Ulkosuomalaisparlamentin käsikirja

USP:n säännöt ja työjärjestys ovat ulkosuomalaisparlamentin viralliset asiakirjat, joihin USP:n toiminta perustuu. Ulkosuomalaisparlamentin käsikirjassa USP käsikirja puolestaan annetaan viitteellisiä toimintaohjeita ulkosuomalaisparlamenttiin osallistuville yhteisöille.

Veli J. Ylänkö, Kanadan pitkäaikainen varapuhemies, laati ensimmäisen version käsikirjasta vuonna 2002. Sen jälkeen käsikirjaa on muokattu kuudennen istunnon jälkeen vuonna 2010, ja tammikuussa 2013. Viimeisin muokkaus huomioi vuoden 2015 kahdeksannen istunnon muutokset ja sisältää alueiden ohjesääntöjä liitteinä (alueille jotka halusivat luoda lisäksi omansa). Tämä viimeisin päivitys tehtiin syyskuussa 2016.

Ulkosuomalaisparlamentin käsikirja (syyskuu 2016): USP_kasikirja_2016 (doc)