Kuva: Katri Pyynöinen

Suomi-Seuran hallitus on 18.3. päättänyt, että koronavirustilanteesta johtuen Helsingissä 11. – 12.6.2020 pidettävä 10. ulkosuomalaisparlamentin istunto joudutaan siirtämään vuodelle 2021. Istunnon ajankohta ilmoitetaan myöhemmin. Kiitämme kaikkia istuntoon ilmoittuneita sekä aloitteita toimittaneita ulkosuomalaisyhteisöjä aktiivisuudesta! Toimitetut aloitteet siirtyvät vuoden 2021 istuntoon. Toimitamme mahdollisimman pian tarkempaa tietoa istuntoon liittyen.

Ulkosuomalaisparlamentti (USP) on ulkosuomalaisyhteisöjen yhteistyöfoorumi, jonka tehtävänä on edistää ulkosuomalaisten asemaa. USP:n toimintaa koordinoi Suomi-Seura ry.