25.11.2021

Aktiivisen vaikuttamistyömme tuloksena ulkomailla myönnetyn passin hinnan korotusta on päätetty kohtuullistaa ehdotetusta 55 eurosta 35 euroon. Passihakemuksen hinta ulkomailla nousee nykyisestä 140 eurosta 175 euroon 1.1.2022 alkaen. Myös henkilökortin hintaa korotetaan 6 eurolla eli 96 euroon.

Lue ulkoministeriön tiedote asiasta

Passien hinnan korotusesitystä kohtuullistettiin lausuntokierroksen jälkeen ja uudet maksut ovat passin omakustannusarvoa alempia valtion maksuperustelain 6 §:n 3 momentin perusteella.

Sisäministeriön johdolla valmistellaan parhaillaan Suomen ulkosuomalaisstrategiaa vuosille 2022 – 2026. Suomi-Seura ry on ollut mukana valmistelutyössä. Olemme nostaneet esille ulkosuomalaisparlamenttimme esitykset ja ulkosuomalaisten kuulemisissa nousseet toiveet pidentää passin voimassaoloaikaa 10 vuoteen sekä kehittää passin sähköistä hakua niin, että se palvelisi paremmin myös ulkomailla asuvia.

Ulkosuomalaisten palveluja on kehitettävä rajoista riippumatta niin, ettei niistä aiheudu kohtuuttomia kuluja tai vaivaa asuinpaikkaan katsomatta. Palveluiden sujuvuus on Suomelle vetovoimatekijä. Suomi hyötyy kulttuurisesti ja taloudellisesti ulkosuomalaisten aktiivisista Suomi-suhteista ja Suomen käynneistä. Matkustamisen mahdollistaminen, kulttuurisiteen ja kulttuurillisen identiteetin ylläpitäminen sujuvoittavat myös mahdollista paluumuuttoa. Suomi tarvitsee osaavaa työvoimaa, ja paluumuuttajat ovat osa kestävää ratkaisua tulevaisuuden työvoimapulaan.

Ulkosuomalaisten passin hinnan korotusta koskeva lausuntomme