Jag vill gå med i Finland-Samfundet

 

Är du en finländare i världen? Ska du arbeta eller studera utomlands eller kanske drömmer du om pensionsdagar på sydligare breddgrader? Återvänder du till Finland efter år utomlands? Har du vänner eller släktningar i världen? Är du kanske annars bara intresserad av utlandsfinländare? Gav du ett jakande svar på ens en av dessa frågor är Finland-Samfundet just för dig!

Som medlem i Finland-Samfundet håller du dig à jour med utlandsfinländska frågor i Finland och världen samt får vår medlemstidning Finlandsbron och många andra förmåner och rabatter. Som medlem i Finland-Samfundet stöder du utlandsfinländarparlamentet. Läs mer om våra medlemsförmåner.

Medlemsavgifter:

  • Ordinarie medlem 35 euro/kalenderår
  • Familjemedlem i samma hushåll 17 euro/kalenderår (ingen medlemstidning)
  • Under 30-årig student 20 euro/kalenderår

Du kan ansluta dig antingen i vår webbutik eller med formuläret nedan. I det senare fallet sänder vi dig en räkning.

Medlemskapet i Finland-Samfundet är också en ypperlig gåva till glädje för dina vänner eller släktingar.

Företräder du en utlandsfinländsk organisation som vill bli medlem i Finland-Samfundet? Läs mer om medlemsförmåner och medlemsavgifter för organisationer.