Ulkosuomalaisten pankkipalvelut Suomessa

14.10.2021 (päivitetty 26.10.2021)

Suomi-Seura ry:n asiantuntija- ja neuvontapalvelu on saanut useita yhteydenottoja ulkosuomalaisilta pankkiasiointiin liittyen. Ulkosuomalaiset kokevat, että peruspankkipalveluvelvoite nykyisessä muodossaan asettaa Suomen kansalaiset keskenään epätasa-arvioiseen asemaan, kun asuinpaikka määrittää pankkipalvelut. Monilla ulkosuomalaisilla, riippumatta siitä asuvatko he EU/ETA-alueen sisä- tai ulkopuolella, on tarve suomalaiselle pankkitilille kesämökkinsä tai muun kiinteistönsä asioiden (kuten verojen ja laskujen) hoitamiseen ja esimerkiksi vuokratulojen vastaanottamiseen. Useat paluumuuttoa tulevaisuudessa harkitsevat ulkosuomalaiset kokevat pankkitilin avaamisen vaikeuden Suomeen sijoittamista hankaloittavana asiana ja Suomen vetovoimaisuutta vähentävänä tekijänä.

Vuoden 2021 aikana useat EU/ETA-maiden ulkopuolella asuvat henkilöt ovat vastaanottaneet Suomessa toimivilta pankeilta kirjeen pankkitilin lopettamisesta. EU-maissa asuvilla on ollut ongelmia sähköisessä asioinnissa, kun varmenneviestit eivät ole saapuneet paikalliseen puhelinliittymään. Ruotsinsuomalaisilla eläkeläisillä on ilmennyt ongelmia hoitaa pankkiasioitaan etänä. Erityisesti tilin sulkemisen kanssa on ollut vaikeuksia. Suomalaisten pankkien palvelut ulkosuomalaisille nostettiin esiin myös Suomi-Seuran ulkosuomalaisparlamentin 10. istunnossa kesäkuussa 2021 sekä ulkosuomalaisille järjestetyissä muissa kuulemistilaisuuksissa.

Suomi-Seura ry:n asiantuntija- ja neuvontapalvelu on selvittänyt, mitä peruspankkipalveluja Suomessa toimivat pankit tällä hetkellä tarjoavat ulkosuomalaisille. Selvitys on laadittu elo-syyskuussa 2021 eri tahojen, kuten FINE:n, Finanssivalvonnan ja pankkien, verkkosivuilta ja sähköpostitse saatujen tietojen perusteella. Pankit ovat yksityisiä toimijoita ja päättävät itse omista toimintatavoistaan. Palveluntarjonta on pankkikohtaista. Neuvomme ulkosuomalaisia olemaan yhteydessä suoraan eri pankkeihin ja vertailemaan niiden palveluita.

Mitä tarkoitetaan peruspankkipalveluilla?

Suomessa peruspankkipalveluita ovat perusmaksutili ja siihen liittyvä tilinkäyttöväline, kuten debit-maksukortti ja verkkopankkitunnukset, mahdollisuus nostaa käteistä rahaa (ETA-valtioissa) ja tehdä ostoksia sekä kaupoissa että verkossa. Perusmaksutilipalveluihin kuuluvat myös maksutapahtumien toteuttaminen tilisiirroilla verkkopalveluissa, sekä tilisiirrot pysyväistoimeksiantoina, suoramaksuina ja suoraveloituksina. Pankki ei saa rajoittaa palvelutapahtumien lukumääriä.

Perusmaksutilipalveluun kuuluvat yleensä lisäksi verkkopankkitunnukset eli vahva sähköinen tunnistusväline. Pankki voi evätä sähköisen tunnistuspalvelun vain, jos asiakkaalla ei ole esimerkiksi henkilötunnusta tai häntä ei ole merkitty väestötietojärjestelmään. Näissä tapauksissa pankin on tarjottava rajoitetumpaa, vain perusmaksutiliin ja siihen liittyvien palveluiden käyttämiseen soveltuvaa sähköistä tunnistusmenetelmää. Henkilökohtainen asiointi pankissa on välttämätöntä, jos haluaa laajat verkkopankkitunnukset, koska ne ovat samalla myös vahvat sähköiset tunnisteet.

Peruspankkipalveluita eivät sitä vastoin ole esimerkiksi luotolliset tilit tai erilaiset luottokortit. Pankki voi periä tavanomaisesta käyttötilistä vuosimaksun, jonka on oltava kohtuullinen.

Onko suomalaisella oikeus pankkitilin avaamiseen ja peruspankkipalveluihin asuinpaikasta riippumatta?

Suomen kansalaisella ei ole kansalaisuuteen perustuvaa oikeutta avata pankkitiliä Suomessa. Pankkitilin avaamisessa ratkaisevaa on henkilön asuinpaikka. Peruspankkipalveluvelvoite koskee vain laillisesti EU/ETA-alueella asuvia kuluttaja-asiakkaita. Muiden henkilöiden (ja yhtiöiden) osalta pankit saavat itse vapaasti päättää ryhtyvätkö asiakassuhteeseen. Pankkitiliä ei voi avata etänä. Pankin tulee voida tunnistaa asiakas tiliä avatessa.

