25.5.2020

Finland-Samfundet frågade utlandsfinländare vad de anser vara utlandsfinländarparlamentets största framgång. En klar majoritet (70 %) anser största framgången vara det dubbla medborgarskap som trädde i kraft år 2003.

Enkäten besvarades av 86 personer. En femtedel (20 %) anser största framgången vara möjligheten att rösta per brev för dem som vistas utomlands under val. Riksdagen antog ändringen av vallagen år 2017 och du kunde brevrösta för första gången i riksdagsvalet år 2019. Sex procent av deltagarna anser viktigaste framgången vara stödet till språket och kulturen bland utlandsfinländska barn.

Flertalet deltagare bor i Europa. Av traditionella migrationsländerna USA, Kanada och Australien kom det näst mest svar. Majoriteten av deltagarna (82 %) har bott utomlands i över 15 år. Näst störst gruppen (11 %) har bott utomlands i 11–15 år.

Ett överraskande resultat var att runt 70 procent har inte deltagit i en session för utlandsfinländarparlamentet. Enligt enkäten följer folk därmed mer omfattande med arbetet på utlandsfinländarparlamentet än de deltar i dess sessioner och dess verksamhet anses vara viktig för alla utlandsfinländare.

Det gavs mycket respons i enkäten. Responsen karaktäriserades av stolthet över finländskhet, glädje över finska språket och kulturen hos en själv och i familjen och en stark kontakt med Finland över generationsgränser. På basis av responsen har UFP:s framgångar påverkat livet hos både deltagarna och deras närstående.

Fritt formulerade svar:

 ”Till min familj hör två barn med dubbelt medborgarskap. En annan stor framgång är naturligtvis också stödet till Finlandsskolor!”

 ”För mig var det viktigt att fortfarande kunna vara finländsk medborgare då jag sökte amerikanskt medborgarskap. Alla mina tre barn har dubbelt medborgarskap och håller kontakt med Finland. Min son studerade som finländsk medborgare vid Helsingfors universitet.”

 “I’m proud to be a citizen of the two best countries in the world and proud of my Finnish heritage!”

”Det har gjort det klart lättare eftersom det tar tre timmar med tåg till närmaste vallokal och biljetterna är dyra. Utlandsfinländarparlamentet har också arbetat hårt för att få till stånd denna ändring. Utan att mindervärdera andra lagförslag.”

”Det gör det enklare att resa mellan mitt nuvarande hemland och Europa, att hålla koll på placeringar inom euroområdet, ger barnen en möjlighet att utbilda sig i Finland eller på annat håll i EU. Ett av barnen har också frivilligt gjort värnplikten i Finland och det var en bra erfarenhet.”

Enkäten Vad är utlandsfinländarparlamentets största framgång? genomfördes elektroniskt 2 mars–15 april 2020. Ett varmt tack till alla deltagare!