69/2020: Pitkäaikaisviisumin myöntäminen Suomeen (Admission of long-term visa to Finland)
Issued by: Finlandia Foundation National Capital Chapter
Content: Finland should study the possibility of joining countries offering D visa. A non-EU traveller cannot stay in Finland (Schengen area) longer than 90 days within 180 days. A country-specific Schengen D visa class would allow to spend longer period in Finland without exceeding the annual six-month limit. This aids participation in Finnish courses by adult education centers and community colleges (insufficient grounds for a student visa) and holidays in Finland, especially for those with a house and children in Finland. (Ehdotetaan, että Suomen tulisi tutkia mahdollisuutta liittyä D-viisumin myöntäjiin. Euroopan Unionin ulkopuolelta matkustava ei voi oleskella Suomessa (Schengen-alueella) yli 90 päivää 180 päivän aikana. Schengenin maakohtainen D-viisumiluokka mahdollistuisi pidempien aikojen vieton Suomessa ilman että Schengenissä olo ylittää kuutta kuukautta vuodessa. Tämä helpottaisi kansalaisopistojen suomen kielen kurssiosallistumista, johon ei saa opiskelijaviisumia, ja perheen lomailua, varsinkin kun Suomessa on asunto ja lapsia.)

Motions made after the 10th Session was due to covid-19 situation postponed by one year, and received by March 10, 2021:

Initiative number 70/2021: Selvitys paluumuuttajien työkokemuksen merkityksestä suomalaisessa työelämässä
Issued by: Emilia-Romagnan Sisuseura
Content: Ulkosuomalaisten paluumuuttajien työkokemuksen hyödyntäminen suomalaisessa elinkeinoelämässä ja työmarkkinoilla on tunnettu ja jopa paluumuuttohaluun vaikuttava ongelma. Ehdotetaan, että Suomi-Seura toteuttaisi selvityksen tai kannustaisi työ- ja elinkeinoministeriötä aloitteellisuuteen ongelman tutkimuksessa.

Initiative number 71/2021: Ulkosuomalaisten vaalipiirin määräytyminen (Determination of election precinct of expatriate Finns)
Issued by: Finnish American Society of the Delaware Valley (FASDV), UFP region USA och Latinamerika
Content: Proposes that Finns abroad have the right to choose as their election precinct the municipality where they currently have the strongest ties. (Ehdotetaan, että ulkosuomalaiset saavat oikeuden valita vaalipiirikseen sen paikkakunnan, johon heillä on nykytilanteessaan perustellusti vahvimmat siteet.)

Initiative number 72/2021: Talo ulkosuomalaisille eläkettä saaville paluumuuttajille
Issued by: Ruotsinsuomalaiset eläkeläiset, RSE
Content: Esitetään, että Suomi-Seura tutkii mahdollisuuksia toimia niin, että ulkosuomalaisille, Suomeen paluumuuttoa suunnitteleville eläkkeensaajille, perustetaan talo Helsingin ympäristöön helpottamaan paluumuuttoa Suomeen.

Initiative number 73/2021: Talo iäkkäille suomalaisille paluumuuttajille
Issued by: Tukholman Suomalainen Seura – Finska Föreningen i Stockholm, Alanya Finliler Derneği – Suomalaiset Alanyassa
Content: Esitetään, että Suomi-Seura tutkii mahdollisuuksia toimia niin, että ulkosuomalaisille, Suomeen paluumuuttoa suunnitteleville eläkkeensaajille, perustetaan talo Helsingin ympäristöön helpottamaan paluumuuttoa Suomeen.

Initiative number 74/2021: Suomen ja Venäjän välinen sopimus kaksoiskansalaisuudesta
Issued by: Pietarin Inkerin Liitto
Content: Kehotetaan Suomen hallitusta sopimaan Venäjän kanssa Suomi-Venäjä-kaksoiskansalaisten oikeuksista.

Initiative number 75/2021: Suomen digitalisoituvat kirjastot saatava kattavasti ulkosuomalaisten käyttöön 
Issued by: St. Albansin Suomi-koulu
Content: Kehotetaan Suomen kirjastoja myöntämään kirjastokortteja kaikille suomalaisille asuinpaikkaan katsomatta ja tiedottamaan sähköisistä palveluista aktiivisesti ulkosuomalaisille esim. Suomi-Seuran kautta.

