Osaajaväylä Suomeen – tukea paluumuuttoon

Paluumuuttaja tuo Suomelle merkittävää osaamispääomaa. Ulkomailla asuneen Suomen kansalaisen paluuta kotimaahan pidetään usein helppona. Sitä se ei kuitenkaan aina ole.

Paluumuuttoon liittyvät tutkimukset ja kyselyt paljastavat, että paluumuuttaja tarvitsee tukea erityisesti työllistymisessä ja kotiutumisessa. Myös mukana muuttavan ulkomaalaisen puolison sopeutumisessa ja kielen oppimisessa on omat haasteensa, eikä lapsillekaan siirtyminen suomalaiseen koulujärjestelmään ole aina ongelmatonta.

 

Suomi-Seura ry:n Osaajaväylä Suomeen -mallin tavoitteena on:

 • tukea sujuvaa paluumuuttoa neuvonnalla ja tiedotuksella,
 • nostaa ulkosuomalaisten osaajien tietotaidon arvostusta,
  kysyntää ja saatavuutta Suomessa,
 • auttaa kotimaisia työnantajia löytämään ulkosuomalaiset osaajat,
 • mahdollistaa osaamispääoman paluun Suomeen ja
 • helpottaa paluumuuttajien kiinnittymistä suomalaiseen yhteiskuntaan.

Tilastokeskuksen (2021) mukaan vuonna 2021 suomalaisten paluumuutto oli poismuuttoa aktiivisempaa. Vuonna 2021 yli 7 100 Suomen kansalaista muutti ulkomailta Suomeen, kun taas lähes 6 700 kansalaista muutti maasta pois (Tilastokeskus, 2021). Ulkosuomalaisten osaajien houkutteleminen Suomeen vaatii tuoreen tutkimustiedon mukaan monikielisten, kansainvälisten perheiden kohdalla panostusta puolison työllistymiseen, perheenjäsenten kielenopiskelun ja arkielämän järjestelyihin.

Osaajaväylä Suomeen -malli rakentuu Suomi-Seura ry:n maailmanlaajuisen suomalaisverkoston ja sen ainutlaatuisen ulkosuomalaisuuden asiantuntijuuden perustalle.
Seurassa on pitkä kokemus neuvontapalveluiden tuottamisesta maailmalla asuville ja sieltä palaaville suomalaisille. Suomi-Seura tekee paluumuuttotyönsä puitteissa aktiivista yhteistyötä valtionhallinnon, tutkimuslaitoksen, yritysten ja järjestöjen kanssa. Suomi-Seura edistää osaltaan ulkosuomalaisstrategiaan vuosille 2022–2026 kirjattua tavoitetta: ”paluumuuttaminen Suomeen on ulkosuomalaisille houkuttelevaa ja sujuvaa”.

Neuvontaa ja vertaistukea paluumuuttoon

Aikajana

2022

2021

2020

 • Osaajaväylä Suomeen -mallin kehittäminen
 • Yhteistyössä mukana mm. Varsinais-Suomen TE-keskus, työ- ja elinkeinoministeriö, BusinessFinlandin Talent Boost-ohjelma, BusinessTurku ja BusinessOulu
 • Tilaisuudet, ml. studio PORE-kanavan paluumuuttokeskustelu
  Takaisin Suomeen? Paluumuuttajan tie työelämään 3.11.2020

Lisätietoja: palvelupäällikkö Senni Jyrkiäinen, [email protected]