Finlandsskolan i Zürich fyller 40 år!

 

Finlandsskolan i Zürich drivs av en förening som bildades år 1981 och undervisar i hemspråket. Under årens lopp har dess elevantal stigit till över hundra schweizarfinländare per läsår. Läget i Zürich, en stad populär bland utlandsfinländare, och det viktiga pionjärarbetet under de första åren har etablerat skolan som den största Finlandsskolan i Schweiz. Med hjälp av vårdnadshavare och andra frivilliga kan vi ha både ett bibliotek och café i skolan. Om möjligt deltar vi entusiastiskt i lokala schweizarfinländska evenemang såsom jultorg.

I multikulturella Zürichregionen ska lärarna i Finlandsskolorna ha behörighet att undervisa i hemspråk och hemkultur (Heimatliche Sprache und Kultur). I och med detta får skolorna använda vanliga skollokaler och elevernas vitsord i det finska språket i Finlandsskolan inkluderas i deras skolbetyg. Samarbete med utbildningssystemet i kantonen Zürich, en rekommendation att följa finländska läroplanen och kontinuerlig lärarutbildning skapar en ram för undervisningen i dag.

Läsåret 2021–22 har Finlandsskolan i Zürich undervisning för klasserna 1–6 i lågstadiet och barn under skolåldern från 3 år uppåt. Inalles har skolan 13 grupper och 10 lärare. Sporrade av erfarenheterna av distansundervisningen under pandemin har vår skola fortsatt att utnyttja distansmöjligheten. Detta läsår har vi därför i tillägg till närundervisning också en särskild distansundervisningsgrupp som betjänar särskilt elever med lång skolväg. Redan i några år har vår skola haft en aktivitetsgrupp där eleverna lär sig språket parallellt med energisk aktivitet. Detta läsår är motion temat för gruppen.

Vi förhåller oss till jubileumsåret med den stolthet det förtjänar och vill lyfta fram glädjen av att lära sig hemspråket på många sätt. Före jubileumsåret bad vi våra elever räkna upp sina finska älsklingsord. Detta resulterade i en produktserie med älsklingsord vars tygkassar och T-shirtar varit mycket populära. Till jubileumsårets djur utvaldes finländska skogarnas monark – älgen – och därför har alla grupper haft en älgmaskot på sina timmar under läsåret. Älgen har haft en roll i berättelser, bilder och rentav uppgiftskompendier. Många grupper har rentav inlett sina timmar genom att hälsa på älgen.

Jubileumsåret kulminerar i en 40-årsfest i början av juni. På dagen bjuds eleverna på finländsk teater och avslutas läsåret i festliga omständigheter i landskapen vid Zürichsjön. Kvällsfesten är för vuxna som får njuta av finländsk teater och levande musik. Vi håller tummarna och hoppas att pandemin inte sätter käppar i hjulen för våra festplaner.

Mer om oss: https://zh-suomikoulu.ch

(på skolans webbplats finns länkar till dess sidor i Facebook och Instagram)