Bli organisationsmedlem!

 

Hos Finland-Samfundet har utlandsfinländska organisationer bland annat följande medlemsförmåner:

 • Böcker och inspelningar som delas ut årligen
 • Finland-Samfundets förtjänsttecken kan ansökas för meriterade personer
 • Flaggor (finska flaggan)
 • Avgiftsfri allmän juridisk konsultation
 • Rådgivning (modellstadgar för organisationer, myndighetsfrågor, Finlandsskolor, utlandsfinländska och finländska organisationers kontaktuppgifter osv.)
 • Hjälp med att lösa problem (från medling i tvister till fastlagsbullerecept)
 • Medlemstidningen Finlandsbron
 • Möjlighet att publicera uppgifter om en organisation eller tillställning i Finlandsbron
 • Nyhetsbrev
 • Rösträtt på Finland-Samfundets årsmöte där bl.a. dess direktion väljs
 • Du stöder verksamheten i utlandsfinländarparlamentet

Medlemsavgifter: 55 euro/organisationet med 1-19 medlemmar, 115 euro/organisationer med 20-99 medlemmar, 195 euro/10–499 medlemmar, 380 euro/500–999 medlemmar och 550 euro/över 1000 medlemmar.

Bli organisationsmedlem antingen via webbutiken eller genom att skriva ett meddelande till medlemssekreteraren.