RIKSDAGSVALET 2023: Finland-Samfundets mål för kommande valperioden

0

Riksdagsvalet 2023 är snart här! För nästa valperiod har Finland-Samfundet ställt upp flera mål för att driva frågor viktiga för utlandsfinländare.

I och med flyttrörelserna bor närapå två miljoner personer med finländsk bakgrund i världen. Av dem är runt 300 000 finländska medborgare. Det finns dryga 250 000 röstberättigade utlandsfinländare. Samhällsengagemanget, demokratin, resiliensen och förmågan att motstå falsk information ska stärkas bland utlandsfinländarna. En ökad dialog med utlandsfinländarna stärker deras finländska identitet och skapar förutsättningar för att följa med politiken i hemlandet, rösta i val och fundera på att flytta tillbaka. Samtidigt stärker vi det gränsöverskridande civilsamhället och dess funktioner.

Finland-Samfundets globala utlandsfinländararbete behöver tillräckliga resurser på en miljon euro per år. Med resurser allokerade till detta arbete kan vi

  1. Stärka identiteten, språket, kulturen och medborgarskapet bland utlandsfinländare.
  2. Ta fram tillgängliga gränsöverskridande tjänster för utlandsfinländare.
  3. Göra det möjligt för utlandsfinländare att smidigt (åter)flytta till Finland
  4. Göra det möjligt för utlandsfinländare att smidigt engagera sig i samhället så att de genuint är aktörer inom framtida gränsöverskridande medborgarinflytande och kan bidra till att stärka den finländska demokratin.
  5. Säkerställa att utlandsfinländare får den korrekta, tillförlitliga information de behöver.