Aktuellt

Bli medlem och få en gåva!

Bli Finland-Samfundets medlem eller köp Samfundets medlemskap till din vän! Som gåva får du en Mumin magnet per en ny medlem. Medlemskampanjen gäller ända...

Finland-Samfundets rådgivning hjälper finländare ute i världen och återflyttare

24.3.2020 Finland-Samfundets rådgivning hjälper finländare ute i världen och dem som återflyttar till Finland. Vi betjänar måndag - fredag kl. 9 – 15 finsk tid....

Finland-Samfundet: Utomlands bosatta finländare ska stanna i sitt nuvarande hemvistland

18.3.2020 Finland-Samfundets meddelande till utlandsfinländare 18.3.2020 Har personen varken hemvist eller uppehälle i Finland ska de absolut inte komma till Finland i detta läge. Det kan...

Coronaviruset påverkar våra tjänster

16.3.2020 För att undvika coronaepidemins spridning jobbar Finland-Samfundets personal tillsvidare huvudsakligen på distans. Kom överens om möten och besöken i förväg! Kontakta direkt den person...

Journalist Eeva Lennon är Årets utlandsfinländare 2020

Finland-Samfundet (Suomi-Seura ry) har valt i Storbritannien bosatta journalisten Eeva Lennon till Årets utlandsfinländare 2020. Med sitt val vill Finland-Samfundet lyfta fram betydelsen av...

Vilken är utlandsfinländarparlamentets största framgång? Besvara enkäten senast 31 mars 2020!

UTLANDSFINLÄNDARPARLAMENTET HAR BLAND ANNAT UPPNÅTT: brevröstning för personer  som vistas utomlands under val  (ändring av vallagen 2017) fordonsskattesedel sänds fordonsägare bosatta utomlands (2019) källbeskattning...

Medlemsförmåner för utlandsfinländska organisationer

Finland-Samfundet har många medlemsförmåner för utlandsfinländska organisationer: böcker och flaggor (Finska flaggan) som delas ut årligen, Finland-Samfundets förtjänsttecken kan ansökas för meriterade personer mer medlemsförmåner  

Understöd till utlandsfinländska organisationer och -medier 2020

Finland-Samfundet delar årligen ut understöd till utlandsfinländska organisationer och -medier. Understödet betalas ur medel beviljade av undervisnings- och kulturministeriet.  Ansökningstid är 1.11.2019 – 28.2.2020. Ansökningsblanket for utlandsfinländska...

Resebidrag till högst 30-åriga UFP sessionsdeltagare – sista ansökningsdagen 28 februari 2020.

Högst 30-åriga representanter och observatörer som kommer till utlandsfinländarparlamentets session 11.-12.6.2020 kan söka resebidrag (ansökan kan också lämnas av en person befullmäktigad av organisationen): Sessionsdeltagare...

Finland Samfundets nyhetsbrev 12/2019

Nyhtetsbrev 1/2020 Vårt nyhetsbrev kommer ut månatligen. Registrera dig om du inte är på vår sändlista! Du kan enkelt beställa nyhetbrevet här. Nyhetsarkiv