Yhteydenpito Suomeen on ulkosuomalaisille tärkeää, mutta osallistumisen muotoja on kehitettävä

TIEDOTE 27.9.2022

Suomi-Seura ry:n Taloustutkimuksella teettämä ulkosuomalaisten identiteettitutkimus osoittaa, että yhteydenpito Suomeen on ulkosuomalaisille tärkeää. Ulkosuomalaiset arvostavat Suomea ja haluavat pitää suomalaisuutta yllä asuinmaassaan. Ulkosuomalaisten identiteetti on kokoelma erilaisia tekijöitä, joissa yhdistyvät lokaalit ja globaalit elementit. Ne eivät ole toisiaan poissulkevia, vaan toisiaan täydentäviä.  

Valtaosa kyselyyn vastanneista osallistuu paikalliseen ulkosuomalaistoimintaan vähintään muutaman kerran vuodessa. Tapahtumat ja kohtaamiset kasvokkain ovat tärkeitä. Poikkeuksena ovat nuoret, jotka eivät ole yhtä aktiivisia seuraamaan Suomen asioita kuin iäkkäämmät sukupolvet. Tulosten mukaan sähköiset tiedotteet nousevat tärkeimmiksi viestintäkanaviksi. Toiseksi tärkein on sosiaalisen median kanavat, joita seuraavat eniten 30–59-vuotiaat.

”Tutkimustulokset haastavat pohtimaan ulkosuomalaisten osallistumisen ja yhteydenpidon muotoja. Demokratian on tultava lähemmäs myös ulkosuomalaisia ja osallistumisen on oltava helppoa.  Perinteisten tapojen rinnalle on luotava uusia, innostavia osallistumisen ja viestinnän väyliä”, toteaa Suomi-Seura ry:n toiminnanjohtaja Tina Strandberg.  

Ulkosuomalaiset arvostavat Suomea ja haluavat pitää suomalaisuutta yllä asuinmaassaan. Perinteiden lisäksi luonto ja urheilumenestys ovat tärkeitä. Vaikka ulkosuomalaiset viihtyvät asuinmaassaan hyvin, suurin osa tuntee Suomi-ikävää vähintäänkin joskus.

”Ulkosuomalaisten identiteetti on kokoelma erilaisia tekijöitä, joissa yhdistyvät lokaalit ja globaalit elementit. Ne eivät ole toisiaan poissulkevia, vaan toisiaan täydentäviäVerrattaessa tutkimustuloksia Suomessa asuviin suomalaisiin, eurooppalaisuus ja maailmankansalaisuus määrittelevät ulkosuomalaisia leimallisesti”, kertoo Jussi Westinen Taloustutkimus Oy:sta.

Suomalaisille liikkuminen on etuoikeus. Työ ja ura ovat vieneet kansalaisiamme Ruotsiin ja Sveitsiin, rakkaus Kreikkaan ja Italiaan, aurinko Espanjaan. Ulkosuomalaiset kokevat pääosin olevansa osa nykyisen asuinmaansa yhteiskuntaa ja väestöä, ja he viihtyvät asuinmaassaan hyvin. Maailmalla asuvat suomalaiset ovat koulutettuja ja kyselyyn vastaajista 40 % kaksois- tai monikansalaisia. Joka kymmenes ulkosuomalaisista kertoo miettivänsä usein muuttamista takaisin Suomeen.

Taustatietoa tutkimuksesta:

Kyselytutkimuksen toteutti Suomi-Seura ry:n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy. Kyselyyn vastasi yhteensä 2026 ulkosuomalaista 1.4.–4.5.2022 välisenä aikana. 1774 vastaajaa täytti kyselyn suomeksi, 109 ruotsiksi ja 143 englanniksi. Kysely toteutettiin niin, että Taloustutkimus ohjelmoi kysymyslomakkeen, ja vastaajalinkki lähetettiin Suomi-Seura ry:lle, joka jakoi linkkiä verkostossaan oleville. Vastaukset tallentuivat nimettöminä Taloustutkimuksen tutkimusalustalle, josta data otettiin analysoitavaksi. Virhemarginaali on noin 1,5 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Lisätietoa: 

toiminnanjohtaja Tina Strandberg, Suomi-Seura ry, tina.strandberg@suomi-seura.fi, puh. +358 (0)44 7129 230.

tutkimuspäällikkö Jussi Westinen, Taloustutkimus Oy, jussi.westinen@taloustutkimus.fi, puh. +358 (0)40-8335799

Suomi-Seuran tiedoteet: ePress.com