Initiative number 76/2021: Parempi yhteistyön kartoittaminen KELAn ja saksalaisten sairaskassojen välillä 
Issued by: Suomalaisen kirkollisen työn keskus (SKTK) – Zentrum der finnischen kirchlichen Arbeit (ZFKA) 
Content: Ehdotetaan, että Kela ja Saksan sairaskassat kartoittavat mahdollisuuksia parantaa yhteistyötä niin, että yksittäiset kansalaisten asiat saataisiin konkreettisesti EU:n lainsäädännön mukaisesti selvitettyä ja laitokset kommunikoisivat suoraan keskenään.

Initiative number 77/2021: Veroasioiden helpompi hoitaminen ulkomailta käsin
Issued by: Suomalaisen kirkollisen työn keskus (SKTK) – Zentrum der finnischen kirchlichen Arbeit (ZFKA) 
Content: Ehdotetaan, että ulkosuomalaisille ja muille ulkomailla asuville, jotka asioivat verohallinnon kanssa, kehitetään samanveroinen kommunikointi- tai tunnistautumismahdollisuus, kuin Suomessa asuville henkilöille on kehitetty.

Initiative number 78/2021: Suomalaisten pankkien palvelut ulkosuomalaisille
Issued by: Melbournen suomalainen luterilainen seurakunta – Finnish Lutheran Church of Melbourne
Content: Ehdotetaan, että ulkosuomalaisparlamentti ryhtyy neuvotteluihin joustavien pankkipalveluiden turvaamiseksi ulkosuomalaisille myös suomalaisissa pankeissa.

Initiative number 79/2021: Yleinen kielitutkinnon (YKI) suorittaminen virtuaalisesti
Issued by: Tarton Suomi-seura – Tartu Soome Selts
Content: Ehdotetaan opetushallitukselle, että se ryhtyy valmistelemaan teknistä ratkaisua sellaiseksi, että kielitutkinnon voi suorittaa virtuaalisesti ympäri maailmaa.

Initiative number 80/2021: Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistöstä varapuhemies edustajaksi Suomi-Seuran hallitukseen
Issued by: Tarton Suomi-seura – Tartu Soome Selts
Content: Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistö valitsee keskuudestaan yhden varapuhemiehen ja varahenkilön, jotka valitaan USP:n istuntokaudeksi Suomi-Seuran hallitukseen.

Initiative number 81/2021: Ulkosuomalaisvaltuutetun nimittäminen valtionhallintoon
Issued by: Finn Spark Inc., UFP region USA och Latinamerika
Content: Ehdotetaan pysyvän ulkosuomalaisvaltuutetun nimittämistä valtionhallintoon, tavoitteena vaikuttava ulkosuomalaispolitiikka.

Initiative number 82/2021: Ulkosuomalaisten rokottaminen Covid-19 taudin aiheuttamaa SARS-CoV-2 virusta vastaan
Issued by: Algarven Suomi-Seura
Content: Ehdotetaan, että rokotusajan varaaminen korona tautia vastaan yhtenäistetään samanlaiseksi eri kunnissa/ kuntayhtymissä tavalla, joka mahdollistaa sähköisen ajanvarauksen tekemisen, vaikkei henkilöllä ole kotikuntaa Suomessa. Varaus pitäisi voida tehdä siinä kunnassa, jossa henkilö oleskelee. Koronarokotus tulee Suomessa taata kaikille Suomen kansalaisille, vähintäänkin niille Suomen kansalaisille, jotka maksavat veronsa ja sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun (svm) Suomeen.

Initiative number 83/2021: Ulkosuomalaisvaltuutetun nimittäminen valtionhallintoon
Issued by: Finlandia Foundation National, UFP region USA och Latinamerika
Content: Ehdotetaan pysyvän ulkosuomalaisvaltuutetun nimittämistä valtionhallintoon, tavoitteena vaikuttava ulkosuomalaispolitiikka.

