Virtaa uuteen vuoteen – Suomi-Seura avaa ulkosuomalaisten oman keskustelualustan

0
Oranssipaitainen henkilö istuu tietokoneen ääressä

Suomi-Seura ry lanseeraa keväällä 2023 ulkosuomalaisille suunnatun digitaalisen osallistumisalustan nimeltä Virta. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on luoda ulkosuomalaisille mahdollisuus ottaa kantaa heille tärkeisiin ja kiinnostaviin teemoihin. Mallia Virta ottaa jo olemassa olevista palveluista, kuten Kerrokantasi.fi ja Digiraati, joissa käyttäjät pääsevät jakamaan omia näkemyksiään heille tärkeistä aiheista. Näihin palveluihin tutustuminen antaa hyvän kuvan siitä, miltä myös itse Virta tulee näyttämään.

Mihin Virtaa tarvitaan?

Virta-hanke vastaa ulkosuomalaisten toiveisiin välittää aloitteita ja kehittämisehdotuksia Suomeen päin, osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun ja saada äänensä kuuluviin. Hanke edistää dialogia ulkosuomalaisten kanssa, vahvistaa maailmalla olevien yhteyttä Suomeen ja siten myös lujittaa kansalaisyhteiskuntaamme. Paikka- ja aikariippumattomana alustana Virta myös parantaa yhdenvertaisuutta ja palvelee monimuotoista ulkosuomalaiskenttää. Nykyisten globaalien mullistusten keskellä Virta toimii tärkeänä demokratiakasvatuksen välineenä, ja sen toivotaankin tavoittavan ensimmäisessä vaiheessa erityisesti nuoria ulkosuomalaisia. Virta-hankkeen on tarkoitus sujuvoittaa perinteistä ulkosuomalaisyhteisöjen aloitteellisuutta ja tehdä tilaa ulkosuomalaisparlamentin istunnoissa käsiteltäville teemoille.

Kokonaisuutena hankkeella vahvistetaan ulkosuomalaisten osallisuutta, suomalaisen kansalaisyhteiskunnan toimivuutta ja maailmankansalaistemme resilienssiä.

Miltä Virta tulee käytännössä näyttämään?

Ensimmäisessä vaiheessa Virta tulee sisältämään virtuaalisia keskustelupalstoja, eli ”virtapiirejä”, joissa ulkosuomalaiset voivat jakaa oman kantansa heitä koskevista aiheista. Keskustelut ovat aina auki määrätyn ajan, ja niiden sulkeuduttua niistä koostetaan tiivistelmä. Keskusteluja myös moderoidaan. Tämän lisäksi osallistujille tarjotaan mahdollisuus ehdottaa itse aiheita keskusteluille. Näin pyritään luomaan keskusteluja, jotka ovat ulkosuomalaisille aidosti tärkeitä ja heitä kiinnostavia.

Milloin Virta avataan?

Virta avataan käyttöön ennen kevään 2023 eduskuntavaaleja. Tarkoituksena on kerätä ensimmäisen vaiheen jälkeen palautetta, ja sen perusteella mahdollisesti täydentää Virtaa uusilla toiminnoilla.

Jäikö jokin epäselväksi tai haluatko kuulla lisää hankkeesta? Ilmoittaudu virtuaaliseen infotilaisuuteemme joko 30.1. klo 11 tai klo 20 alla olevasta tästä linkistä. Molemmat kellonajat ovat Suomen aikaa. Tilaisuus kestää noin tunnin.

Virta on Sitran rahoittama projekti ja sen teknisestä toteutuksesta vastaa Haltu oy. Suomi-Seurassa hanketta koordinoi Saana Annala.