Yhteisöverstas

Yhteisöverstas on Suomi-Seura ry:n tarjoama palvelu ulkosuomalaisyhteisöille. Verstas tarjoaa yhteisöille paikkoja ja mahdollisuuksia ajatusten, ideoiden ja vertaistuen jakamiseen. Ajatus Yhteisöverstaasta syntyi ulkosuomalaisyhteisöjen aktiivien kanssa käydyistä keskusteluista. Yhteisöverstaaseen kootaan asiantuntevia, kokemuksellisia, ohjeellisia ja tarinallisia tuotoksia (esim. kirjoituksia, videoita, kuvakoosteita) onnistuneesta ulkosuomalaisyhteisötoiminnasta.

Verstas julkaistaan sähköisenä, joten sitä on helppo päivittää, tarkentaa ja laajentaa tarpeen mukaan. Näin verstas voi toimia elävänä dokumenttina ja inspiraation lähteenä nykyisille ulkosuomalaisyhteisöille ja sellaista suunnitteleville. Osa verstaasta järjestetään webinaareina ja verkossa tapahtuvina vertaistukikeskusteluina. Yhteisöverstas muodostuu kolmesta itsenäisestä, kuitenkin toisiinsa peilaavista kokonaisuuksista, jotka ovat:

1) Selvitys ulkosuomalaisyhteisöjen merkityksestä, toiminnan muodoista ja tarpeista

2) Ideapankki, joka tulee sisältämään kirjoituksia ulkosuomalaisyhteisöiltä sekä Suomi-Seuran avustuksen käyttöön liittyviä hankekuvauksia. Ideapankkis aloitetaan päivittämään Suomi-Seuran sivuille vuoden 2023 aikana.

3) Lataamo, joka tarjoaa tukea yhteisön hyvinvointiin ja vapaaehtoistyössä jaksamiseen. Lataamo tulee koostumaan asiantuntija-artikkeleista, ulkosuomalaisyhteisöjen kokemuksista sekä vertaistuellisista keskusteluista. Seuraa Suomi-Seuran tapahtumailmoittelua!

Jos yhteisölläsi on jokin yhteisöarkea helpottava rutiinikäytäntö, loistava jäsenhankintaidea tai muu anti, jolla voisitte olla tukemassa muita ulkosuomalaisyhteisöjä, lähetä sähköpostia osoitteeseen maarit.hyvarinen@suomi-seura.fi ja tule mukaan tekemään sisältöä Yhteisöverstaaseen!