Sammanlagt 16 325 personer utövade sin rösträtt i förhandsröstningen i Europaparlamentsvalet vid Finlands ambassader och konsulat utomlands. Därtill röstade 228 finländska besättningsmedlemmar på fartyg.

Det var ungefär 2 200 fler som röstade i år än i EU-valet 2014, då sammanlagt 14 121 personer röstade utomlands. I årets EU-val var det möjligt att förhandsrösta i 80 länder vid totalt 169 röstningsställen.

Enligt Befolkningsregistercentralen bor cirka 255 000 röstberättigade finländare stadigvarande utomlands. Även röstberättigade personer som tillfälligt vistas utomlands kan rösta vid ambassader och konsulat.

Finländare som är permanent bosatta i ett annat EU-land kan registrera sig som väljare i det landets EU-val. Då har de inte rösträtt i Finlands EU-val.

Precis som i riksdagsvalet våren 2019 kunde finländare som stadigvarande bor eller tillfälligt vistas utomlands brevrösta. Uppgifterna om antalet personer som brevröstat är ännu inte tillgängliga. Det är justitieministeriet som ansvarar för att ordna brevröstningen.

Flitigast förhandsröstade finländarna även i år i Sverige, där det gavs 2 677 röster. Näst mest röster gavs i Spanien, där 1 571 personer utövade sin rösträtt. Tredje livligast röstade finländare i Belgien där 1 425 personer gav sin röst. I Tyskland röstade 1 149 och i Storbritannien 1 059 finländare.

Av de enskilda röstningsställena ligger det livligaste i Bryssel, där 1 425 personer gick och röstade, det näst livligaste var Stockholm med 1 211 och på tredje plats kommer Fuengirola där 893 finländare röstade.

Ytterligare information: Leena Ritola, chef för enheten för passärenden, tfn 0295 351 524

The Foreign Ministry’s email addresses are of the format firstname.lastname@formin.fi.