Understöd till utlandsfinländska organisationer

Finland-Samfundet delar ut understöd som undervisnings- och kulturministeriet beviljar till utlandsfinländska organisationer en gång per år. Ansökningstid för året 2022 var 1.11.2021 – 28.2.2022. Sista ansökningsdag för 2023 kommer att meddelas senare.

Understöd beviljas i första hand utlandsfinländsk kultur- och hobbyverksamhet för året 2022. Information om villkoren för att söka understöd finns i bilagorna nedan.

Understöd beviljas inte privatpersoner för studier.

Understöd beviljas enligt kriterierna och villkoren hos undervisnings- och kulturministeriet. Från den 1 januari 2017 ber vi alla sökande skriva ut avtalet om beviljande, användning och övervakning av användningen av och villkoren för understöd (länk nedan). Läs igenom, underteckna och bifoga till ansökningsblankett eller sänd Finland-Samfundet avtalet antingen per post eller per e-post (inskannat).

Nedan finns anvisningar för att söka understöd, avtalet om understöd samt elektroniska ansöknings- och utredningsformulär. Önskar du dig en kopia av din ansökan ska du skriva ut den innan du sänder den.

Personuppgifter i understödsformulär används för att informera om understöd, behandla ansökningar, betala ut understöd och arrangera utbildningsdagar. Personuppgifter behandlas enligt vår Dataskyddsbeskrivning för understöd.

Anvisningar för att söka understöd

Avtal om beviljande 2022

Redovisning över användning av bidrag 2020

Redovisning över användning av bidrag 2021