Ulkosuomalaisparlamentin 20-vuotisjuhlaistunto Helsingissä 16. – 17.6.2017. Kuva: Petra Lönnqvist / Suomi 100

Ulkosuomalaisparlamentti (USP) perustettiin vuonna 1997 ulkosuomalaisyhteisöjen yhteistyöfoorumiksi, jossa maailmalla asuvat suomalaiset yhdessä päättävät tärkeäksi kokemistaan asioista.

Toiminta suuntautuu ensi kädessä Suomen viranomaisiin, joille parlamentti pyrkii tiedottamaan ulkosuomalaisten olosuhteista ja elämästä nykyisissä asuinmaissaan. Ulkosuomalaisparlamentti toimii keskustelu- ja tiedotuskanavana sekä Suomeen että ulkosuomalaisille päin.

USP:n tehtävä on toimia vaikutuskanavana niin, että ulkosuomalaisten näkökulmat huomioidaan julkishallinnon päätöksiä tehtäessä. Ulkosuomalaisten yhteiset päätökset välittyvät ulkosuomalaisparlamentilta Suomen viranomaisille ja muille yhteiskunnallisille toimijoille.

Ulkosuomalaisparlamentin toimintaan voivat osallistua kaikki maailmalla toimivat ulkosuomalaisyhteisöt vahvistamalla USP:n säännöt. Ulkosuomalaisparlamentin toimintaan ei sisälly taloudellisia etuja tai velvoitteita. Säännöt on vahvistanut 531 ulkosuomalaisyhteisöä 39 maasta.

Ulkosuomalaisparlamentilla on omat kotisivut osoitteessa http://www.usp.fi

Puhemiehistön jäsenille aluetoimintaan:
Avustushakemus
Sopimus avustuksen myöntämisestä, käytöstä, käytön valvonnasta ja ehdoista
Selvitys avustuksen käytöstä

Lisätietoa: parlamenttisihteeri Sini Castrén