25.5.2020

Kysyimme ulkosuomalaisilta, mitä he pitävät Suomi-Seuran ulkosuomalaisparlamentin merkittävimpänä saavutuksena. Vastaajien selvä enemmistö (70 %) ilmoitti, että vuonna 2003 voimaan tullut kaksoiskansalaisuus on saavutuksista merkittävin.

Kyselyyn saatiin 86 vastausta. Lähes viidesosa (20 %) pitää merkittävimpänä saavutuksena kirjeäänestysmahdollisuutta vaalien aikaan ulkomailla oleskeleville. Vaalilain muutos hyväksyttiin eduskunnassa vuonna 2017 ja kirjeäänestys oli käytössä ensimmäistä kertaa eduskuntavaaleissa 2019. Vastaajista 6 % nostaa tärkeimmäksi saavutukseksi ulkosuomalaisten lasten kielen ja kulttuurin tuen.

Vastaajista enemmistö asuu Euroopassa. Vanhoista siirtolaismaista Yhdysvalloista, Kanadasta ja Australiasta saatiin seuraavaksi eniten vastauksia. Valtaosa vastaajista (82 %) on asunut ulkomailla yli 15 vuotta. Seuraavaksi eniten vastaajia (11 %) on asunut ulkomailla 11-15 vuotta. Yllättävää on, että noin 70 % vastaajista ei ole vielä osallistunut ulkosuomalaisparlamentin istuntoihin. Kyselyn mukaan ulkosuomalaisparlamentin työtä seurataan istuntoihin osallistumista laajemmin ja sen työtä pidetään tärkeänä kaikille ulkosuomalaisille. Suomi-Seura kiittää lämpimästi kaikkia kyselyyn vastanneita!

Kyselyyn saatiin runsaasti vapaamuotoista palautetta. Palautteessa korostui ylpeys suomalaisuudesta, ilo omasta ja perheen suomen kielestä sekä kulttuurista sekä vahva ylisukupolvinen yhteyden säilyminen Suomeen. Palautteen perusteella USP:n saavutukset ovat vaikuttaneet omaan tai läheisten elämään.

Vastaajien kommentteja:

”Perheeseeni kuuluu kaksi lasta, joilla on kaksoiskansalaisuudet. Merkittävä saavutus on siis todellakin myös Suomi-koulujen tuki!

”Minulle oli tärkeää voida pitää Suomen kansalaisuus, kun hain USA:n kansalaisuutta. Kaikki kolme lastani ovat kaksoiskansalaisia ja pitävät yhteyttä Suomeen. Poikani opiskeli Helsingin yliopistossa Suomen kansalaisena.”

“I’m proud to be a citizen of the two best countries in the world and proud of my Finnish heritage!”

On helpottanut suuresti, kun lähimpään äänestyspaikkaan oli kolmen tunnin junamatka ja lippujen hinta kallis. Ulkosuomalaisparlamentti on myös tehnyt tähän muutokseen kovan työn. Muita lakiehdotuksia väheksymättä.”

”Helpottaa omaa matkustamista nykyisen kotimaan ja Euroopan välillä, mahdollistaa sijoitusten helpomman hallinnan Euroalueella, antaa lapsille mahdollisuuden kouluttautua Suomessa tai muualla EU-alueella. Yksi lapsista on myös käynyt varusmiespalvelun Suomessa vapaaehtoisena ja se oli hyvä kokemus.”

Mikä on ulkosomalaisparlamentin suurin saavutus? -kysely toteutettiin sähköisesti 2.3. – 15.4.2020 välisenä aikana.