Tuore kyselytutkimus paljastaa: ulkosuomalaisissa käyttämätöntä työvoimapotentiaalia

0
Ulkosuomalaisista ja paluumuuttajista ratkaisu osaajapulaan? -julkistustilaisuus 21.4.2022

Paluumuuttajissa on suurempi osuus niitä, jotka harkitsevat lähtevänsä Suomesta uudestaan kuin ulkosuomalaisissa on kotimaahan paluuta harkitsevia. Asiaa on selvittänyt E2 Tutkimuksen Kansainvälisten osaajien Suomi -tutkimushanke, joka etsii ratkaisuja Suomen osaajapulaan. Hankkeen ulkosuomalaisia ja paluumuuttajia koskeva raportti on nyt julkaistu.

Raportin mukaan työmahdollisuudet korostuvat asuinmaan valinnassa. Ulkosuomalaiset ja paluumuuttajat uskovat mahdollisuuksien olevan paremmalla tolalla ulkomailla kuin Suomessa. Lisäksi paluumuuttajista ja ulkosuomalaisista suuri osa kokee, että Suomessa ei osata arvostaa ulkomailla suoritettuja tutkintoja tai hankittuja verkostoja, ulkomaista työkokemusta ja Suomen ulkopuolella elettyä aikaa.

Positiivista on se, että Suomeen palattuaan paluumuuttajat ovat tavallisesti työllistyneet nopeasti. Lähes kaikki työvoimaan kuuluvista vastaajista, 93 prosenttia, ovat saaneet töitä paluunsa jälkeen. Valtaosa työikäisistä paluumuuttajista (71 %) on osaamistaan vastaavissa töissä.

Paluumuuttajien perheetkin ovat kotiutuneet hyvin. Lapsille avautuva mahdollisuus suomalaiseen korkeatasoiseen koulutukseen on tärkeä syy palata. Myös luonnonläheisyys ja turvallisuus ovat paluuseen kannustavia asioita.

Tutkimus vahvistaa käsitystä, että paluumuuttajien ja heidän perheittensä kotiutumista tulee tukea, ja paluumuuttajien palveluita tulee kehittää. Jos tarjolla olisi paluumuuttajien ja heidän puolisoidensa työllistymiseen liittyviä palveluita, yli kolmasosa ulkosuomalaisista olisi valmis harkitsemaan paluumuuttoa. Tutkimuksen mukaan olisi syytä kiinnittää erityistä huomioita ulkomaalaisiin puolisoihin ja heidän tarpeisiinsa.

Kaikki ulkosuomalaiset eivät pidä Suomeen muuttoa todennäköisenä, mutta kiinnostavaa on, että peräti 82 prosenttia ulkosuomalaisista voisi työskennellä Suomeen osittain tai kokonaan etätyötä tehden. Tutkimustulokset kannustavat kehittämään suomalaisia työmarkkinoita niin, että yhä useammalla ulkosuomalaisella on halutessaan mahdollisuus ylirajaiseen työntekoon etätyön keinoin.

Lue lisää aiheesta: Kansainvälisten osaajien Suomi -hankkeen tiedote: Työ pitää suomalaisia ulkomailla – suuri osa ulkosuomalaisista olisi kuitenkin valmis tekemään etätöitä Suomeen

Raportin voi lukea täältä.

Yhteistyössä Suomi-Seura ry

Suomi-Seura on tehnyt tiivistä yhteistyötä tutkimushankkeen kanssa. Alkuvuodesta Suomi-Seura jakoi viestintäkanavissaan tietoa Kansainvälisten osaajien Suomi -hankkeesta ja jakoi kanavissaan hankkeen kyselyitä ulkosuomalaisille ja paluumuuttajille. Kyselyt toteutettiin 15.2.–13.3.2022.

Suomi-Seura osallistui tutkimushankkeen Ulkosuomalaisista ja paluumuuttajista ratkaisu osaajapulaan -julkaisutilaisuuteen 21.4.2022 Musiikkitalossa Helsingissä. Tilaisuuden paneelikeskusteluun osallistui Suomi-Seuran ohella Baronan, Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n sekä Teollisuuden palkansaajat TP:n edustajat. Tilaisuuden voi katsoa täältä.

Suomi-Seura ry sujuvan paluumuuton tukijana

Suomi-Seura osallistuu aktiivisesti Suomen ulkosuomalaisstrategian 2022–2026 edistämiseen. Strategian yhtenä tavoitteena on tukea sujuvaa paluumuuttoa. Paluumuuton tukemiseen Suomi-Seuran on kehittänyt Osaajaväylä Suomeen -mallin. Mallin visiona on nostaa ulkosuomalaisten ja paluumuuttajien osaamisen arvostusta Suomessa. Missio on edistää sujuvaa paluumuuttoa, tarjota vertaistukea kotiutumiseen sekä tukea verkostojen rakentamista työnhakijoiden ja työnantajien kohtaamiseksi.