Utlandsfinländarparlamentet

 

Utlandsfinländarparlamentets 20-årsjubileumssession i Helsingfors den 16–17 juni 2017. Foto: Petra Lönnqvist/Finland 100

Utlandsfinländarparlamentet (UFP) är ett år 1997 grundat samarbetsforum för utlandsfinländska aktörer. I parlamentet beslutar utomlands bosatta finländare tillsammans om för dem viktiga frågor.

I första hand fokuserar parlamentet på finländska myndigheter. Målet är att berätta om förhållandena och livet bland utlandsfinländare i deras nuvarande hemvistländer. Utlandsfinländarparlamentet är en diskussions- och informationskanal både i Finland och bland utlandsfinländare.

UFP ska vara en påverkanskanal och se till att utlandsfinländska perspektiv beaktas då beslut fattas inom offentliga förvaltningen. Utlandsfinländarnas gemensamma beslut förmedlas från parlamentet till myndigheter och andra samhällsaktörer i Finland.

Alla utlandsfinländska aktörer i världen kan delta i arbetet i utlandsfinländarparlamentet genom att anta dess stadgar. Verksamheten i parlamentet medför inga ekonomiska fördelar eller förpliktelser. Stadgarna har antagits av 531 utlandsfinländska aktörer i 39 länder.

Läs mera om utlandsfinländarparlamentet här www.usp.fi

Regionens representants anmälning för understöd till UFP arbete

Redovisning över använding av stöd till UFP regionarbete

Avtal om beviljande