Ulkosuomalaisparlamentin 10. istunto 11.-12.6.2020

Finlandia-talo ja Töölönlahti, kuva: Katri Pyynönen

 

Ulkosuomalasparlamentin 10. istunto kokoontuu torstaista perjantaihin 11.-12. kesäkuuta 2020 Finlandia-talossa, Helsingissä.

Kutsut istuntoon lähetettiin kaikille ulkosuomalaisparlamentin (USP) toimintaa seuraaville ulkosuomalaisyhteisöille 11.12.2019 mennessä ensisijaisesti sähköpostitse. Kirjepostina istuntokutsun saivat ulkosuomalaisyhteisöt joilla ei ole sähköpostia. Mikäli USP:n toimintaa seuraava ulkosuomalaisyhteisönne ei ole saanut kutsua, tai haluatte tarkistaa tai muuttaa yhteystietonne, ottakaa ystävällisesti yhteyttä: info@usp.fi tai +358 (0)9 6841 2127.

Tervetuloa mukaan kaikki toimintaa seuraavat eli USP:n säännöt vahvistaneet ulkosuomalaisyhteisöt! Teillä on oikeus lähettää istuntoon

 • yksi äänivaltainen edustaja, ja tarkkailijoita.
 • Yli 500 jäsenen yhteisöt saavat lähettää kaksi edustajaa, ja
 • yli 1 000 jäsenen yhteisöt voivat lähettää kolme äänivaltaista edustajaa.
 • Yksi henkilö voi edustaa useita yhteisöjä. Hänellä on kuitenkin vain yksi ääni parlamentin äänestyksissä.

→ Tiesitkö, että yhteisönne virallisten tarkkailijoiden lukumäärää ei ole rajoitettu. Tarkkailijalla ei ole ääni- eikä puheoikeutta täysistunnossa. Valiokunnassa hänellä on puheoikeus puheenjohtajan luvalla. Tarkkailijat osallistuvat yhtäläisesti kaikkeen ohjelmaan. Yhteisönne voi kannustaa nuoria osallistumaan tarkkailijoina – tai valita heidät edustajiksi ja kokeneemmat tarkkailijoiksi!

Oikeus jättää aloitteita

parlamentin istunnon käsiteltäväksi on ulkosuomalaisparlamentin toiminnassa mukana olevilla kaikilla ulkosuomalaisyhteisöllä, USP:n puhemiehistöllä ja Suomi-Seura ry:llä. Aloitteet koskevat ulkosuomalaisille tärkeitä parannettavia tai muutettavia asioita.  Suomen päätöksentekijät hyötyvät ja tarvitsevat ulkosuomalaisten näkökulmia. Aloitteen viimeinen jättöpäivä on sama kuin yhteisöjen viimeinen istuntoon ilmoittautumispäivä eli 11.3.2020. Ulkosuomalaisyhteisöt voivat siis jättää aloitteita aina 3 kuukautta ennen istuntoa asti. Aloite on aloitelomakkeelle tai vapaamuotoisesti kirjallisesti kirjoitettu yhteisön ehdotus parlamentin kannaksi eli päätöslauselmaksi. Aloitteesta käy ilmi aloitteen tekijäyhteisö, aloitteen otsikko, lyhyt ehdotusteksti päätöslauselmaksi ja aloitteen perustelut, kuten aloitteeseen johtaneet tekijät, tavoitteet ja tarkoitus: neuvot ja lomake aloitteen tekoon.

 • Saapuneet aloitteet: kirjataan tänne tulojärjestyksessään numeroituina (kotisivulla tässä: USP:n istunto > Aloitteet > Aloiteyhteenvedot).
 • Aloitteiden viimeisen jättöpäivän jälkeen niistä koostetaan istuntoa varten Aloiteyhteenveto. Siinä samankaltaiset aloitteet on yhdistetty ja aloitteisiin on lisätty taustaselvitykset niiden käsittelyn edistämiseksi, ja aloitteet on ehdotettu jaettavaksi valiokuntiin jolloin aloite saa lopullisen numerointinsa. Aloiteyhteenveto lähetetään istunto-osallistujille kuukautta ennen istuntoa yhdessä istunnon asialistan ja toimintaraportin 2017-2020 kanssa.

