(UFP) Finlandssvenskar i Världen Monica Eckermalm

Finlandssvenskar i Världen

Monica Eckermalm

E-post: monica@eckermalm.se

Monica bor i Malmö, Sverige och arbetar som project coordinator. Monica är ordförande av UFP samfundet Finlandssvenska Skånegillet. Föreningen är öppen för alla finlandssvenskar permanent eller tillfälligt bosatta i Skåne samt för personer intresserade av Finland och finlandssvensk kultur. Föreningen bildades i år 2004 som en lokalförening under FRIS (Finlandssvenskarnas riksförbund i Sverige). Monica är FRIS styrelsemedlem.

Representant för UFP regionen Finlandssvenskar i Världen är vice-talman Barbro Allardt Ljunggren (Sverige). Monica Eckermalm är hennes personlig ersättare i parlamentets Presidie.