Ulkosuomalaisten digitaalinen osallistumisalusta Virta on avattu

0

Suomi-Seuran uusi ulkosuomalaisille suunnattu digitaalinen osallistumisalusta Virta avattiin käyttäjille maaliskuun alussa osoitteessa virta.suomi-seura.fi. Virta kokoaa ulkosuomalaiset ympäri maailman yhdelle alustalle keskustelemaan ajankohtaisista ja ulkosuomalaisia koskettavista teemoista.

Mikä Virta on ja mihin sitä tarvitaan?

Uuden digitaalisen osallistumisalusta Virran tarkoituksena on vastata ulkosuomalaisten toiveisiin välittää aloitteita ja kehittämisehdotuksia Suomeen päin, osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun ja saada äänensä kuuluviin. Virta edistää dialogia ulkosuomalaisten kanssa ja vahvistaa maailmalla olevien noin 300 000 kansalaisen suomalaista identiteettiä ja yhteyttä Suomeen. Myös ulkosuomalaisparlamentin aloitejärjestelmää on tarkoitus täydentää uudella Virralla, mikä edesauttaa jatkuvaa ja ajantasaista ulkosuomalaisille tärkeiden aloitteiden ja ideoiden käsittelyä. Virta sujuvoittaa perinteistä ulkosuomalaisyhteisöjen aloitteellisuutta ja laaja-alisempien yhteiskunnallisesti merkittävien teemojen käsittelyä.

Miten Virta toimii?

Virtaan avataan virtuaalisia keskustelupalstoja, eli ”virtapiirejä”, joissa rekisteröityneet käyttäjät pääsevät osallistumaan keskusteluun. Rekisteröityminen Virtaan on ilmaista ja avoinna kaikille. Virtapiirit ovat auki määrätyn ajan, ja niiden sulkeuduttua keskusteluista koostetaan tiivistelmät, joita voidaan hyödyntää ulkosuomalaisten asioiden edistämisessä. Virrassa keskustelijoiden on myös itse mahdollista ehdottaa uusia virtapiiriaiheita. Näin pyritään luomaan keskusteluja, jotka ovat ulkosuomalaisille aidosti tärkeitä ja heitä kiinnostavia.

Mistä Virrassa keskustellaan juuri nyt?

Eduskuntavaalit 2023 virtapiirissä keskustellaan siitä, mitkä teemat vuoden 2023 eduskuntavaaleissa näyttäytyvät tärkeimpinä juuri ulkosuomalaisille, ja saavat lähtemään vaaliuurnille.

Paluumuuton haasteet virtapiirissä käydään keskustelua paluumuuttajien ja paluumuuttoa suunnittelevien kohtaamista haasteista, ja siitä miten järjestöt, yritykset, valtionhallinto ja tutkimuslaitokset voisivat osaltaan edesauttaa sujuvaa paluumuuttoa entistä paremmin.

Passin hankkiminen ulkomailla virtapiirissä keskustellaan passin hankkimisesta ja siitä syntyvistä kustannuksista ulkosuomalaisten näkökulmasta. Ulkomailla asuville Suomen kansalaisille Suomen passin hakeminen on yksi tärkeimmistä viranomaisasioinnin hetkistä, ja tämän asioinnin sujuvoittamisen keinoja on siksi tärkeää selvittää.

 

Rekisteröityminen Virtaan osoitteessa virta.suomi-seura.fi

 

 

Virran toteuttaa ulkosuomalaisuuden asiatuntijajärjestö Suomi-Seura ry ja teknisestä toteutuksesta vastaa Haltu oy. Virta on Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran rahoittama hanke. Sitran Uudet vaikuttamisen tavat -projektissa kehitetään uusia osallistumisen ja vaikuttamisen tapoja, jotka tukevat edustuksellista demokratiaa. Projektin tavoitteena on, että Suomessa on luotu ja otettu käyttöön uusia ja innostavia vaikuttamisen tapoja, jotka kytkeytyvät tiiviimmin päätöksentekoon ja mahdollistavat laajemman osallistumisen.

Kysymykset Virtaan liittyen voi lähettää osoitteeseen: virta@suomi-seura.fi