Utlandsfinländarna en viktig resurs för hela Finland

0

Text: Kari Martiala Foton: Statsrådets kansli
Artikeln är publicerad i Finlandsbron 2/2020

”Hälsningar till alla finländare i världen och deras familjemedlemmar.”

Inrikesminister Maria Ohisalo-

– Det är ytterst viktigt att vi beaktar alla åsikter och tar fram en syn på hur vi ska verka i denna globala värld där allt hör ihop. För att utvecklas behöver vi verkligen tankar och idéer från världen, säger inrikesminister Maria Ohisalo.

Snart ettåriga regeringen har fått brottas med flera kriser. Först kom EU-ordförandeskapet, sedan en regeringskris och nu coronaviruskrisen. 

– Om jag mer omfattande funderar på arbetsfältet för inrikesministeriet kan jag notera att vi tar hand om otaliga frågor och det har funnits mycket jag fått sätta mig in i under första året. Nu då jag snart varit ett år inrikesminister kan jag förhoppningsvis i fortsättningen lite lugnare sätta mig in i frågor, säger inrikesminister Maria Ohisalo. 

– Utlandsfinländskhet är en ofantligt bred fråga som rör många ministerier. Samarbete över förvaltningsgränser utgör ofta en utmaning som diskuteras mycket i regeringen, på kommunnivå och i många andra sammanhang. Fast fenomenen kan lätt överskrida förvaltningsgränser förknippas de enkelt med vissa ställen. 

Enligt Maria Ohisalo passar samordningen av politiska programmet bra för inrikesministeriet. 

– Visst lyssnar jag gärna på tankarna hos Finland-Samfundet och vad som diskuterats tidigare och huruvida allt fungerar bäst som det är eller var det klokare att skapa nya forum för att frågorna ska flyta bättre mellan ministerierna, säger hon. 

– För ett år sedan när vi började förhandla om regeringsprogrammet arbetade vi för första gång på basis av fenomen, vilket möjliggjorde ett bredare grepp. 

Arbetssättet är inte det enklaste men nu gick parterna igenom ett fenomen i taget i stället för att behandla frågorna efter ett specifikt ministerium. 

– Tänk exempelvis på en trygg rättsstat. Detta hör starkt ihop med inrikes-, justitie- och försvarsministeriet men då vi skapar en trygg rättsstat påverkas helheten också bland annat av social- och hälsovården. 

Alla idéer upp på bordet

Regeringens utlandsfinländarpolitiska program gäller till och med 2021. Innan programmet kommit så långt börjar regeringen fundera på nästa steg. Hurudana de ska vara har ännu inte fastställts i detta skede. 

– Det kan handla om ett politiskt program, en strategi eller fast ett virtuellt runt bord över förvaltningsgränser som verkar mer aktivt och samarbetar med alla de aktörer som har att göra med detta tema. Enligt mig ska alla idéer nu upp på bordet. Sedan kan vi fundera på hur vi ska gå vidare. 

Maria Ohisalo har själv varit forskare i åratal. 

– Jag har därför funderat på hur forskare kunde bidra till planeringsarbetet. Då vi tar fram programmet kunde det vara intressant att samarbeta till exempel med migrationsforskarna på Migrationsinstitutet. Jag tar gärna emot sådana här idéer. Detta är globalt en jättestor fråga eftersom migrationen går i olika riktningar under olika perioder. Särskilt nu med tanke på klimatförändringen och att vi kan ha ännu värre pandemier än coronaviruset framför oss måste vi förbereda oss för en ny värld och nytt slags migration. 

Människor ska inte behöva flytta från ett land de gillar

I början av coronavirusepidemin rekommenderade utrikesministeriet att finländare på resa ska återvända till Finland. Samtidigt funderade många som bott länge stadigvarande utomlands att nu kunde vara rätt tidpunkt att flytta tillbaka till Finland. Människor har undrat över vilken värld väntar på oss efter epidemin eftersom vi inte kommer att bli av med detta virus på en lång tid. 

– Många har helt säkert tänkt att finländska välfärdsstaten brukar traditionellt ganska bra klara av alla slags kriser. Vi har tagit fram beredskaps- och åtgärdsplaner och i samband med coronaviruset har vi snabbt kunnat trygga vårt hälsovårdssystem. Överallt i världen är situationen inte nödvändigtvis lika bra. 

Enligt Maria Ohisalo kräver en global kris globala lösningar. 

– Finländska regeringen stöder Världshälsoorganisationen WHO och vi bidrar tillsammans till vaccinforskningen. Målet är en global lösning så att coronaviruset inte tvingar människor att lämna ställen där de trivs och gillar att bo, påminner hon. 

