Den 18 mars beslutade Finland-Samfundets styrelse att på grund av coronavirussituationen måste den session för utlandsfinländarparlamentet som skulle hållas i Helsingfors den 11–12 juni 2020 flyttas till 2021. Sessionstidpunkten meddelas senare. Vi tackar alla som anmält sig till sessionen och de utlandsfinländska organisationer som lämnat in motioner för deras aktivitet! Inlämnade motioner gäller till nästa session. Vi sänder snarast ytterligare uppgifter om sessionen.

Utlandsfinländarparlamentet (UFP) är ett samarbetsforum för utlandsfinländska organisationer. Dess uppgift är att förbättra ställningen för utlandsfinländare. UFP-verksamheten samordnas av Finland-Samfundet.