Finland-Samfundets styrelse beslöt 18.3., att på grund av coronavirussituationen måste utlandsfinländarparlamentets 10. session 11.-12.6.2020 i Finlandia-huset, Helsingfors flyttas till året 2021. Den nya sessionstidpunkten är torsdag-fredag 10.-11.6.2021. Vi tackar för deras aktivitet som anmält sig till sessionen och de samfund som lämnade in motioner! De 69 motioner som lämnades för parlamentssessionens behandling gäller till årets 2021 session och finns på hemsidan usp.fi. Parlamentets stadgar tillåter samfund att göra motioner ända tills tre månader före sessionen. Nya sessionsinbjudningar sänds till alla UFP samfund före 9.12.2020.

Utlandsfinländarparlamentet (UFP) är ett samarbetsforum för utlandsfinländska organisationer. Dess uppgift är att förbättra ställningen för utlandsfinländare. UFP-verksamheten samordnas av Finland-Samfundet.