Initiative number 84/2021: Passisalkku Uuteen-Seelantiin säännöllisin väliajoin
Issued by: Auckland Finnish Society Inc.
Content: Ehdotetaan, että passisalkku tuodaan Aucklandiin kerran vuodessa, jotta siellä asuvat suomalaiset voivat uusia passinsa ilman kohtuuttomia lisäkuluja. Salkun tulisi saapua jo 2021 puolella, koska monella on oikea hätä passin uusimisesta. Muutoin pyydetään harkitsemaan pysyvän passin uusimis/myöntämismekanismin luomista Uuteen-Seelantiin.

Initiative number 85/2021: Valtionavustusta tulisi laajentaa kattamaan myös alle kolmevuotiaat lapset
Issued by: Bristolin suomalainen lauantaikoulu – The Finnish Saturday School in Bristol
Content: Esitetään, Suomi-koulujen tulisi saada oma erillinen määräraha nimenomaan alle 3-vuotiaiden muskaritoimintaan, jotta se pystytään järjestämään laadukkaasti ja tavoitteellisesti. Varhaiskasvatuksen alkutaipaleen opetus ja tuki tarjoaa lapsille elämyksiä ja yhteisöllisyyttä suomen kielen ja kulttuurin parissa, tukee lapsiperheiden kaksikielisyyttä ja sitouttaa perheet Suomi-yhteisön jäseniksi.

Initiative number 86/2021: Kotouttamisohjelmat ulkosuomalaisille paluumuuttajille ja perheille
Issued by: Ranskan Suomi-Seura – Association Finlandaise en France
Content: Ehdotetaan, että ulkosuomalaisille paluumuuttajille valmistellaan kotouttamisohjelmia vastaavat valtion ja kuntien ja ohjelmat, jotka sisältävät kotouttamisohjelman, johon voivat osallistua ja sitoutua monet tahot julkisen sektorin toimijoista järjestöihin ja yrityksistä yksityishenkilöihin.

Initiative number 87/2021: The Finnish Nationality Room Project – Suomalaiskansallisen luokkahuoneen hanke Pittsburghin yliopiston kansallisuuksien luokkahuoneiden joukossa
Issued by: The Finnish Room Committee of the University of Pittsburgh, UFP region USA och Latinamerika
Content: It is hoped that the Finnish Government will recognize this project as one which deserves its attention both as a valuable connection between Finland and Finnish immigrant culture and a landmark which will permanently honor the contributions of Finnish immigrants and Finnish culture in America.

Initiative number 88/2021: Edufi-harjoitteluohjelman jatkuminen ulkosuomalaisiin lehtiin Kanadassa
Issued by:
Content: kannustetaan Suomen Opetushallitusta edistämään Kanadan ja Suomen kahdenvälisten neuvottelujen ripeää loppuun saattamista, koskien Edufi-harjoitteluohjelman jatkumista. Kanadan Sanomat (FinnishCanadian.com, julkaisija Vapaa Sana Press Ltd.) ei ole muutamaan vuoteen saanut entiseen tapaan toimitusharjoittelijoita (kuten jatkuu Yhdysvalloissa Finnish American Reporter’in toimituksessa). Ulkosuomalaisella medialla on tiedotuksellinen ja viestinnällinen merkitys maissaan, auttaen myös kielitaidon ylläpidossa ja suomalaisen identiteetin säilyttämisessä.

Initiative number 89/2021: Finnish citizenship to children of former Finnish citizens and their under-age children
Issued by: Sampo Rhythmic Gymnastic Club
Content: proposes to reopen via amendment of the Nationality Act a possibility, that was open only during a law-defined five-year transition period of 1.6.2003 – 31.5.2008, that a native Finnish person who had lost Finnish citizenship after getting a new nationality, could get it back via declaration, and that this option be reopened also to their grown-up children (18 years or older) with their under-age children (grandchildren of former or present Finnish nationals).

Initiative number 90/2021: Care of grave and end of grave contract in Finland [Haudan hoito ja hautasopimuksen loppuminen Suomessa]
Issued by: Toronto Finlandia Lions Club
Contents: appeals, that the graveyard registry be easily accessible to Finns abroad who need to be made aware of the process to keep their contact information up-to-date to receive notices of grave payment/contract expiration. Church graveyards should notify family of an impending contract expiration or of missed payment.Initiative number 90/2021:

Initiative number 91/2021:
Issued by:
Content:

(*)

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.