Inresa till Finland från och med 12.7.2021

UPPDATERAD 12.7.2021

I enlighet med statsrådets beslut av den 8 juli förlängs den inre gränskontrollen så att den pågår från den 12 till den 25 juli. Under den här perioden tillämpas såväl inreserestriktionerna vid de inre och yttre gränserna som kraven i lagen om smittsamma sjukdomar. Med inre gränser avses gränserna mellan Finland och andra stater som omfattas av Schengenavtalet.. Det sker även ändringar i den yttre gränskontrollen.

Gränsbevakningsmyndigheterna gör först en bedömning av en persons rätt att resa in till Finland

 • Finska medborgare, deras familjemedlemmar och personer som varaktigt bor i Finland har alltid rätt att resa in i landet.
 • Inresa från EU- och Schengenländer är tillåten om landets incidenstal är under 25, eller om resenären kan visa upp ett intyg över att ha fått en fullständig covid-19-vaccinationsserie eller över att ha genomgått coronavirussjukdom för mindre än 6 månader sedan.
 • Inresa från andra EU- och Schengenländer är tillåten av nödvändig orsak eller för arbetsresa.
 • Inresa från tredjeländer på EU:s gröna lista är tillåten om landets incidenstal är under 25.
 • Inresa från andra tredjeländer än länder på EU:s gröna lista är tillåten av nödvändig orsak.
 • Vid transitering via Helsingfors-Vanda flygplats krävs inga hälsosäkerhetsåtgärder, men destinationslandets krav måste uppfyllas.

Om personen är berättigad att resa in i Finland bedömer hälsovårdsmyndigheterna vilka hälsosäkerhetsåtgärder enligt lagen om smittsamma sjukdomar som personen omfattas av.

Hälsokontroller och covid-19-test vid Finlands gränser

Personer som anländer till Finland från riskländer hänvisas efter Gränsbevakningsväsendets inresekontroll till en hälsokontroll.

Personer som fyllt 16 år ska från och med den 12 juli visa upp något av följande:

 1. ett intyg över att ha blivit vaccinerade med en covid-19-vaccinationsserie
 2. ett intyg över ett negativt covid-19-test som tagits högst 72 timmar före ankomsten till landet eller ett intyg över att ha fått en första vaccindos minst 2 veckor före ankomsten
  –   dessutom ska inresande gå och testa sig inom 3–5 dygn från ankomsten
 3. ett intyg över att ha genomgått coronavirussjukdom under det senaste halvåret

Om en person som anländer till Finland inte kan visa upp något av dessa intyg, ska personen delta i ett covid-19-test genast efter ankomsten till landet och i ett andra test inom 3–5 dygn. Testerna är avgiftsfria. Undvik kontakt med andra människor medan du väntar på testresultaten.

Personer som anländer från andra länder än riskländer hänvisas inte till hälsokontroll vid inreseställena och behöver inte delta i covid-19-test.

Inreserestriktionerna avvecklas från och med den 26 juli 2021 i trafiken till Finland från Schengenlander och Andorra, Bulgarien, Cypern, Irland, Kroatien, Monaco, Rumänien, San Marino och Vatikanen. Detta eftersom dessa länder enligt EU:s rekommendationer är jämförbara med Schengenländerna. Personer som är bosatta i EU- och Schengenstater och som före inresan till Finland kan visa intyg över en godkänd vaccinationsserie mot covid-19, eller har insjuknat i covid-19-sjukdom för mindre än sex månader sedan, kan i fortsättningen komma till Finland eller resa till sitt hemvistland genom Finland även genom den yttre gränsen.

Läs mera:

Aktuella inreserestriktioner – Gränsbevakningsväsendet
Landsspecifik förteckning över inre och yttre gränskontroller
Gränsbevakningsväsendets corona-info
Resor och coronaviruspandemin (Institutet för hälsa och välfärd)
Den inre gränskontrollen fortsätter till den 25 juli – det sker också ändringar i den yttre gränskontrollen – pressmeddelande den 8 juli
Inresa till Finland och tidsbokning för covid-19-test – FINENTRY
Hälsosäkerheten vid gränserna: Beslut om skyldigheterna för personer som anländer till Finland från utlandet – pressmeddelanden den 6 juli

Mer information:
Gränsbevakningsväsendet ger allmänheten råd om gränstrafiken per telefon och e-post. Tjänsten finns tillgänglig på finska, svenska och engelska vardagar kl. 8–16 på numret 0295 420 100. Frågor kan också sändas per e-post till adressen [email protected] Det råder rusning vid medborgarrådgivningstjänsten och det kan ta längre tid än vanligt att få svar. Resenärer rekommenderas att kontrollera gällande anvisningar för gränsövergång i första hand på Gränsbevakningsväsendets webbplats.

Utrikesministeriet rekommenderar dock att man iakttar särskild försiktighet när man reser till EU- och Schengenområdet. Ministeriet rekommenderar också fortfarande att man undviker resor som inte är nödvändiga till länder utanför EU och Schengenområdet, med undantag för de länder som regeringen beslutat att inte omfattas av inreserestriktioner. Dessutom rekommenderar utrikesministeriet fortfarande att man undviker alla resor till Brasilien, Sydafrika och Indien. Den som åker på resa ska själv ta reda på vilka inrese- och karantänbestämmelser som gäller i destinationslandet vid tidpunkten för resan.

Läs mera:
UM:s nyheter om coronaviruset
Finavia: Flygresor under coronapandemin