Tid: 11–12 juni 2020
Plats: Finlandia-huset, Helsingfors

Till utlandsfinländarparlamentets (UFP) session är välkomna alla utlandsfinländska organisationer som ratificerat stadgarna för parlamentet.

Är din organisation ännu inte med i UFP lönar det sig att senast nu komma med.
Ytterligare uppgifter: parlamentssekreterare Sini Castrén, info@usp.fi, +358-(0)9-6841 210, www.usp.fi