Vem som kan komma till Finland och under vilka förutsättningar

UPPDATERAD 13.12.2021

Du får resa till Finland från alla länder, om du har fått en godkänd covid-19-vaccinationsserie. Då har du inte heller några andra skyldigheter enligt lagen om smittsamma sjukdomar.

Finska medborgare, deras familjemedlemmar och personer som varaktigt bor i Finland har alltid rätt att resa in i landet. Den inre gränskontrollen slopades från och med den 26 juli, dvs. från och med det har det varit möjligt att fritt inresa från EU- och Schengenländerna utan reserestriktioner. Kom dock ihåg att de förpliktelser som nämns i lagen om smittsamma sjukdomar gäller alla resenärer som anländer till Finland. Därför är det viktigt att du bekantar dig med aktuella hälsosäkerhetsanvisningarna på THL:s webbsidor  oberoende vilket land du reser till Finland från.

I fråga om andra än finska medborgare eller utlänningar som är stadigvarande bosatta i Finland bedömer gränskontrollmyndigheterna separat om villkoren för inresa uppfylls ifall resenären inte har ett intyg som hänför sig till coronaviruset. De aktuella inreserestriktionerna finns på Gränsbevakningsväsendets webbplats

Gränsbevakningsväsendet ger allmänheten råd om gränstrafiken per telefon och e-post. Tjänsten finns tillgänglig på finska, svenska och engelska vardagar kl. 8–16 på numret 0295 420 100. Frågor kan också sändas per e-post till adressen [email protected]

Om du har frågor om kraven på testning och karantän, kontakta statsrådets telefontjänst för coronainfo på numret 0295 535 535 eller läs mer på Institutet för hälsa och välfärds webbsida.

Om ditt avgångsland eller avgångsområde före ankomsten till Finland har fastställts i statsrådets förordning behöver du inte delta i de hälsosäkerhetsåtgärder som ordnats i samband med inresan. Med avgångsland eller avgångsområde avses det land eller område där du huvudsakligen har vistats före ankomsten till Finland.

När du kommer till Finland från vilket som helst annat land än de länder som nämns i statsrådets förordning och du är född 2005 eller tidigare, ska du delta i de hälsosäkerhetsåtgärder som ordnas i samband med inresan.

Det rekommenderas att man loggar in i Finentry-tjänsten före inresa.

Inom Lapplands sjukvårdsdistrikt används motsvarande tjänsten Laplandentry.

Ytterligare information:
Inreserestriktionerna i trafiken över de yttre gränserna fortsätter fram till den 24 oktober  (Inrikesministeriet 7.10.2021)
Resor till och från Finland
Gränsbevakningsväsendets corona-info
Resor och coronaviruspandemin (Institutet för hälsa och välfärd)
UM:s nyheter om coronaviruset
Finavia: Flygresor under coronapandemin
Finland Samfundet: Finland tog i bruk EU:s gemensamma coronaintyg sommaren 2021

För att överväga risken för resor med anknytning till coronaviruset kan du undersöka incidenstalen på EU:s smittskyddsmyndighets (ECDC) sidor.
COVID-19 Situation Dashboard (ECDC)