Zürichin Suomi-koulu on 40-vuotias!

 

Zürichin Suomi-koulu on vuonna 1981 perustetun yhdistyksen ylläpitämä kotikieltä opettava koulu, jonka oppilasmäärä on vuosien varrella kasvanut jopa yli sataan sveitsinsuomalaiseen oppilaaseen lukuvuotta kohden. Sijainti ulkosuomalaisten suosimassa Zürichissä sekä alkuvuosien tärkeä pioneerityö onkin vakiinnuttanut paikan Sveitsin suurimpana Suomi-kouluna. Huoltajien ja muiden vapaaehtoisten tuella pidämme koululla niin kirjastoa kuin kahviotakin. Mahdollisuuksien mukaan olemme innolla mukana paikallisissa sveitsinsuomalaisissa tapahtumissa kuten joulutorilla.

Monikulttuurisen Zürichin alueen Suomi-koulujen opettajilta vaaditaan pätevöitymistä kotikielen ja kulttuurin opettajaksi (Heimatliche Sprache und Kultur). Pätevyyden myötä opetukseen saadaan tilat paikallisista kouluista ja oppilaat saavat Suomi-koulusta suomen kielen arvosanan paikallisen koulun todistukseen. Yhteistyö Zürichin kantonin koulujärjestelmän kanssa, suomalainen opetussuunnitelmasuositus sekä opettajien jatkuva kouluttautuminen luovat raamit tämän päivän opetukselle.

Zürichin Suomi-koulussa tarjotaan lukuvuonna 2021–22 opetusta kaikille peruskoulun alaluokille 1–6 sekä alle kouluikäisille alkaen 3 vuoden iästä. Kaikkiaan opetusta annetaan 13 ryhmässä kymmenen opettajan voimin. Pandemia-ajan etäopetuksen kokemuksista rohkaistuneina koulussamme on jatkettu etäopetuksen hyödyntämistä ja niinpä tarjoamme kuluvana lukuvuonna lähiopetusryhmien lisäksi myös etäopetusta omana ryhmänään. Tämä palvelee erityisesti pidemmältä kouluun tulevia. Jo muutamien vuosien ajan on koulussamme ollut tarjolla toimintaryhmä, missä kieltä opitaan reippaan toiminnan lomassa; tämän lukuvuoden ajan ryhmän teemana on liikunta.

Juhlavuoteen suhtaudumme sen ansaitsemalla ylpeydellä ja haluamme tuoda kotikielen oppimisen iloa monin tavoin esiin. Juhlavuotta edeltäen kartoitimme oppilailtamme heidän suomenkielisiä lempisanojaan ja kyselyn tuloksena sai alkunsa Lempisana-tuotesarja, jonka kangaskassit ja T-paidat ovat saavuttaneet suuren suosion. Juhlavuoden eläimeksi valikoitui Suomen metsien kruunupää hirvi ja niinpä kaikilla ryhmillä on tämän lukuvuoden aikana ollut tunneilla mukana hirvimaskotti. Hirvet ovat ottaneet paikkansa tarinoissa, kuvissa ja jopa tehtävämonisteissa. Moni ryhmä aloittaakin koulukertansa tärkeän roolin saaneen hirven tervehtimisellä.

Juhlavuosi huipentuu kesäkuun alussa pidettävään 40-vuotisjuhlaan. Päiväjuhlassa oppilaille on tarjolla suomalaista teatteria sekä lukuvuoden päätösjuhlallisuudet upeissa puitteissa Zürichinjärven maisemissa. Illan juhlinta on suunnattu aikuisille kera suomalaisen teatterin ja elävän musiikin. Pidämme peukut pystyssä ja toivomme, että pandemia hellittää mahdollistaen juhlasuunnitelmamme.

Tutustu meihin: https://zh-suomikoulu.ch

(koulun nettisivuilta löydät linkit Facebook- ja Instagram-sivuille)