Istunnon ohjelma

julkaistaan myöhemmin tällä sivulla. Alla löydätte tärkeää tietoa istuntoon ilmoittautumisesta, perustelut uudelle rekisteröitymismaksulle, tietoa neuvotelluista majoitusalennuksista, neuvot nuorelle merkittävän matka-avustuksen anomiseksi, ja tiedot istunnon oheisohjelmista. Pohjalla on aikajana josta löytyvät kaikki tärkeät päivämäärät ja ohjelmat.

Istuntoon ilmoittautuminen:

11.3.2020 mennessä: Yhteisön ilmoittautuminen
Suomi-Seura tarvitsee hyvissä ajoin ilmoituksen siitä, kuinka moni yhteisö aikoo lähettää edustajansa istuntoon. Tässä vaiheessa ei ole tärkeää, kuka aikoo osallistua, vaan kuinka moni yhteisö osallistuu. Yhteisöjen on ilmoittauduttava 11.3. mennessä tällä lomakkeella: (https://webropol.com/s/USP-Yhteiso-UFP-Samfund-FEP-Organisation) (uusi suora lähetys, josta lähetysvahvistus). Tarvittaessa pyydä lomaketta kirjoittamalla: info@usp.fi

30.4.2020 mennessä: Edustajan ilmoittautuminen
Suomi-Seuralle on ilmoitettava niiden henkilöiden nimet, jotka osallistuvat edustajana tai tarkkailijana istuntoon, ja valiokuntatyöhön. Henkilöt ilmoittautuvat viimeistään 30.4. mennessä tällä lomakkeella: (https://webropol.com/ep/USP-Edustaja-UFP-Personlig-FEP-Representative) (uusi suora lähetys, josta lähetysvahvistus). Tarvittaessa pyydä lomaketta kirjoittamalla: info@usp.fi. Jos yhteisöstä ilmoittautuu useampi henkilö, kukin ilmoittautuu erikseen.

Rekisteröitymismaksu 50 

pyydetään ensi kertaa. Rekisteröitymismaksu on istunto-osallistujan henkilökohtainen, sitova maksu. Se kattaa istuntopäivien buffet-lounaat jälkiruokineen ja taukokahvit Finlandia-talolla. Se kattaa myös istuntokuluja, joista Suomi-Seura ry on vastannut vuodesta 1997 lähtien. Viimeinen maksupäivä on sama kuin Edustajan ilmoittautumisen -lomakkeella tehtävän oman ilmoittautumisen takaraja: 30.4.2020. Maksamatta jättäminen ei ole peruutus. Maksua ei palauteta ilmoittautuneelle, joka ei tule istuntoon ilman asianmukaista ilmoitusta. Esteen ilmetessä voit luovuttaa osallistumisesi toiselle henkilölle, mutta siitä on ilmoitettava hyvissä ajoin. Voit vielä 30.4. asti muuttaa valittua valiokuntaa ja oheisohjelmaa ja tarkastella omaa ilmoittautumista. Tämä tapahtuu ilmoittautumisesi vahvistavan sähköpostin sisältämän linkin kautta, tai kirjoittamalla: info@usp.fi. Maksuvaihtoehdot:

 1. Pankkisiirto: Helsingin Seudun Osuuspankki, Arkadiankatu 23, 00100 Helsinki, Finland. Tilinhaltija: Suomi-Seura ry. No: FI66 5723 0220 4502 38. BIC: OKOYFIHH. Lisää tieto: ”Istunto 2020 + nimi”.
 2. Pankki-/luottokorttimaksu Suomi-Seuran verkkokaupassa (linkin avaus: Ctrl+klikkaus)

Majoitustietoa

Istunto-osallistujille matkakumppaneineen on neuvoteltu istunnon ajaksi erikoishintoja Helsingin keskustan hotelleihin. Hinnat ja varauskoodit ovat hotellikohtaisia: Majoitustietoa_FI_2020

Nuoren istunto-osallistujan matka-avustus

Istuntoon tuleville korkeintaan 30-vuotiaille nuorille voidaan  myöntää ylimääräinen matka-avustus. Kaukomailta tulevat voivat saada 500 €, Pohjoismaista, Baltiasta tai Venäjältä tulevat 100 € ja muualta Euroopasta tulevat 300 € matka-avustuksen. Avustusta voi hakea 28.2.2020 asti. Päätöksistä tiedotetaan maaliskuun aikana. Edellytyksenä avustuksen saamiselle on, että nuori on istuntoon osallistuvan ulkosuomalaisyhteisön edustaja tai tarkkailija (viimeinen Yhteisön ilmoittautuminen on 11.3.). Anomuksen voi tehdä matkustaja tai hänen yhteisönsä nimetyn matkustajan puolesta. Suomi-Seuran hallitus tekee päätökset määrärahan puitteissa.

