VÄLKOMMEN TILL FINLAND SAMFUNDETS ÅRSMÖTE!

0

 

VÄLKOMMEN TILL FINLAND SAMFUNDETS ÅRSMÖTE!

Tid: onsdag den 26.4.2023 kl. 17.00
Plats: Finska Litteratursällskapet, Regeringsgatan 1, Helsingfors
Mötesspråk: finska

Årsmötet behandlar stadgeenliga frågor:
– Årsberättelsen samt bokslutet och revisionsberättelsen för 2022 godkänns.
– Bokslutet för 2022 fastställts och ansvarsfrihet beviljas.
– Versamhetsplanen för 2023 behandlas, budgeten fastställs och det beslutas om         medlemsavgiften.
– Det väljs nya styrelsemedlemmar i stället för dem som står i tur av avgår.
– En revisor och revisorsuppleant väljs.

På mötet behandlas ett förslag till ändring av stadgarna.

Möteshandlingarna sänds medlemmar på begären per e-post två veckor före mötet. På årsmötet har de medlemmar som antagits före slutet av föregående år rösträtt. En medlem som inte betalat sin medlemsavgift för föregående år före årsmötet har inte rösträtt.  En medlem som inte betalat sin medlemsavgift för föregånde år före årsmötet har inte rösträtt. Varje person- och organisationsmedlem har en röst. Företrädare för organisationsmedlemmar ska ha fullmakt.

Det serveras kaffe på mötet från kl. 16.30. För att garantera ett smidigt möte och grund av servering ber vi er anmäla er per e-post senast måndagen den 10 april 2023:
info@suomi-seura.fi

Styrelsen, Finland-Samfundet