Matkustaminen Suomeen ja Suomesta koronaepidemian aikana

Päivitetty 5.5.2022

Kun matkustat Suomeen

Suomi on rajoittanut maahantuloa muista maista koronaviruspandemian vuoksi. Maahantulon yhteydessä tehtävillä terveysturvallisuustoimilla pyritään hidastamaan pandemian leviämistä.  Sisärajavalvonnasta on luovuttu. Ulkorajaliikenteen maahantulon rajoituksia jatketaan 5.6 asti.

Suomeen koronaviruspandemian aikana saapuvia koskevat sekä rajaviranomaisten että terveysviranomaisten vaatimukset:

Rajavalvonta

Ensin rajaviranomaiset päättävät siitä, voiko matkustaja tulla maahan. Koronapandemian aikana maahantuloa on rajoitettu ja matkustajilta voidaan vaatia todistuksia koronaan liittyen.

Suomen kansalaisilla, heidän perheenjäsenillään ja Suomessa pysyvästi asuvilla on kuitenkin aina oikeus palata Suomeen.

Rajavartiolaitoksen sivuilta löytyvät viimeisimmät tiedot siitä, millä edellytyksillä ja mitä todistuksia ulkomaalainen tarvitaan maahan pääsemiseen:

Maahantulo Suomeen (Rajavartiolaitos)

Terveysturvallisuustoimet

Maahantulon jälkeen terveysviranomaiset päättävät siitä, millaisia terveystoimia tai testausvaatimuksia maahan tulleille asetetaan. Terveysturvallisuustoimet rajoilla perustuvat tartuntatautilakiin, jonka määräaikaiset pykälät ovat voimassa 30.6.2022 saakka.

Terveysviranomaisten vaatimukset koskevat myös Suomen kansalaisia ja Suomessa oleskelevia.

Tartuntatautilain mukaisesti jokaisella Suomeen saapuvalla matkustajalla pitää olla jokin näistä kolmesta todistuksesta: rokotustodistus tai todistus sairastetusta koronataudista tai negatiivinen testitodistus (alle 72 tuntia). Jos matkustajalla ei ole mitään edellä mainituista todistuksista, hänet voidaan ohjata koronatestiin maahantulopisteellä. Terveysviranomaiset tekevät todistusten tarkastuksia riskiperusteisesti.

Vaatimukset koskevat eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta kaikkia vuonna 2006 tai sitä aikaisemmin syntyneitä henkilöitä.

Tarkempia ohjeita:

Kun matkustat Suomesta ulkomaille

Myös muut maat voivat rajoittaa matkustamista. Jokaisen Suomesta toiseen valtioon matkustavan tulee itse tarkistaa, mitkä ovat maahantulon rajoitukset ja edellytykset kohdemaassa.