UTLANDSFINLÄNDARPARLAMENTET HAR BLAND ANNAT UPPNÅTT:

  • brevröstning för personer  som vistas utomlands under val  (ändring av vallagen 2017)
  • fordonsskattesedel sänds fordonsägare bosatta utomlands (2019)
  • källbeskattning av pensioner som  betalas till utlandet slopas och  övergång till progressiv  beskattning (2006)
  • praktikprogram för social- och  hälsovårdsstudenter i Finlands hem utomlands (2004)
  • dubbelt medborgarskap (2003)
  • rätt för utlandsfinländska krigs veteraner till statligt godkänd  veteranrehabilitering i  hemvistlandet (1999)
  • Stöd av språk och kultur av utlandsfinländarbarn och ungdom

Vilken är utlandsfinländarparlamentets största framgång? Besvara enkäten här!