Tid: 11–12 juni 2020
Plats: Finlandia-huset, Helsingfors

Utlandsfinländarparlamentet (UFP) är ett samarbetsforum för utlandsfinländska organisationer. Dess uppgift är att förbättra ställningen för utlandsfinländare. UFP-verksamheten samordnas av Finland-Samfundet rf.

Hur kommer ni med i UFP?

UFP består av företrädare för utlandsfinländska organisationer i världen. Utlandsfinländska organisationer som ratificerat UFP:s stadgar kan delta i verksamheten och lämna motioner och sända företrädare till sessionen.
Alla utlandsfinländare kan delta i UFP-verksamhet via en lokal utlandsfinländsk organisation.
Är er utlandsfinländska organisation inte med i UFP kan ni ännu delta i sessionen år 2020 genom att ratificera UFP:s stadgar senast 11 mars 2020.
UFP:s stadgar: 2017_StadgarArbetsor
Ratifieringsblanketten: VAHVISTUS_RATIFICERING_RATIFICATION

Program

Programmet för UFP-sessionen läggs in på denna sida senare.

Lämna motioner till sessionen

Alla utlandsfinländska organisationer som ratificerat UFP:s stadgar kan lämna sessionen motioner om frågor viktiga för utlandsfinländare – om något som ska förbättras eller ändras. Motioner ska lämnas senast 11 mars 2020.
Motionsformulär: Aloite_Motion_2020(doc)
Aloitelomake_Motion_2020(pdf)

Anmälan till sessionen – organisationer

Utlandsfinländska organisationer ska anmäla sig till UFP-sessionen. Sista anmälningsdagen är 11 mars 2020. Inbjudningar skickas främst elektroniskt före 11.12.2019.

Anmälan till sessionen – företrädare och observatörer

Utlandsfinländska organisationer som anmält sig kan sända företrädare till sessionen som följer:

 • Organisationer med under 500 medlemmar kan sända en företrädare.
 • Organisationer med över 500 medlemmar kan sända två företrädare.
 • Organisationer med över 1000 medlemmar kan sända tre företrädare.

Det finns inga bestämmelser om antalet observatörer. Observera att observatörer kan följa med plenum och delta i utskottsarbete om utskottet har plats och tillåter detta. Observatörer har inte yttrande- eller rösträtt i plenum eller utskott. Om de så vill kan utskott ge observatörer yttranderätt.

Alla företrädare och observatörer ska anmäla sig till sessionen. Sista anmälningsdagen är 30 april 2020. Ett webbanmälningsformulär för företrädare och observatörer skickas till alla utlandsfinländska sammanslutningar som följer UFP:s verksamhet senast den 11 december 2019.

Resebidrag till under 30-åriga sessionsdeltagare

Under 30-åriga företrädare och observatörer som kommer till sessionen kan söka resebidrag (ansökan kan också lämnas av en person befullmäktigad av organisationen) som följer:

 • Kommer från Norden, Baltikum eller Ryssland 100 €.
 • Kommer från övriga Europa 300 €.
 • Kommer från någon annan region 500 €.

Sista ansökningsdagen är 28 februari 2020. Bidragsbesluten delges i mars.
Till ansökan ska du bifoga formuläret Session 2020 Avtal om beviljande och kontroll av samt villkor för bidrag. Sänd Finland-Samfundet avtalet tillsammans med ansökningsblanketten eller per e-post. Du kan sända ett undertecknat avtal också per post.
Webbansökningsblankett
Avtal om beviljande
Ytterligare uppgifter: Hanne Selin

Registreringsavgift

Sessionens registreringsavgift är 50 € per anmäld företrädare eller observatör. Avgiften inkluderar sessionsmaterialet samt buffélunchen och kaffet enligt programmet. Avgiften är personlig och ska betalas senast 30 april 2020. Betalningsanvisningar och avbokningsvillkor läggs in här senare.

Ytterligare uppgifter om sessionen:
Sini Castrén
parlamentssekreterare
info@usp.fi, +358-(0)9-6841 210, www.usp.fi

Övrigt program (preliminärt)

Onsdag 10 juni 2020

Öppningsmässa

Kl. 12 – Öppningsmässa för deltagarna i UFP-sessionen. Predikan av utlandsfinländarnas egna biskop, biskopen i Uleåborg Jukka Keskitalo.
Plats: meddelas senare
Arrangörer: Kyrkans arbete bland utlandsfinländare, Kyrkostyrelsen

Regionmöten
UFP:s åtta regioner håller möten (tid och plats meddelas senare):

 • Finlandssvenskar i världen
  • Kanada
  • USA och Latinamerika
  • Centraleuropa
  • Sydeuropa, Afrika och Mellanöstern
  • Australien och Asien
  • Östeuropa
  • Nordeuropa

Lördag 13 juni 2020

Framtidsdag för utlandsfinländskhet

Kl. 10–15
Plats: meddelas senare
Program (på finska): gemensamt program på förmiddagen, workshopar på eftermiddagen
Ytterligare uppgifter och webbanmälningsformulär läggs in senare.
Arrangörer: Finland-Samfundet rf, Kyrkans arbete bland utlandsfinländare (Kyrkostyrelsen), Finlands Sjömanskyrka rf och Migrationsinstitutet