Syysmetsä ja silta

3.9.2021

Ulkosuomalaisten asiantuntija- ja palvelujärjestö Suomi-Seura ry kehittää ja tehostaa toimintaansa

Suomi-Seuran alijäämäisen talouden tasapainottamiseksi ja kehittämistoimiin liittyen on seuran hallitus 27.8.2021 päättänyt organisoida järjestön toimintoja uudelleen. Päätöksen yksi seuraus on se, että erillinen Suomi-Seuran ulkosuomalaisparlamentin sihteerin tehtävä lakkautetaan tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Uudelleenjärjestelyn myötä edunvalvontatyö tulee näkymään entistä vahvemmin Suomi-Seuran asiantuntijoiden työnkuvassa. Suomi-Seura vastaa ulkosuomalaisparlamenttinsa rahoituksesta ja kehittää sen toimintoja vastaamaan muuttunutta toimintaympäristöä. Hallituksen päätöksen mukaisesti Suomi-Seura kartoittaa myös viestintää koskevia kokonaisratkaisuja syksyllä 2021. Suomi-Seuran toimintojen uudelleenjärjestelyistä tiedotamme myöhemmin lisää kotisivuillamme.

Lisätietoja antaa tarvittaessa toiminnanjohtaja Tina Strandberg tina.strandberg@suomi-seura.fi puh. +358 (0)44 712 9230.

Ulkosuomalaisparlamentin asioihin liittyvät yhteydenotot info@usp.fi