 • Anomuslomake TÄSTÄ
 • Liitä anomukseen Istunto 2020 Sopimus (doc) avustuksen myöntämisestä, käytön valvonnasta ja ehdoista.
 • Toimita nämä kaksi allekirjoitettuina Suomi-Seuraan, joko sähköisinä lomakkeina tai sähköpostin liitteinä tai tavallisella postilla.
 • Lisätietoa: Hanne Selin

USP-alueesi oma aluekokous

Istuntoon valmisteleva aluekokous on hyödyllinen samalta alueelta tuleville istunto-osallistujille. Alueenne edustaja kertoo aluekokouksenne ajan ja paikan kun se täsmentyy, ja ne kirjataan tänne. Aluekokoukset voi pitää esimerkiksi edeltävänä päivänä keskiviikkona 10.6.2020, avajaismessun jälkeen klo 14 lähtien. Aluekokous valitsee oman edustajansa eli varapuhemiehen parlamentin puhemiehistöön. Aluekokouksessa voi myös ennakkorekisteröitymällä saada oman kokouskansionsa  joka muutoin jaetaan istunnon avauspäivänä Finlandia-talossa.

Istunnon oheistapahtumia

Avajaisjumalanpalvelus

keskiviikkona 10.6. klo 12 pidetään Saksalaisessa kirkossa. Saarnan pitää ulkosuomalaisten oma piispa, Oulun piispa Jukka Keskitalo. Punatiilinen kirkko sijaitsee Observatorion määren juurella Unioninkadun päässä (Bernhardinkatu 4). Tämän jälkeen tarjotaan kirkkokahvit lähistöllä Kirkon talossa, Mikael-salissa (Eteläranta 8).

Ulkosuomalaisuuden tulevaisuus -päivä 

lauantaina 13.6.2020 klo 10-15. Paikka kerrotaan myöhemmin. Päivä tarjoaa jännittäviä teemoja ja vieraita. Yhteinen osuus on klo 10-12. Sitä seuraavat Suomi-koulu-työpaja (klo 13-15) ja Ulkosuomalaisseniorin tulevaisuus-osio (klo 13-15). Aamupäivästä ja senioriseminaarista vastaavat Suomi-Seura ry, Kirkon ulkosuomalaistyö (Kirkkohallitus), Suomen Merimieskirkko ry ja Siirtolaisuusinstituutti. Ne ovat mukana Suomalainen Seniori Maailmalla-työryhmässä. Suomi-koulu-työpajan järjestävät Frankfurtin Suomi-koulu ja Suomi-Seura. Lisätietoa seuraa.

 

Istunnon aikajana: avaa ja tallenna tästä: 2020 istunnon aikajana

Lisätietoa istunnosta, aloitteista ja mukaan tulosta: info@usp.fi ja +358 (0)9 6841 210.

Ehtiikö mukaan? Uusi ulkosuomalainen yhteisönne ehtii mukaan vuoden 2020 istuntoon, mikäli ratifioitte ulkosuomalaisparlamentin säännöt 11.3.2020 mennessä. Päivä on myös ulkosuomalaisten yhteisöjen viimeinen istuntoon ilmottautumispäivä. Nyt liittyminen eli sääntöjen ratifiointi kannattaa!

12.6. Suomen pääkaupunki juhlii Helsinki-päivää, Helsingin syntymäpäivää. Juuri sopivasti istunnon päättyessä tuona perjantai-iltapäivänä.

Muistattehan, että Suomi-Seura ry:n järjestö- tai henkilöjäsenenä tuette seuran ylläpitämän ulkosuomalaisparlamentin toimintaa. Henkilö-, perhe- tai nuorisojäsenyys on myös hyvä lahja.

Tutustu jäsenetuihin ja liity tästä Tai, vie tästä liittymistiedot seuraavaan yhteisönne tapaamiseen – huomatkaa myös uusi pienen, alle 20 jäsenen jäsenmaksu: Tue USPia – liity Suomi-Seuraan 2020