Lomalla Suomeen? – Vakituisesti ulkomailla asuvien lomailu ja matkailu Suomessa

Päivitetty 24.6.2020

Suomen Covid-19 pandemian rajanylitysrajoitukset eivät koske Suomen kansalaisia, sillä Suomen kansalaisella on aina oikeus palata Suomeen. Myös Suomen kansalaisen perheenjäsenten maahanpääsy on mahdollista kansallisuudesta riippumatta. Omaehtoista kahden viikon kahden viikon karanteenia suositellaan jatkossakin kaikille Suomeen saapuville, jotka tulevat maista, joihin kohdistuu pandemiasta johtuvia rajanylitysrajoituksia.

Suomen hallitus on päättänyt 23.6.2020 koronapandemiasta johtuvien matkustusrajoitusten höllentämisestä seuraavasti:

  • Suomi luopuu sisärajavalvonnasta ja matkustusrajoituksista 13. heinäkuuta alkaen, jos epidemiatilanne niin sallii Saksan, Italian, Itävallan, Kreikan, Sveitsin, Slovakian, Slovenian, Unkarin ja Liechtensteinin sekä Schengeniin kuulumattomien Kroatian, Kyproksen ja Irlannin välillä. 
  • Päätökset  matkustusrajoitusten poistamisesta tehdään 10. heinäkuuta mennessä. Kriteerinä on kunkin maan koronatartuntojen esiintyvyys, jonka pitää olla matalampi kuin 8 tautitapausta 100 000 asukasta kohden.
  • Jos matkustusrajoituksista luovutaan, myös suositus kahden viikon vapaaehtoisesta karanteenista poistuu näistä maista Suomeen saapuvilta.

Suomeen on voinut matkustaa 15.6 lähtien ilman rajoituksia Norjasta, Tanskasta, Islannista, Virosta, Latviasta ja Liettuasta. Näistä maista Suomeen tulevien ei enää tarvitse olla kahden viikon karateenissa.

Rajanylityksessä on aina mukana kaksi valtiota. Vaikka Suomi on jo poistanut tai poistamassa matkustusrajoituksia yllä lueteltujen maiden välillä, eivät näiden maiden matkustusäännöt välttämättä ole yhtenevät Suomen päätösten kanssa. Suomesta ulkomaille lähtevän pitää itse varmistaa kohdemaan viranomaisten nettisivuilta kyseisen maan maahantulo- ja karanteenimääräykset. Matkailijan tulee itse selvittää oman  matkavakuutusturvansa kattavuus pandemiatilanteessa.
Aiheesta lisää Sosiaali- ja terveysministeriö verkkosivuilla

Suomessa voi matkailla vapaasti, kunhan noudattaa koronavirukseen liittyviä turvallisuusohjeita. Kaikkea matkustamista tulee välttää sairaana ja oireiden ilmaantuessa tulee ottaa välittömästi yhteyttä oleskelupaikkakunnan terveydenhuoltoon.
Käsi- ja yskimishygieniasta tulee huolehtia matkan aikana.
Matkailijat ovat itse vastuussa ohjeistuksen noudattamisesta ja soveltamisesta omaan toimintaansa.

Ohjeistus matkailijoille löytyy Työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilta
Ohjeistus lentomatkustajille löytyy Finavian verkkosivuilla
Jos suunnittelet Suomeen matkustamista, seuraa myös Rajavartiolaitoksen verkkosivuja