19.5.2020

Finländska begränsningarna av gränstrafiken på grund av covid-19-pandemin rör inte finländska medborgare. Finländska medborgares familjemedlemmar får anlända till Finland om de innehar en handling som visar att de har uppehållsrätt antingen i Finland eller i något annat EU- eller Schengenland. Om inte kan inresa tillåtas om det handlar om nödvändig trafik, till exempel en resa i tvingande familjeärenden eller personen är familjemedlem till en finländsk medborgare bosatt i Finland.

Inrikesministeriets och social- och hälsovårdsministeriets anvisningar om begränsning av onödiga närkontakter och iakttagande av frivillig karantän i 14 dygn rör fortfarande alla som anländer från utlandet till Finland.

Dessa Gränsbevakningsväsendets anvisningar för gränstrafik gäller till och med 14 juni 2020. Följ därmed med informationen på sidorna raja.fi om du planerar en resa till Finland i sommar.

Ytterligare uppgifter: https://www.raja.fi/aktuellt/instruktioner_gransovergang