Utlandsfinländarnas semester och resa i Finland

UPPDATERAD 24.6.2020.

Finländska begränsningarna av gränstrafiken på grund av covid-19-pandemin rör inte finska medborgare och deras familjemedlemmar. Anvisningar om begränsning av onödiga närkontakter och iakttagande av frivillig karantän i 14 dygn rör fortfarande alla som anländer från länder som har inre eller yttre gränskontroll i kraft.

Från och med måndagen den 15 juni öppnar Finland gränserna till sex länder: Estland, Lettland, Litauen, Norge, Danmark och Island. Också karantänsrekommendationerna försvinner från dessa länder.

Begränsningarna fortsätter i fråga om trafiken mellan Finland och andra länder än de som nämns ovan.

Regeringen förbereder sig på att från och med den 13 juli kommer att öppna gränsen för resenärer från Grekland, Italien, Liechtenstein, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Tyskland, Ungern och Österrike samt icke-Schengenländerna Cypern, Irland och Kroatien.
Avgörandet tas den 10 juli. Beslutet om att öppna gränsen kommer att gälla länder som under de 14 senaste dygnen har haft högst 8 nya coronafall per 100 000
invånare.

Den som åker på resa ska själv ta reda på vilka inrese- och karantänbestämmelser som gäller i mållandet och beakta de karantänrekommendationer som gäller när man återvänder till Finland. Resenären ska själv utreda hur omfattande reseförsäkringsskyddet är i en pandemisituation. Den som åker på resa gör klokt i att studera gällande anvisningar. De inrese- och karantänanvisningar som gäller i olika länder finns på de lokala myndigheternas webbplatser.

Man får resa inom Finland, så länge säkerhetsanvisningarna som gäller coronavirusepidemin iakttas. Man ska undvika alla resor om man är sjuk. Om några symptom uppträder ska du omedelbart kontakta den lokala hälsovården. Undvik onödig fysisk kontakt och var noga med handtvätt och med hygienen när du hostar.

Resenärerna själva ansvarar för att anvisningarna följs

Mera information:
Social- och hälsovårdsministeriet
Arbets- och näringsministerie
Finavia
Följ med informationen på sidorna raja.fi om du planerar en resa till Finland i sommar.