Inreserestriktionerna skärps den 27 januari

UPPDATERAD 25.1.2021

Statsrådet beslutade den 22 januari att inreserestriktionerna skärps i Finland.
De nya begränsningarna träder i kraft den 27 januari och gäller till och med den 25 februari. Syftet med ändringarna är att minska den trafik som anländer över gränsen,
detta för att förhindra att nya varianter av coronavirus sprids.

Länder du kan resa till och från utan restriktioner från och med den 27 januari:

  • Övriga europeiska länder: Vatikanstaten
  • Länder utanför Europa: Australien, Nya Zeeland, Rwanda, Singapore, Sydkorea och Thailand.

När inreserestriktioner avvecklas betyder det att semesterresor till Finland är tillåtna.
Då är frivillig karantän i Finland eller testning inte nödvändiga.

En finsk medborgare har alltid rätt att återvända till Finland och var och en har rätt att lämna Finland, om inte rätten har begränsats genom lag.
Även finska medborgares familjemedlemmar har rätt att komma in i landet oberoende av nationalitet.

Regeringen rekommenderar dock fortfarande att man undviker resor som inte är nödvändiga till andra länder än de som inte längre omfattas av inreserestriktioner. För att förhindra att den nya virusvarianten sprids i Finland avråder regeringen från alla resor till Förenade konungariket, Irland och Sydafrika.

Resenärer som anländer till Finland ska beakta Finlands karantän- och testrekommendationer. Anvisningar om dessa hälsosäkerhetsåtgärder ges av Institutet för hälsa och välfärd. Information finns också i tjänsten Finentry.

En resenär som kommer till Finland från ett land med hög incidens av coronavirus
rekommenderas att självmant hålla sig i karantän i 10 dagar.
Resenären kan förkorta sin frivilliga karantän genom att ta två negativa coronatest.

För en person som inte är bosatt i Finland rekommenderas testning högst 72 timmar före ankomsten till Finland. Resenären kan låta testa sig på nytt tidigast 72 timmar efter inresan. Resenären rekommenderas att självmant hålla sig i karantän på inkvarteringsstället mellan testerna. Den frivilliga karantänen upphör om testresultatet är negativt. Om testresultatet är positivt kan en smittskyddsläkare bestämma att resenären ska hållas i karantän. Karantänen fortsätter tills resenären har tillfrisknat.
Om resenären vistas i Finland i mindre än 72 timmar, behövs ingen frivillig karantän eller ett andra test.

Institutet för hälsa ja välfärd rekommenderar att flygbolagen förutsätter att passagerare
som anländer till landet utanför Finland har ett intyg över negativt testresultat för coronaviruset. Bekanta dig även på förhand med flygbolagets anvisningar.
Finnairs resenärer får mer information här (på engelska).

Coronablinkern är en app som produceras av Institutet för hälsa och välfärd. Genom Coronablinkern får du information, om du enligt appens bedömning har blivit utsatt för coronaviruset.

Om du vistas en längre tid i Finland, exempelvis över två veckor, rekommenderar vi att du använder Coronablinkern. De rekommendationer som är i kraft i Finland gäller alla som befinner sig i landet oavsett om de är finska medborgare eller inte. Läs mer om Coronablinkern

Läs mera:
Gränsbevakningsväsendet Inrikesministeriet:
PRESSMEDDELANDE 22.1.2021

Vanliga frågor om resande (Statsrådet).

Corona info (Gränsbevakningsväsendet)

Uppdaterade hälsosäkerhetsrekommendationer finns i THL:s anvisningar.

UM:s nyheter om coronaviruset

Flygresor under coronapandemin (Finavia)