Flyttföretag och hyrlager

 

Travelcargo International Removals

Internationella flyttningar i över 180 länder. Från Finland till utlandet och från utlandet till Finland. Medlemsförmån 50 € rabatt på all transport.
Förfrågningar: www.travelcargo.fi eller +358-(0)20 78 56 660.
Travelcargo International Removals, Manttaalitie 8, 01530 Vantaa.

Helsingin kotivarasto

Kotivarasto är det äldsta småförrådsföretaget i finländskt ägo – företaget startade år 1993. Det är beläget mellan Ring I, Ring III och Lahtisleden i Malm i Helsingfors, adress Gjutjärnsvägen 3. Alla lokaler är i samma plan och övervakade, städade och uppvärmda. Förråden är tillgängliga varje dag kl. 6–24.
Medlemmar i Finland-Samfundet erbjuder Kotivarasto ett billigt alternativ för att förvara lösöre och ger 25 % i rabatt på hyran för de första fyra månaderna. Ingen annan kostnad. Dessutom får du tio solida förpackningslådor.
Via BestRent erbjuder Kotivarasto en skåpbil till konkurrenskraftigt pris för att flytta saker. Detta erbjudande kan inte kombineras med andra erbjudanden.
Ring +358-(0)50 25 13 för att fråga mer och kom ihåg att berätta att du är medlem i Finland-Samfundet.
Kotivarasto, Gjutjärnsvägen 3, 00700 Helsingfors, www.kotivarasto.fi

Pelican Self Storage

Pelican Self Storage ger medlemmar i Finland-Samfundet 25 % i rabatt på hyran för de fyra första månaderna. Av dess medlemmar tar vi inte heller över huvud någon initialavgift. Pelican verkar på 15 ställen i huvudstadsregionen och Åbo. Vi har förråd för alla behov från en till femtio kvadratmeter. Alla lokaler är uppvärmda, mycket städade, upplysta och noggrant övervakade. Täckta lastplatser, släpvagnar du kan låna och filtgolv gör det enkelt och behagligt att flytta dina saker. Du kommer till ditt förråd året runt kl. 05:30–24:00. Vi hjälper dig också med andra flyttningsfrågor och från vår butik kan du billigt köpa det du behöver för att förpacka, förvara och skydda dina saker.
Ring +358-(0)207 007 700 så hjälper vi dig att finna rätt förråd. www.tilaakaikelle.fi
info(at)pelican.fi