Tillfälligt i Finland bosatta utlandsfinländare kan få covid-19-vaccination

Finland-Samfundets rådgivning har fått många frågor av utlandsfinländare angående Covid-19-vaccinet. Många utomlands bosatta finländare har varit tvungna att stanna i Finland på grund av epidemin och kan inte återvända till sitt hemland på grund av resebegränsningar och egna hälsoskäl.

Social- och hälsovårdsministeriet har gett en rekommendation till kommunerna och samkommunerna om covid-19-vaccinationerna av personer som inte har hemkommun i Finland eller som av någon annan orsak inte har rätt att använda förebyggande offentliga hälsovårdstjänster i Finland.

Social- och hälsovårdsministeriet rekommenderar kommuner och kommunföreningar att administrera covid-19-vaccination till personer som inte har en hemkommun i Finland eller som inte har någon annan rätt att få förebyggande allmänhet. Resenärer och andra som besöker Finland bara en kort tid vaccineras inte.

Kommuninfo: Rekommendation om vaccinationerna av personer som inte har hemkommun i Finland – Sosiaali- ja terveysministeriö (stm.fi)