Viktigt med en positiv Finlandsbild i världen

Inrikesministern känner bra till hur det är att leva utomlands. 

– Jag bodde i Sverige i knappa två år då jag studerade och praktiserade. I Paris studerade jag en höst och senare i Oxford i England skrev jag min doktorsavhandling i ett par månader. Jag har dock aldrig varit skriven i dessa länder eftersom jag bara bott i dem under en viss period. Det har ändå handlat om ytterst viktiga upplevelser för mig, beskriver Maria Ohisalo. 

Enligt henne utgör utlandsfinländarna en viktig resurs för hela Finland. 

– Det är mycket viktigt att vi är öppna för alla åsikter. Då får vi ett perspektiv på hur människor lite längre bort ser på hur vi agerar i denna globala värld där allt hör ihop. 

– Vi ska alltså inte bara sälja varor och kompetens utan i tal och sociala medier också skapa en bra Finlandsbild som kan leda till investeringar i Finland och att människor vill flytta till Finland för att arbeta. En arbetskraftsbrist drabbar hårt Finland eftersom befolkningen blir äldre på samma sätt som i många andra västländer. För att utvecklas behöver vi verkligen tankar och idéer från världen, säger Maria Ohisalo. 

Just därför anser hon att arbetet med kommande utlandsfinländarpolitiska programmet, strategin eller något annat alternativ ger en bra möjlighet att inkludera andra i processen. 

– Jag är inte helt säker men i tidigare processer har målet varit att vara lyhörd för olika åsikter och vi är fortfarande intresserade av att kunna inkludera alla idéer och synpunkter i beredningen. 

Finländare kan alltid återvända till Finland

Regeringen diskuterar kontinuerligt en exitstrategi för coronaviruset och med vilka steg vi kommer ut ur denna misär. I samma samband funderar regeringen också på hur vi kan så småningom lätta på begränsningarna. 

– Förhoppningsvis kan människor snabbt återvända till ett så normalt liv som möjligt. Vi måste bara lära oss att leva med denna sjukdom eftersom coronaviruset kan stanna hos oss mycket länge innan det tas fram ett vaccin. 

Enligt Maria Ohisalo är målet för regeringen att få kontroll på situationen så att den kan börja öppna gränserna. 

– Semestertrafiken är bland de helt sista som befrias. Finländska medborgare och deras familjemedlemmar har dock alltid rätt att återvända till och lämna Finland eftersom dessa rättigheter fastställts i grundlagen, noterar hon. 

Du kan därmed alltid återvända till Finland där systemet fungerar och människor får stöd. Enda problemet är att det är svårt att komma från en plats till en annan på grund av begränsningarna i Europa. 

– Vi måste leva en vecka i taget eftersom sjukdomen är så ny och vi hela tiden får mer information om den. I Finland kan vi vara tvungna att ta till ytterligare begränsningar om sjukdomen börjar sprida sig på något nytt sätt. 

Maria Ohisalo har fått respons från världen och människor följer helt klart aktivt med hur Finland tar hand om coronavirussituationen. 

– Vi har lyckats med mycket. Största tacket går naturligtvis till varje finländare – både här i Finland och utomlands. 

– Vi är ju ett folk som är känt för att följa regler. Vi sätter inte oss på tvären utan lyssnar och litar på sakkunniga och myndigheter, vilket inte alltid är lika självklart i övriga världen. Det har varit fint att se att människor iakttar anvisningar eftersom endast så kan vi bromsa upp denna sjukdom. Politiskt kan vi anta begränsningar men till syvende och sist kan vi förbjuda ganska lite. Jag ville inte leva i ett sådant Finland där det omotiverat ingrips i medborgerliga fri- och rättigheter. 

Maria Ohisalo, 35, har varit inrikesminister och ordförande för De Gröna sedan 2019. Hon är doktor i samhällsvetenskaper (sociologi) och politices magister (socialpolitik). Hon var medordförande för Gröna Unga och Studerande åren 2013–2014, vice ordförande för De Gröna åren 2015–2019 och har varit stadsfullmäktigeledamot i Helsingfors sedan 2017. 

Inrikesministeriet svarar för beredningen av lagstiftning om invandringspolitik och invandring. Ministeriet företräder Finland i invandringsfrågor i Europeiska unionen och internationellt samarbete samt samordnar arbetet med invandringsfrågor över förvaltningsgränser. Inrikesministeriet samordnar beredningen av regeringens utlandsfinländarpolitiska program. 

Finlandsbron 2/2020