Inreserestriktionerna fortsätter till den 25 maj

UPPDATERAD 10.5.2021

Länder du kan resa till och från utan restriktioner: Island, Vatikanen och i trafiken mellan Finland och Australien, Sydkorea, Singapore, Thailand och Nya Zeeland i fråga om invånarna i dessa länder (bara direktflyg). Inreserestriktionerna avvecklas nu också i trafiken från Rwanda till Finland i fråga om invånare i Rwanda. När inreserestriktioner avvecklas betyder det att semesterresor till Finland är tillåtna.
Då är frivillig karantän i Finland eller testning inte nödvändiga.

I fråga om andra länder förlängs inreserestriktionerna till den 25 maj 2021.

En finsk medborgare har alltid rätt att återvända till Finland och var och en har rätt att lämna Finland, om inte rätten har begränsats genom lag.
Även finska medborgares familjemedlemmar har rätt att komma in i landet oberoende av nationalitet.

Regeringen rekommenderar dock fortfarande att man undviker resor som inte är nödvändiga till andra länder än de som inte längre omfattas av inreserestriktioner.

Gränsbevakningsväsendet ger allmänheten råd om gränstrafiken per telefon och e-post. Tjänsten finns tillgänglig på finska, svenska och engelska vardagar kl. 8–16 på numret 0295 420 100. Frågor kan också sändas per e-post till adressen [email protected]

Läs mera:
Inrikesministeriet PRESSMEDDELANDE: Inreserestriktionerna fortsätter till den 25 maj Gränsbevakningsväsendet: Corona info 
Anvisning för resenärer när det finns en obligatorisk hälsoundersökning vid inresepunkten: thl.fi

Alla resenärer som kommer till Finland från utlandet ska ha ett negativt coronavirustest

THL rekommenderar att alla transportföretag och rederier som transporterar personpassagerare förutsätter ett negativt coronavirustestresultat av alla resenärer som kommer till Finland från utlandet. Ett intyg ska visas upp för trafikföretaget innan resan inleds. Det rekommenderas att ett intyg över negativt testresultat ska krävas senast från och med den 23 februari 2021.

Rekommendationen gäller alla resenärer över 12 år som anländer till Finland. Även för 6–12-åringar rekommenderas ett motsvarande intyg, men det krävs inte.

Om resenären har ett läkarintyg över genomgången covid-19-sjukdom men redan har tillfrisknat och det har gått mindre än 6 månader sedan tillfrisknandet, behövs inget intyg över negativt coronavirustest.

Intyget bör innehålla passagerarens personuppgifter, namnet och kontaktuppgifterna för det utfärdande laboratoriet eller vårdpersonalen, tidpunkten för provtagning (testet bör tas tidigast 72 timmar före man stiger ombord på transportmedlet), typ av test (PCR eller antigentest) och testresultatet (negativt).

Intyget bör vara på ett språk som transportören kan tolka eller på engelska, finska eller svenska. Det kan godkännas på papper eller i elektronisk form. Informationen i intyget bör inte lagras i transportörens informationssystem, utan endast intygets existens ska verifieras då passageraren går ombord påtransportmedlet.

Läs mera: THL, Rekommendation 17.2.2021 (PDF)

Bekanta dig även på förhand med flygbolagets anvisningar.
Finnairs resenärer får mer information här (på engelska).

På inreseplatsen ber hälsovårdsmyndigheterna dig om ett intyg över ett på förhand utfört coronatest och hänvisar dig vid behov till testning. Dessutom ber man om dina kontaktuppgifter så att smittskyddsläkaren i din vistelse- eller boendekommun kan kontakta dig, hänvisa dig till test efter 72 timmar, samt ge dig mer information.

FINENTRY TJÄNSTEN

Syftet med FINENTRY-tjänsten är att göra det smidigare att komma till Finland under coronapandemin. Tjänsten ger resenären information och anvisningar om coronavirustestning och frivillig karantän.

Det lönar sig att använda tjänsten då den digitala tjänsten påskyndar inresan och gör det smidigare att boka tid till ett kostnadsfritt coronavirustest i Finland. Negativa resultat för coronavirustest förkortar den frivilliga karantänen.

I FINENTRY-tjänsten kan du till exempel:

  • boka tid till coronavirustest i Finland
  • få ett sms med anvisningar för hur du anländer till testet
  • få ett sms med resultatet av coronavirustestet

Undantag från rekommendationer för karantän och testning

En resenär som kommer till Finland från ett land med hög incidens av coronavirus
rekommenderas att självmant hålla sig i karantän i 14 dagar.
Resenären kan förkorta sin frivilliga karantän genom att ta två negativa coronatest.

För en person som inte är bosatt i Finland rekommenderas testning högst 72 timmar före ankomsten till Finland. Resenären kan låta testa sig på nytt tidigast 72 timmar efter inresan. Resenären rekommenderas att självmant hålla sig i karantän på inkvarteringsstället mellan testerna. Den frivilliga karantänen upphör om testresultatet är negativt. Om testresultatet är positivt kan en smittskyddsläkare bestämma att resenären ska hållas i karantän. Karantänen fortsätter tills resenären har tillfrisknat.
Om resenären vistas i Finland i mindre än 72 timmar, behövs ingen frivillig karantän eller ett andra test.

Läs mera: THL Undantag från rekommendationer för karantän och testning

Coronablinkern

Coronablinkern är en app som produceras av Institutet för hälsa och välfärd. Genom Coronablinkern får du information, om du enligt appens bedömning har blivit utsatt för coronaviruset.

Om du vistas en längre tid i Finland, exempelvis över två veckor, rekommenderar vi att du använder Coronablinkern. De rekommendationer som är i kraft i Finland gäller alla som befinner sig i landet oavsett om de är finska medborgare eller inte. Läs mer om Coronablinkern

Läs mera:
UM:s nyheter om coronaviruset
Finavia: Flygresor under coronapandemin