Kuva: Katri Pyynöinen

Suomi-Seuran hallitus on 18.3. päättänyt, että koronavirustilanteesta johtuen Helsingissä 11. – 12.6.2020 pidettävä 10. ulkosuomalaisparlamentin istunto joudutaan siirtämään vuodelle 2021. Istunnon uusi ajankohta on torstai ja perjantai 10.-11.6.2021. Kiitämme kaikkia istuntoon ilmoittuneita ja aloitteita toimittaneita ulkosuomalaisyhteisöjä aktiivisuudesta! Saapuneet 69 aloitetta siirtyvät vuoden 2021 istuntoon ja ne ovat kotisivulla usp.fi. Siirtyneeseen 10. istuntoon voi parlamentin sääntöjen mukaan jättää aloitteita siihen asti, kun istuntoon on aikaa kolme kuukautta. Uudet istuntokutsut postitetaan 9.12.2020 mennessä.

Ulkosuomalaisparlamentti (USP) on ulkosuomalaisyhteisöjen yhteistyöfoorumi, jonka tehtävänä on edistää ulkosuomalaisten asemaa. USP:n toimintaa koordinoi Suomi-Seura ry.