Statsunderstöd till svenska språkskolor

 

Svenskspråkiga finska elever kan få statsunderstöd från Finska Staten för kompletterande svenskundervisning. Skolan måste sända en fritt formulerad ansökning till Suomi-Seura med följande information:

1) eleven
– namn
-födelsetid
– kontakt med Finland (= mor, far och/eller barn finländska medborgare?)

2) skolan
– kontaktperson (email)
– postadress
– bank uppgifter (bank, kontonummer i internationell form, IBAN/BIC/ABA code om det finns och kontoinhavare)

Ansökan kan skrivas på svenska och skickas via email till:

maarit.hyvarinen@suomi-seura.fi

Statsunderstöd är 170 euros per elev per läsår och borde påverka elevens avgift.
Deadline för ansökningar är 15 oktober varje år.