Behållande av finskt medborgarskap när du fyller 22 år

Har du dubbelt medborgarskap och bor utomlands kan du förlora ditt finska medborgaskap vid 22 års ålder. Finländska medborgare som också har medborgarskap i en annan stat bevarar sitt finska medborgarskap endast om de har tillräcklig anknytning till Finland.

Du har tillräcklig anknytning till Finland om du uppfyller något av följande kriterier:

  • Du är född i Finland och din hemkommun är i Finland när du fyller 22 år.
  • Du har bott i Finland eller i ett annat nordiskt land i sammanlagt sju år innan du fyllde 22 år.
  • Du är 18–21 år gammal och har ansökt om finskt pass/identitetskort eller har fått finskt pass/identitetskort.
  • Du är 18–21 år gammal och har fått finskt medborgarskap på ansökan eller efter anmälan. n Du är 18–21 år gammal och har gjort eller håller på att göra din värnplikt, civiltjänst eller frivilliga militärtjänst för kvinnor i Finland.
  • Du är 18–21 år gammal och har anmält till en finsk beskickning utomlands eller magistraten i Finland att du vill behålla ditt finska medborgarskap. Du får formulera anmälan fritt men den ska vara skriftlig.

Migrationsverket meddelar de personer med finskt medborgarskap som har haft sin hemkommun i Finland i mindre än sju år om risken för att förlora medborgarskapet och möjligheten att behålla det. Detta rör därmed också dem som aldrig bott i Finland. Varje år skickas meddelandet till de personer som fyller 18 år under året och har en registrerad adress i befolkningsdatasystemet. Se därmed till att dina uppgifter alltid är aktuella.

Förlorade du ditt finska medborgarskap då du fyllde 22 år därför att du inte har en tillräcklig anknytning till Finland kan du få tillbaka ditt medborgarskap efter anmälan som tidigare finsk medborgare.

Ytterligare uppgifter:
www.migri.fi
www.maistraatti.fi