Pankin on tarjottava perusmaksutilipalvelua yhdenvertaisesti ja syrjimättömästi kaikille kuluttaja-asiakkaille, jotka asuvat laillisesti ETA-valtiossa. Kuluttaja-asiakkaalla tarkoitetaan henkilöä, joka käyttää peruspankkipalveluita pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin ammatin- tai elinkeinotoiminnan harjoittamiseen.

Talletuspankki voi kieltäytyä perusmaksutilin avaamisesta ja perusmaksutiliin liittyvien maksupalveluiden tarjoamisesta lähinnä vain rahanpesusäännöksistä johtuvasta syystä, joista säädetään rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevissa EU-säännöissä. Tällainen syy voi olla esimerkiksi, jos pankki ei pysty varmistamaan asiakkaan henkilöllisyyttä luotettavasti.

Talletuspankin tulee käsitellä kuluttaja-asiakkaan perusmaksutilihakemus viipymättä ja viimeistään 10 pankkipäivän kuluessa hakemisesta. Jos talletuspankki kieltäytyy avaamasta kuluttaja-asiakkaan perusmaksutiliä tai tarjoamasta perusmaksutiliin liittyvää maksupalvelua, se ilmoittaa asiakkaalle kieltäytymisen perusteen viivytyksettä, kirjallisesti ja maksutta. Samalla pankin pitää antaa asiakkaalle riittävä selvitys muutoksenhakuun liittyvistä menettelytavoista.

EU- ja ETA-maiden ulkopuolella asuvalla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin etsiä sellainen pankki, joka tilin suostuu avaamaan. Maksutilivertailu (fine.fi) sisältää listan Suomessa toimivista pankeista ja voi auttaa pankkien vertailussa. Pankille kannattaa perustella käyttötilin tarve hyvin.

Voiko pankki lopettaa perusmaksutilisopimukseni?

Pankki voi irtisanoa perusmaksutilin vain, jos maksutilillä ei ole ollut tapahtumia 24 peräkkäisen kuukauden aikana tai jos asiakas ei enää asu laillisesti ETA-valtiossa. Pankin tulee ilmoittaa asiakkaalle tilin irtisanomisesta ja irtisanomisperusteesta kirjallisesti vähintään kaksi kuukautta ennen irtisanomisen voimaantuloa.

Pankki voi purkaa perusmaksutilisopimuksen, jos asiakas on tahallisesti käyttänyt maksutiliä laittomaan tarkoitukseen, antanut virheellisiä tietoja tai jättänyt antamatta tietoja, ja oikeat tiedot olisivat johtaneet perusmaksutilihakemuksen hylkäämiseen. Purkaminen voi tulla voimaan välittömästi.

Perusmaksutilin irtisanomista tai purkamista koskevassa ilmoituksessa pankin on neuvottava asiakasta muutoksenhakuun liittyvästä menettelystä.

Asiakas voi irtisanoa perusmaksutilisopimuksen milloin tahansa, eikä talletuspankki voi veloittaa irtisanomisesta maksua.

Tili kannattaakin pitää aktiivisena. Pankin viestit tulee lukea säännöllisesti ja niihin tulee tarvittaessa reagoida pyydetyssä ajassa. Esimerkiksi passin/henkilökortin uusimisen yhteydessä päivitetyt tiedot, kuten kopio passista/henkilökortista, tulee toimittaa pankkiin tietoturvallisesti.

Neuvonta ongelmatilanteissa

FINE neuvoo asiakkaita pankki- ja arvopaperiasioihin liittyvissä ongelmatilanteissa. Neuvontaa saa esimerkiksi, kun pankin menettely ei tyydytä asiakasta. Neuvontaa saa myös ennen palvelun ostoa.

Neuvonta vastaa kysymyksiin ja jakaa tietoa muun muassa lainsäännöksistä, sopimusehdoista, finanssialan menettelytavoista, FINE:n ratkaisusuosituksista ja oikeustapauksista. Neuvontapalvelut ovat asiakkaalle maksuttomia. FINE ei kuitenkaan laadi valituksia asiakkaiden puolesta, valvo palveluntarjoajien toimintaa, eikä voi määrätä sanktioita pankin asiakaspalvelun laadusta, päätöksenteon hitaudesta tai siitä, ettei puhelinpalvelu vastaa soittoihin.

Selvittäessäsi asiaasi kannattaa ensin olla yhteydessä omaan palveluntarjoajaan (pankkiin).

Suomi-Seura ry:n asiantuntija- ja neuvontapalveluiden koko selvitys ulkosuomalaisten (perus)pankkipalveluista Suomessa (10/2021): Selvitys_Pankkipalvelut_10_2021 (pdf).