Aktuellt

Utlandsfinländarna en viktig resurs för hela Finland

Text: Kari Martiala Foton: Statsrådets kansli Artikeln är publicerad i Finlandsbron 2/2020 ”Hälsningar till alla finländare i världen och deras familjemedlemmar.” -Inrikesminister Maria Ohisalo- – Det är ytterst...

Dubbelt medborgarskap är utlandsfinländarparlamentets största framgång

25.5.2020 Finland-Samfundet frågade utlandsfinländare vad de anser vara utlandsfinländarparlamentets största framgång. En klar majoritet (70 %) anser största framgången vara det dubbla medborgarskap som trädde i...

Bli medlem och få en gåva!

Bli Finland-Samfundets medlem eller köp Samfundets medlemskap till din vän! Som gåva får du en Mumin magnet per en ny medlem. Medlemskampanjen gäller ända...

Finland-Samfundets rådgivning hjälper finländare ute i världen och återflyttare

24.3.2020 Finland-Samfundets rådgivning hjälper finländare ute i världen och dem som återflyttar till Finland. Vi betjänar måndag - fredag kl. 9 – 15 finsk tid....

Coronaviruset påverkar våra tjänster

16.3.2020 För att undvika coronaepidemins spridning jobbar Finland-Samfundets personal tillsvidare huvudsakligen på distans. Kom överens om möten och besöken i förväg! Kontakta direkt den person...

Journalist Eeva Lennon är Årets utlandsfinländare 2020

Finland-Samfundet (Suomi-Seura ry) har valt i Storbritannien bosatta journalisten Eeva Lennon till Årets utlandsfinländare 2020. Med sitt val vill Finland-Samfundet lyfta fram betydelsen av...

Medlemsförmåner för utlandsfinländska organisationer

Finland-Samfundet har många medlemsförmåner för utlandsfinländska organisationer: böcker och flaggor (Finska flaggan) som delas ut årligen, Finland-Samfundets förtjänsttecken kan ansökas för meriterade personer mer medlemsförmåner  

Låt oss göra 2020-talet till ett årtionde för utlandsfinländskhet!

17.1.2020 I år syns och hörs utlandsfinländarna i Finland då Finland-Samfundet rf arrangerar 10:e sessionen för utlandsfinländarparlamentet (UFP) i Finlandiahuset i Helsingfors 11–12 juni. Det var...

Finland-Samfundet: Låt oss göra Finland till ett attraktivt alternativ också för utlandsfinländare

Vår insändare Låt oss göra Finland till ett attraktivt alternativ också för utlandsfinländare publicerades bl.a. i följande tidningar: Åbo Underrättelser https://news.abounderrattelser.fi/lat-oss-gora-finland-till-ett-attraktivt-alternativ-ocksa-for-utlandsfinlandare/ Vasabladet https://www.vasabladet.fi/Artikel/Visa/342219 Ilkka...

Utlandsskolornas ställning och framtid samt Finland-skolornas verksamhetsbetingelser utvärderades

1.7.2019 Utbildnings- och kulturministeriet tillsatte den 17 december 2018 en arbetsgrupp för att dryfta utlandsskolornas ställning och framtid. Arbetsgruppen hade sitt sista möte den 14...