Frivilliga på Finland-Samfundet hjälper utlandsfinländska seniorer

Finland-Samfundet förbättrar tillgängligheten av sin rådgivning till utlandsfinländska seniorer. Lokala frivilliga på Finland-Samfundet står för ytterst värdefull rådgivning eftersom då når Finland-Samfundets rådgivningstjänster också ut till utlandsfinländska seniorer utan digitala färdigheter. Konceptet Seniorrådgivning utomlands utvecklas först i Europa och utvidgas senare till övriga världen när fler frivilliga utlandsfinländare kommer med i verksamheten.

0

8.3.2022

Nätverk av frivilliga stöder utlandsfinländska seniorer

Finland-Samfundets sakkunnig- och rådgivningstjänster råder och handleder finländare som flyttar eller bor utomlands eller återvänder till Finland oberoende av deras livssituation. Via digital information, infotillställningar och rådgivning erbjuds det mycket information om praktiska utlandsfinländarfrågor och lösningar till problematiska situationer. Den personliga rådgivningen fokuserar på seniorer. Konceptet Seniorrådgivning utomlands gör det möjligt att råda äldre utlandsfinländare lokalt och nå också ut till äldre utan digitala färdigheter.

I början av 2022 samlar Finland-Samfundet ihop ett gäng entusiastiska frivilliga. Under våren tar vi sedan tillsammans fram en ny modell för att stöda utlandsfinländska seniorer, Seniorrådgivning utomlands. Redan nu har en mindre grupp utlandsfinländare i Europa anmält sig. Förhoppningen är att nya nätverket och verksamheten kan senare utvidgas också utanför Europa.

Frivilligverksamhet och digitala skuttet

Många utomlands bosatta äldre medlemmar av Finland-Samfundet känner sig ensamma och har inte anhöriga eller så bor de i ett annat land. På en tillställning för att utfråga utlandsfinländska seniorer i maj 2021 framgick att de behöver stöd på sitt modersmål av en lokal person särskilt då det handlar om att planera för ålderdomen.

Därför har Finland-Samfundet för avsikt att utveckla sitt tidigare planeringskoncept så att det är digitalt tillgängligt. Då kan vi smidigt hålla distanstillställningar om temat för frivilliga som kan sedan enkelt utnyttja det digitala materialet i sin verksamhet.

I samband med nya seniorrådgivningsmodellen kommer Finland-Samfundet att arrangera evenemang och utbildning på distans för frivilliga seniorrådgivare. Samfundet stöder deras arbete såväl med information och material som genom att erbjuda dem en möjlighet att utbyta erfarenheter och ge varandra kamratstöd. Tanken är att nya konceptet Seniorrådgivning utomlands ska komma ordentligt i gång före årsskiftet.

Finland-Samfundet utvecklar sin verksamhet enligt principerna för hållbar utveckling, vilket omfattar också seniorverksamheten. Tidigare har tryckt material sänts frivilliga per post men tack vare det digitala skuttet kan material nu sändas och mottas digitalt och möten arrangeras som webbinarier oberoende av avstånd. Bra stöd till att behandla teman rörande planer för ålderdomen fås av digitala materialet Gardera dig för ålderdomen (Varaudu Vanhuuteen) hos Centralförbundet för de gamlas väl.

Nya verksamhetsmodellen tas fram tillsammans med frivilliga. Om det finns intresse för att vara social medieambassadör och arrangera distansträffar kan rådgivningen utvecklas också i den riktningen parallellt med traditionella gruppträffar.

Finland-Samfundet är en ideell organisation och seniorrådgivarna utomlands arbetar på frivilligbasis. Frivilligarbete är givande – seniorrådgivare lär själva mer om många teman som behandlas på samfundets tillställningar och i dess material och att hjälpa andra skapar redan i sig en bra känsla.

Finland-Samfundets webbsidor för seniorer utomlands, sociala mediekanaler och medlemstidning Finlandsbron innehåller nyttig och aktuell information för utlandsfinländska seniorer. Det behövs ändå fortfarande personlig rådgivning och stöd. Pandemin har ökat rådgivningsbehovet ytterligare. År 2022 vill samfundet förbättra tillgängligheten av rådgivningen och stödet speciellt för utlandsfinländska seniorer med nya konceptet Seniorrådgivning utomlands.

Vill du veta mer om frivilligarbetet eller är du intresserad av att ställa upp som seniorrådgivare ska du kontakta oss på Jenny.Orphanou@suomi-seura.fi.