Många utlandsfinländare har kontaktat sakkunnig- och rådgivningstjänsterna hos Finland-Samfundet på grund av bankfrågor. Många utlandsfinländare upplever att nuvarande skyldigheten att tillhandahålla basbanktjänster ställer finländska medborgare i ojämlik ställning på basis av deras hemvist.

Oberoende av om de bor inom eller utanför EU/EES behöver många utlandsfinländare ett finländskt bankkonto för att ta hand om frågor rörande sin sommarstuga eller någon annan fastighet (t.ex. skatter och räkningar) och ta emot bland annat hyresintäkter. Enligt många utlandsfinländare som planerar att återvända i framtiden gör problem med att öppna ett bankkonto det svårare att investera i och minskar attraktiviteten hos Finland.

I år har många personer som bor utanför EU/EES fått ett brev från sin finländska bank om att deras bankkonto kommer att stängas. Personer som bor i EU-stater har åter haft problem med e-tjänster då bekräftelsemeddelanden inte kommit till deras lokala telefonanslutning. Sverigefinländska pensionärer har haft problem med att ta hand om sina bankärenden på distans. Det har varit särskilt svårt att avsluta ett konto. Finländska bankers tjänster till utlandsfinländare var en fråga som togs upp på den 10:e session för utlandsfinländarparlamentet som Finland-Samfundet arrangerade i juni 2021.

Finland-Samfundets sakkunnig- och rådgivningstjänster har utrett vilka basbanktjänster banker i Finland tillhandahåller utlandsfinländare för tillfället. Banker är privata aktörer och beslutar själva om sina tillvägagångssätt. Serviceutbudet är bankspecifikt. Finland-Samfundet kontaktade fyra banker vars svar ingår i utredningen. Utredningen gjordes i augusti–september 2021 och baserar sig på uppgifter på webbsidorna för FINE, Finansinspektionen och banker och som vi fick per e-post.

Läs hela utredningen UTLANDSFINLÄNDARNAS BANKTJÄNSTER I FINLAND här (på finska).